Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Novi standard MSFI 16 - Najmovi

Uvod

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Namjena seminara

Od 01.01.2019. godine na snagu je stupio novi standard MSFI 16 – Najmovi koji propisuje načela priznavanja, mjerenja, prezentiranja i objavljivanja najmova. Novi standard je u potpunosti zamijenio dosadašnji MRS 17 – Najmovi, što rezultira primjenom jedinstvenog računovodstvenog modela najmova u poslovnim knjigama najmoprimca.

U skladu s novim računovodstvenim modelom, najmoprimac najam više neće obračunavati kao operativni i financijski, već se za ugovore o najmu u poslovnim knjigama iskazuje imovina koja je predmet najma te obveze s osnove najma, osim za najmove ugovorene na razdoblje kraće od 12 mjeseci i najmove imovine male vrijednosti koji se mogu priznati kao rashod tijekom trajanja najma na proporcionalnoj ili nekoj drugoj prikladnijoj sustavnoj osnovi.

Na seminaru ćete se upoznati s novim načelima priznavanja i mjerenja najmova te računovodstvenim učincima primjene novog modela u poslovnim knjigama najmoprimca.

SADRŽAJ:

 • Uvodno o MSFI-u 16
 • Učinak novog MSFI-a 16 na financijske izvještaje najmoprimca
 • Prepoznavanje najma (ugovor o najmu)- Trajanje najma
 • Priznavanje i mjerenje u poslovnim knjigama najmoprimca (početno i naknadno mjerenje imovine s pravom korištenja te obveze s osnove najma; tretman kratkoročnih najmova i najmova male vrijednosti)
 • Ponovna procjena obveze s osnova najma
 • Modifikacija najma
 • Učinci prve primjene MSFI-a 16
 • Kako obračunati prijelaz s MRS –a 17 na MSFI 16

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Ciljna skupina

Seminar je namijenjen menadžerima, računovođama, voditeljima financija i računovodstva, djelatnicama financija i kontrolinga i svima onima koji žele naučiti nešto više o novom priznavanju najmova u poslovnim knjigama najmoprimca, u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

DatumMjestoCijena  
24.9.2019Zagreb1499 Kn + PDVPrijavite se 
9.12.2019Zagreb1499 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale

Raspored seminara

08:45-09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Učinci na financijske izvještaje

Karakteristike ugovora o najmu

Trajanje najma

Početno i naknadno utvrđivanje i priznavanje imovine i obveza po osnovi najma na konkretnim primjerima

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-13:00

Modifikacije najma

 • zasebni najam
 • najam koji nije zasebni

Ponovno mjerenje obveze po osnovu najma

Kako obračunati prijelaz s MRS –a 17 na MSFI 16

Obračun prvog priznavanja najmova u skladu sa MSFI-om 16

13:00-14:00

Pauza za ručak

14:00-16:00

Učinci prve primjene MSFI-a 16

 • potpuni retroaktivni pristup
 • modificirani retroaktivni pristup
 • Primjer – modificirani retroaktivni pristup 

 ZAVRŠNA DISKUSIJA - REZIME

 

Lokacija održavanja seminara:

Verlag Dashofer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima