Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Certificirani tečaj: Stručnjak za zaštitu od požara

Uvod

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10.) te niz podzakonskih akata koji proizlaze temeljem Zakona, donose niz tehničkih mjera zaštite kao jedan od glavnih koraka prevencije u svakom poduzeću i zgradi. Osnovni korak u određivanju mjera Zaštite od požara jest izrada procjene ugroženosti. Osim izrade procjene ugroženosti tu su još i mnoge druge odgovornosti koje bi svako poduzeće i zgrada trebali zadovoljiti kako bi rizik od nastanka požara sveli na minimum.

Ako volite biti u toku s novostima vezanim uz Vaš posao, a ponekad Vam se čini da upravo Vaše zanimanje nije dovoljno obrađeno na edukacijama u obliku seminara i višednevnih edukacija, pozivamo Vas na prvi tečaj Usavršavanje znanja o Zaštiti od požara.

Za Vas smo pripremili 4 modula koji omogućuju još temeljitiji prolazak gradiva, više praktičnog rada i vježbi i veću posvećenost predavača svakom pojedinom polazniku i njegovim konkretnim upitima. Ponekad je za kvalitetniji ulazak u neku materiju potrebno odvojiti više vremena, stoga odluku donesite već danas i priključite se višednevnoj radionici ''Izrada procjene požarne ugroženosti''.

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobiti će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za zaštitu od požara" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju,
 • materijale s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • razmjenu iskustava s kolegama, 
 • osvježenja u pauzama i ručak.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen poslodavcima, osobama zaduženima za zaštitu od požara te svim zaposlenicima. Također tečaj je namijenjen svima koji žele proširiti svoja znanja i naučiti nešto novo.

DatumMjestoCijena  
2.9. – 9.9.2019Ispričavamo se, ali nije moguće naručiti seminar u ovom terminu

Pošaljite upit za novi termin radionice
8000 Kn + PDVIspričavamo se, ali nije moguće naručiti seminar u ovom terminu

Pošaljite upit za novi termin radionice
 

Predavač

dr. sc. Darko Palačić

doktor znanosti u području zaštite na radu sa 30 godina iskustva u zaštiti na radu, zaštiti od požara, zaštiti okoliša i privatnoj zaštiti.U svojoj karijeri obavljao je poslove vatrogasca, stručnjaka zaštite na radu, rukovoditelja odjela za sigurnost, privatnog detektiva, predavača, auditora ikonzultanta.Vodi i koordinira poslove tjelesne zaštite i

Milan Carević dipl.ing.arhitekture

Kao projektant zaštite od požara izradio oko 900 elaborata iz tog područja ( King Kros, WTC Rijeka, ZG Tower, Metro. Stadion Dinamo, Stadion Rujevica, Hotel President, Hotel Sheraton u Dubrovniku, Hotel Croat,a u Cavtatu, Zgrada biskupske konferencije na Ksaveru, Garden mall ,Zagreb, IKEA ,Zrakoplovna luka Brač, i mnogi drugi. Konzultant iz

mr. Ramiza Vidović dipl.ing.sig.

Radi u Zavodu za istraživanje i razvoj sigurnosti - ZIRS d.o.o. od 25.5.1987. Bavi se aktivno zaštitom na radu i objavila je niz radova u znanstveno-stručnom časopisu Sigurnost i zbornicima stručnih savjetovanja ZIRS-a. Redoviti je predavač u ZIRS Učilištu.

Diploma Visoke škole za sigurnost na ratu, diplomirani inženjer sigurnosti. Potvrdnica o

Raspored seminara

1. MODUL: Uvod u općeniti dio, zakonska regulativa i osnove poslodavaca, kontrolne knjige i priručnici, osposobljavanje radnika za početno gašenje požara (praktični primjer- doslovno gašenje požara protupožarnim aparatom), osposobljavanje polaznika za poslove skladištenja zapaljivih tekućina, osposobljavanje radnika za pružanje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnološke proizvodnje 02.09.2019.
Predavačica: mr. Ramiza Vidović dipl. ing. sig. 

08:45 – 09:00 Prijam i registracija polaznika          

09:00 -11:00 Osnove gorenja i gašenja požara
Opasnosti i mjere zaštite od požara

11:00 -11:30 Pauza za kavu
11:30 -13:00 Oprema i aparati za gašenje požara
Gašenje požara u specifičnim uvjetima

13:00 – 14:00 Pauza za ručak
14:00 -16:00 Evakuacija i spašavanje u slučaju požara
Pitanja za sudionike
Rukovanje vatrogasnim aparatom (praktična primjena)


2. MODUL:  Kaznenopravne i prekršajne sankcije 06.09.2019.
Predavač: dr. sc. Darko Palačić

08:45 – 09:00 Prijam i registracija polaznika          

09:00 – 11:00 Zakonodavni okvir zaštite od požara
Sankcije iz Kaznenog zakona
Sankcije iz Prekršajnog zakona

11:00 – 11:30 Pauza za kavu
11:30 – 13:00 Kazne iz Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima
Kazne iz Zakona o vatrogastvu
Kazne iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji  

13:00 – 14:00 Pauza za ručak           
14:00 – 16:00 Kazne iz Zakona o zaštiti od požara
Kazne za tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi koja obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti
Kazne za prekršaj fizičke i pravne osobe koje izazovu požar
Kazne za prekršaj fizičkih osoba
Kazne za prekršaj vlasnika, odnosno korisnika građevine, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora odnosno upravitelji zgrada
Kazne za prekršaj pravih osoba, stručnih službi ili fizičkih osoba obrtnika za rad bez ovlaštenja ili suprotno propisima
Kazne za prekršaj vlasnika, odnosno korisnika građevine, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelja zgrada ako ne poduzmu mjere naložene rješenjem
Kazne za prekršaj fizičkoj osobi za obavljanje određenih poslova bez ovlaštenja  


3. MODUL: Procjena rizika ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, plan zaštite od požar, uloga referenta u zaštiti od požara 09.09.2019.
Predavač: Milan Carević, dipl. ing. arh.

08:45 – 09:00 Prijam i registracija polaznika
09:00 – 11:00
Obveze referenata zaštite od požara koje proizlaze iz zakonskih i podzakonskih akata s kratkim prikazom najvažnijih zakonskih akata iz ovog područja.

11:00 – 11:30 Pauza za kavu
11:30 – 13:00
Mjere zaštite od požara građevina
Osnovne pojmove vezane za propisanu zaštitu od požara građevina- od faze projektiranja do faze održavanja propisanih mjera s posebni osvrtom na ulogu referenata u fazi održavanja ZOP-a.
Pregled novih EU normi iz područja zaštite od požara kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda kao što su gorivost materijala ( reakcija na požar), te otpornost na požar ugrađenim elemenata ( vrata, zaklopki, brtvljenja i dr), budući da održavanje sustava zaštite od požara traži poznavanje tih pojmova.
Osnove pasivnih mjera ( požarni i dimni sektori,načini brtvljenja granica požarnih i dimnih sektora i dr.) te prikaz aktivnih sustava kao što su sustav vatrodojave, sprinkler sustav, sustavi za odvođenje dima i dr), te njihove među veze i pravila održavanja tih sustava.
Prikaz novog hrvatskog propisa koji je usklađen s EU regulativom ( Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara u kojem se građevine, sukladno svojim karakteristikama, dijele u podskupine iz čega proizlaze i mjere zaštite od požara koje moraju biti izvedene i redovno održavane u tim građevinama.

13:00 – 14:00 Pauza za ručak
14:00 – 16:00
Prikaz metodologije za internu ocjenu stanja zaštite od požara građevine s prijedlogom analize rizika uobičajenom u europskoj praksi te načinom ocjene stanja pojedinih instalacija i elementa koji su u funkciju zaštite od požara.

4. MODUL: Pismeni ispit u dogovoru s predavačima u prostorijama Verlag Dashöfera.

Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za zaštitu od požara" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Lokacija održavanja tečaja:
Verlag Dashöfer
Draškovićeva ulica 49,
10000 Zagreb

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima