Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Računovodstvo za neračunovođe

Uvod

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Namjena seminara

Seminar ima cilj upoznati polaznike s primjenom računovodstva u poslovanju, računovodstvenim standardima, politikama i načelima. Važna je spoznaja utjecaja računovodstvenih odluka na pojedine pozicije financijskih izvještaja i njihovu interpretaciju, te kasnije poslovne analize u okviru upravljačkih procesa. Primjeri iz prakse obuhvatit će ključne momente poslovanja i financijskog stanja. Polaznici imaju priliku razumjeti osnovne računovodstvene pojmove i kategorije, kako funkcionira računovodstveni proces, osnove tehnika knjiženja poslovnih promjena, izrade temeljnih financijskih izvještaja (sveobuhvatne dobiti, bilance) na temelju bruto bilance, uz primjenu baznog pristupa, kako planirati, pratiti i izvještavati o novčanim tokovima i promjenama u kapitalu.

Računovodstvo je zaokruženi sustav evidencije u kojem se na poseban način planiraju, evidentiraju, kontroliraju i analiziraju stanja i kretanja sredstava i poslova u poduzećima i s tim u vezi sastavljaju računovodstvene informacije. U suštini to je vještina popisivanja, mjerenja i tumačenja svih ekonomskih aktivnosti poduzeća ili institucije. Važna uloga računovodstva  jest nadzor imovine i procjena učinaka poslovnih aktivnosti, te osiguravanje podloga za upravljačke procese i donošenje optimalnih poslovnih odluka. Odgovorne osobe u poduzećima i institucijama trebaju razumjeti osnove i logiku računovodstvenih radnji i znati koristiti financijskim izvještajima iz računovodstva.

Suvremeno je računovodstvo čvrsto povezano s gospodarstvom kojem se kontinuirano prilagođava i iz kojeg je zapravo i proizašlo. Zato je važno da i neračunovođe ovladaju bitnim momentima računovodstva.

Program seminara:

 • Pojam, osnovna obilježja i svrha računovodstva
 • Važnost ažurnosti i točnosti računovodstvenih podataka
 • Knjigovodstvene pogreške i metode njihova ispravljanja
 • Računovodstveni proces - pojam, sadržaj, poslovni događaji
 • Uloga i značaj računovodstvenih politika
 • Knjigovodstvene isprave - pojam, značaj, vrste, kontrola i čuvanje
 • Konto i kontni plan - pojam, pravila knjiženja, zaključak konta
 • Bruto bilanca
 • Poslovne knjige - pojam, vrste, otvaranje i zaključak
 • Sastavljanje financijskih izvještaja
 • Temeljni financijski izvještaji - Bilanca
 • Bilanca-pojmovno određenje i struktura
 • Dugotrajna nematerijalna, materijalna i financijska  imovina
 • Potraživanja - dugotrajna i kratkotrajna
 • Zalihe
 • Novac i novčani ekvivalenti
 • Temeljni financijski izvještaji - Sveobuhvatna dobit
 • Račun dobiti i gubitka - pojmovno određenje i vrste iskaza
 • Poslovni prihodi: od prodaje, ostali, bonusi
 • Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje
 • Troškovi materijala
 • Troškovi ljudskih resursa
 • Amortizacija dugotrajne imovine
 • Ostali poslovni troškovi
 • Vrijednosna usklađenja
 • Rezerviranja
 • Financijski prihodi i rashodi
 • Izvanredni prihodi i rashodi
 • Dobit i raspodjela dobiti
 • Temeljni financijski izvještaji - Novčani tokovi
 • Temeljni financijski izvještaji - Promjene u kapitalu
 • Temeljni pokazatelji analize financijskih izvještaja
 • Sustavi pokazatelja i sintetički pokazatelji

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Ciljna skupina

Seminar je namijenjen svim korisnicima računovodstvenih informacija (financijskih izvještaja) koji nisu dovoljno upoznati s funkcioniranjem računovodstva te ograničenjima računovodstvenog procesa. Prije svega, radi se o različitim razinama menadžmenta koji koriste čitav niz različitih računovodstvenih informacija u procesu donošenja poslovnih odluka. Nadalje, seminar je namijenjen i svima onima koji se u svom svakodnevnom poslu susreću s računovodstvenim informacijama, a nisu računovođe. Osim toga, dobro može poslužiti kao polazna osnova i svima onima koji se namjeravaju početi baviti ovom profesijom.

DatumMjestoCijena  
15.5.2019Ispričavamo se, ali nije moguće naručiti seminar u ovom terminu

Pošaljite upit za novi termin radionice
1499 Kn + PDVIspričavamo se, ali nije moguće naručiti seminar u ovom terminu

Pošaljite upit za novi termin radionice
 

Predavač

Frane Galzina dipl.oec

Frane Galzina  ima dugogodišnje iskustvo na razvoju, implementaciji te upravljanju sustava i modela kontrolinga, upravljanja rizicima, financija (riznicom), financijskog i menadžerskog računovodstva, te razvoja procesa i organizacije u gospodarstvu (industrija, građevinarstvo, ICTi) i bankarstvu. Objavljuje radove u stručnim časopisima te predaje

Raspored seminara

08:45 - 09:00 - Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00

 • Pojam, osnovna obilježja i svrha računovodstva
 • Važnost ažurnosti i točnosti računovodstvenih podataka
 • Knjigovodstvene pogreške i metode njihova ispravljanja
 • Računovodstveni proces - pojam, sadržaj, poslovni događaji
 • Uloga i značaj računovodstvenih politika
 • Knjigovodstvene isprave - pojam, značaj, vrste, kontrola i čuvanje
 • Konto i kontni plan - pojam, pravila knjiženja, zaključak konta
 • Bruto bilanca
 • Poslovne knjige - pojam, vrste, otvaranje i zaključak
 • Sastavljanje financijskih izvještaja
 • Temeljni financijski izvještaji - Bilanca
 • Bilanca-pojmovno određenje i struktura

11:00-11:30 - Pauza za kavu

11:30-13:00

 • Zalihe
 • Novac i novčani ekvivalenti
 • Temeljni financijski izvještaji - Sveobuhvatna dobit
 • Račun dobiti i gubitka - pojmovno određenje i vrste iskaza
 • Poslovni prihodi: od prodaje, ostali, bonusi
 • Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje
 • Troškovi materijala
 • Troškovi ljudskih resursa
 • Amortizacija dugotrajne imovine
 • Ostali poslovni troškovi

13:0-14:00- Pauza za ručak

14:00-16:00

 • Rezerviranja
 • Financijski prihodi i rashodi
 • Izvanredni prihodi i rashodi
 • Dobit i raspodjela dobiti
 • Temeljni financijski izvještaji - Novčani tokovi
 • Temeljni financijski izvještaji - Promjene u kapitalu
 • Temeljni pokazatelji analize financijskih izvještaja
 • Sustavi pokazatelja i sintetički pokazatelji

Zaključna diskusija i rezime

Lokacija održavanja seminara:

Hotel & Residence Dioklecijan,

Split

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima