Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

CERTIFICIRANI TEČAJ: STRUČNJAK ZA OBRAČUN PLAĆA

Uvod

Porezna reforma donijela je potpuno novi Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak te izmjene i dopune Zakona o doprinosima i novi Opći porezni zakona.

Novim i izmijenjenim poreznim propisima znatno su se izmijenila pravila u oporezivanju dohotka pa tako i pravila obračuna plaća kao jednog od najsloženijih područja oporezivanja dohotka. Između ostalog, izmijenila se visina osnovnog osobnog odbitka kao i osnovica i način utvrđivanja osobnih odbitaka za djecu i uzdržavane članove, porezni razredi i porezne stope, ali i način i visina neoporezivih naknada.

Edukacija "Stručnjak za obračun plaća" pruža Vam mogućnost da dobijete odgovore na pitanja iz ovog složenog područja ili da naučite kako se utvrđuju neoporezive naknade i obračunava plaća kao redovno primanje u punom i nepunom radnom vremenu, kako obračunati primanja u naravi, bonuse, bolovanja na teret HZZO-a, obvezne doprinose za članove uprave, volontere i radnike na stručnom usavršavanju, mlađe od 30 godina, kao i sastavljanje obveznih izvješća (JOPPD obrazac), kao se oporezuje inozemni dohodak, dohodak izaslanih radnika i onih koji su u radnom odnosu za poslodavca u inozemstvu. S našim iskusnim predavačima moći ćete porazgovarati 'jedan na jedan' i riješiti većinu dilema s kojima se susrećete u svakodnevnoj praksi.

Prijavite se na tečaj ''Stručnjak za obračun plaća'' i iz prve ruke saznajte sve o:

 • novostima u poreznim propisima,
 • na što je sve poslodavac dužan paziti prilikom obračuna i isplate plaće u skladu s odredbama kolektivnog ugovora,
 • kako voditi evidencije o radnicima i o radnom vremenu uz primjere iz prakse,
 • kako popunjavati obrazac za isplatu i neisplatu plaće, izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja,
 • isplata primitaka od nesamostalnog rada,
 • isplata materijalnih prava radnika,

Na ovom tečaju dobiti ćete odgovore i saznati načine praktičnih rješenja koja će Vam služiti kada se ukažu problemi u poslovnoj praksi.

Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashofer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za obračun plaća" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Kotizacija uključuje: 
sudjelovanje na tečaju, 
potvrdu o usavršavanju, 
materijale s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, 
interaktivan razgovor s predavačem,
razmjenu iskustava s kolegama, 
osvježenja u pauzama i ručak.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen osobama koje rade u računovodstvu i financijama te svima onima koji sudjeluju pri obračunu plaća, ostalih primitaka, dnevnica, drugog dohotka i izvještavanja putem JOPPD obrasca.

DatumMjestoCijena  
26.8. – 16.9.2019Zagreb8000 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

Raspored seminara

1. MODUL: Obavezni doprinosi, oporezivanje plaće i prekovremeni rad 26.08.2019.

Predavačica: mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

08:45-09:00 Prijam i registracija polaznika
09:00-11:00 Struktura plaće

 • Struktura plaće: obvezni doprinosi,
 • Oporezivanje plaća,
 • Evidencije plaća,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00 Obračun plaće I.

 • Obračuni plaća uz iskazivanje na JOPPD obrascu:
  • Za redovan rad (iz bruta, iz neta),
  • Za prekovremeni rad,
  • Za rad za vrijeme blagdana,
  • Za vrijeme praznika,
  • Za vrijeme godišnjeg odmora,
  • Za rad u nepunom radnom vremenu.
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00 Obračun plaće II.

 • Obračuni plaća uz iskazivanje na JOPPD obrascu:
  • Za radnike koji se prvi puta zapošljavaju,
  • Za poduzetničku plaću,
  • Za mjere poticanje zapošljavanja,
  • Za plaću u naravi,
  • Za minimalnu plaću,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava

2. MODUL: Obračun plaće, beneficirani radni staž i bolovanja 02.09.2019.

Predavačica: mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

08:45-09:00 Prijam i registracija polaznika
09:00-11:00 Obračun plaće III.

 • Obračun plaće:
  • Za nagrade i bonuse,
  • Za beneficirani radni staž,
  • Po sudskoj presudi,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00 Obračun plaće IV.

 • Obračun plaće:
  • Za rad umirovljenika u starosnoj mirovini,
  • Za plaće u slučaju stečaja i blokade poslodavca,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00 Obračun plaće V.

 • Obračun plaće:
  • Za vrijeme bolovanja,
  • Ozljeda na radu,
  • Porodiljni dopust,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava

3. MODUL: Video - seminar: Obračun plaće u naravi

4. MODUL: Zapošljavanje kod stranog poslodavca, izaslani radnici i otpremnine 09.09.2019.

Predavačica: mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

08:45-09:00 Prijam i registracija polaznika
09:00-11:00 Zapošljavanje kod stranog poslodavca

 • Zapošljavanje kod stranog poslodavca:
  • Izaslani radnici u i iz Hrvatske - EU i treće države,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00 Zapošljavanje kod stranog poslodavca: Plaća i materijalna prava radnika

 • Zapošljavanje kod stranog poslodavca:
  • Plaće u diplomatskim i konzularnim predstavništvima,
  • Materijalna prava radnika: otpremnine, božićnica i regres za GO, dar u naravi i dar djetetu, prijevoz na posao i s posla, jubilarne nagrade, potpore, troškovi službenog puta i rada na terenu, korištenje privatnog automobila,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00 Zapošljavanje kod stranog poslodavca: Materijalna prava radnika

 • Zapošljavanje kod stranog poslodavca:
  • Dopunski rad,
  • Naknada za neiskorišteni GO,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

5. MODUL: Ugovor o djelu i autorsko djelo, drugi dohodak i ovrha na plaći 16.09.2019.

Predavačica: mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

08:45-09:00 Prijam i registracija polaznika
09:00-11:00 Isplate plaće i primici

 • Isplate bivšim radnicima,
 • Primici ostvareni izvan radnog odnosa: ugovor o djelu i autorsko djelo,
 • Primjeri iz prakse.

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00 Isplata plaće

 • Drugi dohodak: rezidenti, nerezidenti kad je/nije u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja,
 • Primjeri iz prakse.

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00 Isplata plaće i ovrha na plaći

 • Neoporezive isplate osobama koje nisu u radnom odnosu,
 • Ovrha na plaći,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

6. MODUL: Pismeni ispit u dogovoru s predavačima u prostorijama Verlag Dashöfera

Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za obračun plaća" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Lokacija održavanja tečaja:
Verlag Dashöfer
Draškovićeva ulica 49,
10000 Zagreb

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima