Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Certificirani online tečaj: Stručnjak za EU fondove - Upravljanje i provođenje EU projekata

Uvod

U proteklim godinama učinjeni su veliki pomaci u korištenju Europskih fondova. Novo financijsko razdoblje donosi nove izazove u korištenju fondova EU‑a i znatno veće mogućnosti. Republici Hrvatskoj namijenjeno je 9,89 milijardi eura iz sredstava Kohezijske politike za razdoblje 2021.-2027. godine.

Osim sadržaja koji je potrebno svladati za pisanje kvalitetne projektne prijave, ovaj tečaj nudi dodatna znanja o tome kako se evaluiraju projektne prijave, te što je važno za uspješnu provedbu sufinanciranog projekta. Ono što razlikuje ovu edukaciju od ostalih jest naglasak na projektnom menadžmentu, odnosno upravljanju projektima. Polaznici dobivaju znanja koja je moguće primijeniti na svim projektima – koji su financirani EU sredstvima, nacionalnim sredstvima, na lokalnoj ili regionalnoj razini ili iz bilo kojeg drugog izvora financiranja, jer su znanja iz projektnog menadžmenta univerzalna i moguće ih je primijeniti pri svakoj razradi projektne prijave i vođenja projekata.

Tečaj je segmentiran, a raspored cjelina osmišljen je na način da polaznicima olakšava usvajanje znanja. Među mnoštvom otvorenih ili najavljenih natječaja teško se snaći i pronaći traženu informaciju – predavači usmjeravaju polaznike na odabir natječaja i daju konkretne savjete za pravilno popunjavanje projektne prijave, čime se povećava šansa za odabir i dodjelu sredstava.

Edukacija se provodi tako da polaznici razvijaju vlastitu projektnu ideju od početka do prijave na konkretan natječaj. Veliki je naglasak na praktičnom radu u interakciji s predavačima. Polaznici se upoznaju s konkretnim projektnim obrascima, alatima za njihovo ispunjavanje, ali i načinom ugrađivanja EU pravila financiranja u svoje projektne prijave. 

Polaznici online tečaja će kroz šest modula naučiti kako uspješno pripremiti projektnu prijavu, kako provesti projekt, ali i ukazati na česte propuste prijavitelja do kojih može doći u postupku ocjenjivanja, provedbe projekta i postupka javne nabave te revizije EU projekta. Naučit će kako pružiti praktične savjete i preporuke koje prijavitelji mogu koristiti za poboljšanje svojih projektnih prijedloga i osiguranje uspješnosti provedbe.

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobiti će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za upravljanje i provođenje EU projekata" na hrvatskom i engleskom jeziku.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja,
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama.

Ciljna skupina

Online tečaj je namijenjen svima koji imaju projektnu ideju, ali ne znaju koji natječaji su otvoreni i kako osigurati sredstva za provedbu projekta; svima koji se već prijavljuju na EU i nacionalne natječaje, ali žele nadograditi svoja znanja i biti uspješniji u povlačenju sredstava za svoje projekte; svima koji su zainteresirani za temu EU fondova i natječaja, a žele se dodatno upoznati s temom te svima koji žele usvojiti znanja za jedno od najtraženijih zanimanja današnjice. 

Cilj ove edukacije jest što bolje uključivanje sadašnjih i budućih korisnika u proces planiranja i korištenja mogućnosti koje nude EU fondovi. Naglasak je na novostima koje donosi novo financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. te najboljem načinu pripreme. S obzirom na sve navedeno, buduće financijsko razdoblje zasigurno je prilika da svi zainteresirani iskoriste natječaje koji će biti otvoreni i ishode sredstva u značajnijem omjeru.

*U slučaju da ne možete sudjelovati na nekom od predavanja, šaljemo Vam video zapis predavanja sa materijalima kako ništa ne biste propustili!

DatumMjestoCijena  
3.3. – 16.3.2021Ispričavamo se, ali nije moguće naručiti seminar u ovom terminu

Pošaljite upit za novi termin radionice
6000 Kn + PDVIspričavamo se, ali nije moguće naručiti seminar u ovom terminu

Pošaljite upit za novi termin radionice
 

Predavač

Alenka Čović MSc

Vlasnica obrta za poslovno savjetovanje i ostale usluge „FLAVO“, čija je primarna djelatnost priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova, za različita područja (poduzetništvo, ICT, lokalna samouprava, obrazovanje itd.). Pohađala je Fakultet organizacije i informatike te završila studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju i

Raspored seminara

Predavanja se održavaju u vremenu od 9 - 13 sati.

1. MODUL: Uvod u EU fondove i definiranje projektnih ideja 3.3.2021.
Predavačica: Alenka Čović, MsC

Mogućnosti sufinanciranja projekata u financijskom okviru 2021.-2027.

 • Europska unija – osnovno o povijesti, državama članicama, institucijama, politikama, integracijama,
 • EU strateški okvir,
 • Instrumenti Kohezijske politike EU – Kohezijski fond i strukturni fondovi, programi unije,
 • Proračun Europske unije 2021.-2027.,
 • Primjer natječaja za bespovratna sredstva.

Projekt i osnove upravljanja projektom

 • O projektima,
 • Upravljanje projektnim ciklusom – PCM,
 • Projektni prijedlog,
 • Grupe procesa u upravljanju projektima: inicijacija, planiranje, provedba, nadzor i kontrola, zatvaranje,
 • Opseg projekta,
 • Primjeri iz prakse.

Analiza i planiranje

 • Analiza dionika,
 • Analiza problema,
 • Analiza ciljeva,
 • Analiza strategije,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

2. MODUL: Planiranje projekata 5.3.2021.
Predavačica: Alenka Čović, MsC

Analiza i planiranje

 • Razrada opsega isporuka,
 • Rezultati projekta,
 • Strukturna raščlamba aktivnosti (WBS),
 • Primjeri iz prakse.

Analiza i planiranje

 • Izrada kalendara projekta,
 • Plan aktivnosti – Gantogram,
 • Planiranje resursa,
 • Metode određivanja troškova,
 • Planiranje proračuna projekta,
 • Primjeri iz prakse.

Analiza i planiranje

 • Analiza rizika i pretpostavki,
 • Plan odgovora na rizik,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

3. MODUL: Logička matrica 9.3.2021.
Predavačica: Alenka Čović, MsC

Pretpostavke i preduvjeti logičke matrice

 • Logička matrica – pretpostavke,
 • Logička matrica – preduvjeti,
 • Primjeri iz prakse.

Logika intervencije i indikatori logičke matrice

 • Logička matrica – logika intervencije,
 • Logička matrica – indikatori,
 • Primjeri iz prakse.

Metodologija, relevantnost, održivost projekta i horizontalne teme

 • Detaljni opisi aktivnosti,
 • Relevantnost projekta s obzirom na strateške dokumente,
 • Održivost projekta,
 • Horizontalne teme,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

4. MODUL: Provedba projekta i specifičnost EU projekata 12.3.2021.
Predavačica: Alenka Čović, MsC

Upravljanje projektnim ciklusom

 • Upravljanje projektnim ciklusom – PCM,
 • Upravljanje projektom i primjeri problema,
 • Uloga voditelja projekta,
 • Ugovorne obveze, upoznavanje s ugovorom,
 • Primjeri iz prakse.

Upravljanje projektnim ciklusom

 • Upravljanje projektima, područja znanja,
 • Planiranje i upravljanje kvalitetom,
 • Upravljanje vremenom,
 • Upravljanje komunikacijama,
 • Upravljanje dionicama,
 • Primjeri iz prakse.

Upravljanje projektnim ciklusom

 • Upravljanje projektima,
 • Indikatori za praćenje uspjeha projekta,
 • Upravljanje ljudskim resursima,
 • Uloge u timu,
 • Zatvaranje projekta,
 • Čimbenici ključni za uspjeh ili neuspjeh projekta,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

5. MODUL: Evaluacija, provedba i revizija EU projekata 16.3.2021.
Predavačica: Alenka Čović, MsC

Evaluacija EU projekata

 • Upute za prijavitelje, prilozi i obrasci za ocjenjivanje,
 • Odbor za ocjenjivanje – evaluatori,
 • Evaluacija projektne prijave – faze evaluacije:
 • Zapremanje, registracija i administrativna provjera,
 • Provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova te ocjenjivanje kvalitete,
 • Odluka o financiranju,
 • Pojašnjenja tijekom postupka ocjenjivanja,
 • Rok mirovanja i prigovori,
 • Potpis ugovora, ugovorne odredbe, izmjene i dopune ugovora,
 • Zadatak – praktični rad: Evaluacija projektne prijave i identifikacija nedostatka te prezentacije rezultata.

Provedba i revizija EU projekata

 • Provedba EU projekata,
 • Priprema projektnog tima za provedbu projekta,
 • Obveze korisnika u provedbi projekta,
 • Planiranje postupka javne nabave,
 • Zahtjevi za nadoknadom sredstava,
 • Provjere na licu mjesta (terenske provjere),
 • Računovodstveno evidentiranje projekta,
 • Zahtjevi informiranja i vidljivosti,
 • Obveze nakon provedbe,
 • Revizija EU projekata,
 • Primjeri iz prakse.

Javna nabava u EU projektima

 • Javna nabava – osnovne odredbe i usporedba Zakona o javnoj najavi i Priloga 4,
 • Provedba postupka „sekundarne“ javne nabave,
 • Ocjenjivanje ponuda,
 • Izrada zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda,
 • Odluka o odabiru/poništenju,
 • Utvrđivanje nepravilnosti,
 • Zadatak – praktični rad: ocjenjivanje ponuda i utvrđivanje nepravilnosti te prezentacija rezultata,
 • Završna diskusija i rasprava.

6. MODUL: Ispit

Od početka edukacije polaznici izrađuju svoju projektnu prijavu u MIS sustavu, na realnim ili izmišljenim primjerima. Finalna verzija prijave mora biti odobrena od strane predavača kako bi polaznici stekli certifikat. Po uspješnom završetku projekta dobivate potvrdu "Stručnjak za upravljanje i provođenje EU projekata" na hrvatskom i engleskom jeziku.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima