Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Standard MSFI 16 - Najmovi

Uvod

Na snagu je stupio novi standard MSFI 16 – Najmovi koji propisuje načela priznavanja, mjerenja, prezentiranja i objavljivanja najmova. Novi standard je u potpunosti zamijenio dosadašnji MRS 17 – Najmovi, što rezultira primjenom jedinstvenog računovodstvenog modela najmova u poslovnim knjigama najmoprimca.

U skladu s novim računovodstvenim modelom, najmoprimac najam više neće obračunavati kao operativni i financijski, već se za ugovore o najmu u poslovnim knjigama iskazuje imovina koja je predmet najma te obveze s osnove najma, osim za najmove ugovorene na razdoblje kraće od 12 mjeseci i najmove imovine male vrijednosti koji se mogu priznati kao rashod tijekom trajanja najma na proporcionalnoj ili nekoj drugoj prikladnijoj sustavnoj osnovi.

Namjena seminara je polaznike upoznati  s načelima priznavanja i mjerenja najmova te računovodstvenim učincima primjene novog modela u poslovnim knjigama najmoprimca.

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Ciljna skupina

Seminar je namijenjen menadžerima, računovođama, voditeljima financija i računovodstva, djelatnicama financija i kontrolinga i svima onima koji žele naučiti nešto više o novom priznavanju najmova u poslovnim knjigama najmoprimca, u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

DatumMjestoCijena  
13.5.2020Zagreb1499 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale

Raspored seminara

08:45 - 09:00

Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00

Učinci na financijske izvještaje

 • Karakteristike ugovora o najmu,
 • Trajanje najma,
 • Početno i naknadno utvrđivanje i priznavanje imovine,
 • Obveza po osnovi najma na konkretnim primjerima.

11:00 - 11:30

Pauza za kavu i zakusku

11:30 - 13:00

Modifikacije najma

 • Zasebni najam,
 • Najam koji nije zasebni,
 • Ponovno mjerenje obveze po osnovu najma,
 • Kako obračunati prijelaz s MRS –a 17 na MSFI 16,
 • Obračun prvog priznavanja najmova u skladu s MSFI-om 16,
 • Primjeri iz prakse.

13:00 - 14:00

14:00 - 16:00

Pauza za ručak

Učinci prve primjene MSFI-a 16

 • Potpuni retroaktivni pristup,
 • Primjer - potpuni retroaktivni pristup,
 • Modificirani retroaktivni pristup,
 • Primjer – modificirani retroaktivni pristup.

Završna diskusija i rasprava

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima