Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Ovrha - Osiguranje i naplata potraživanja u 2020.

Uvod

Epidemija nove bolesti „COVID-19”, te odgovarajuće odluke državnih tijela usmjerene ka sprječavanju daljnjeg širenja ove bolesti, kao i popratne odluke o zatvaranju svih osnovnih i srednjih škola, fakulteta, ograničavanju društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnim djelatnostima, zabrani napuštanja mjesta prebivališta i druge, značajno su izmijenile dosadašnji način rada i poslovanja, pa onda i na području ovrhe odnosno prisilnog ostvarenja tražbina vjerovnika. Izmijenjen je Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine 68/2018, 2/2020, 47/2020 i 46/2020) i propisan zastoj ovrhe na novčanim sredstvima fizičkih osoba. Također, proći će se po Zakonu o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. travnja 2020.

U dugotrajnoj proceduri izmjene je i glavni propis ovršnog prava - Ovršni zakon (Narodne novine 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016 i 73/2017), koji bi trebao biti izmijenjen na način da ovršni postupak vrati pod isključivi nadzor suda i time značajnije izmijeni način njegovog pokretanja i tijeka na koji je zainteresirana javnost do sada navikla, uvesti šire korištenje sredstava elektroničke komunikacije i propisanih obrazaca između sudova, javnih bilježnika i stranaka u postupku (čime bi ovršni postupak trebao biti jednostavniji za sve njegove sudionike), povećati razinu zaštite dužnika i njegovu obaviještenost o postojanju i vođenju postupka, smanjiti troškove ovršnog postupka njihovim izravnim propisivanjem uredbom Vlade, uvesti određena pravila o nemogućnosti provedbe ovrhe na nekretnini tijekom zimskog razdoblja koje se definira kao razdoblje od 1. studenog do 1. travnja, proširiti popis primanja izuzetih od ovrhe i uvesti neke druge promjene s ciljem usklađivanja ovog propisa s nedavnim presudama Suda EU u predmetima Pula Parking d.o.o. protiv Svena Klausa Tederahna, C-551/15 i Ibrica Zulfikarpašić protiv Slavena Gajera, C-484/15. Poslodavcima će biti najzanimljivija vijest da bi oni, od dana stupanja na snagu novog Ovršnog zakona, trebali prestati biti tijelo nadležno za provedbu ovrhe na plaći svojih radnika, čime bi im poslovanje trebalo biti u znatnoj mjeri pojednostavljeno.

U isto vrijeme, Zakon o stečaju potrošača (Narodne novine 100/2015 i 67/2018) dovodi do nemogućnosti da određeni vjerovnici naplate svoje tražbine utemeljene na pravomoćnim i ovršnim sudskim presudama, pa se postavlja pitanje do koje je razine potrebno štititi dužnika i gdje su u tome svemu prava vjerovnika koji je od samog početka oštećen zbog činjenice da mu njegovo potraživanje nije o dospijeću plaćeno.

Na sve gore navedene otegotne okolnosti iz prakse ovršnog sustava, nadovezuju se i okolnosti u vezi s epidemijom i potresom na širem području grada Zagreba od 22.3.2020., koji je otežao ionako teške uvjete života i rada prouzročene epidemijom, pa je zasigurno potrebno preispitati važeće propise s područja ovršnog sustava i njihovu primjenjivost te način primjene u ovim izvanrednim okolnostima.

Ova edukacija ima višestruku namjenu:

 • Upoznati polaznike sa sustavom ovršnih propisa i načinu provedbe ovrhe, poglavito na novčanim sredstvima i njegovim osnovnim praktičnim zakonitostima i pravilima, kako bi im ta znanja olakšala snalaženje u poslovnoj praksi i omogućila zakonit rad čak i u izvanrednim okolnostima;
 • Upoznati polaznike s izmjenama propisa u vezi s ovrhom u izvanrednim okolnostima proglašene epidemije;
 • Provjeriti postupaju li polaznici u svome radu u skladu sa zakonskim odredbama, te ih po potrebi ispraviti i uputiti u propise kojima je regulirano određeno pitanje kojim se u praksi bave;
 • U interakciji s predavačima i drugim sudionicima edukacije riješiti nedoumice koje polaznici imaju u vezi s nekim pitanjima iz predmetne teme.
DatumMjestoCijena  
3.7.2020ONLINE1199 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

Darko Graf dipl. iur.

 Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se

Raspored seminara

Predviđeno trajanje webinara je od 9 do 13 sati.

Stoga Vas pozivamo da na webinaru saznate:

 • Što je tražbina i kako nastaje, načini prestanka tražbina;
 • Vjerodostojna i ovršna isprava;
 • Što su solemnizacija i ovjera potpisa i kako ih koristiti;
 • Zašto jačati pravni učinak ugovora (ovršne klauzule);
 • Ukratko o instrumentima osiguranja tražbina;
 • Jamci i solidarni jamci, hipoteka;
 • -Zastara tražbina;
 • Red uračunavanja kod djelomičnih uplata;
 • Regulacija zateznih kamata u RH;
 • Posebno o zadužnici, bjanko zadužnici, suglasnosti o zapljeni plaće;
 • Radnopravni propisi o obračunu plaće, isplati plaće, minimalnoj plaći;
 • Obračun neisplaćene plaće kao ovršna isprava;
 • Kako provoditi ovrhu na plaći radnika (do i od dana stupanja novog Ovršnog zakona na snagu);
 • Postupak izravne ovrhe pred Financijskom agencijom i način zaštite određenih primanja ovršenika; minimalna plaći;
 • Koje je sve osnove za plaćanje poslodavac dužan provoditi;
 • Koji su štićeni dijelovi plaće i kako ih izračunati;
 • Zastara;
 • Istraživanje imovine dužnika;
 • Utjecaju stečaja i predstečaja na postojanje i mogućnost naplate potraživanja;
 • E-oglasna ploča sudova;
 • Ovrha na temelju vjerodostojne isprave (što donosi novi Ovršni zakon);
 • Posebnost parničnih postupaka od 1.9.2019. prema noveli Zakona o parničnom postupku (odbitak pretporeza, rokovi za predlaganje dokaza, nesuspenzivnost žalbe, obavještavanje o ročištima)
 •  Mnogim drugim pitanjima u vezi s osiguranjem i naplatom potraživanja.
Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima