Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Uvod

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stabilnog zakonodavnog okvira kao temelja za učinkovito sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Rezultat toga je i vrlo visoki rang Republike Hrvatske koja je ušla u top 10 najmanje rizičnih zemalja za pranje novca prema Baselskom indeksu.

Znate li kolike su kazne?

"Novčanom kaznom u iznosu od 35.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: ako ne izradi analizu rizika tako da bude razmjerna veličini obveznika te vrsti, opsegu i složenosti njegova poslovanja ili ju propusti redovito ažurirati, uskladiti sa smjernicama nadležnoga nadzornog tijela ili ju dostaviti nadzornom tijelu na njegov zahtjev te ako pri izradi analize rizika ne uzme u obzir izvješća o rezultatima Nacionalne procjene rizika i Nadnacionalne procjene rizika. "

Izvor: 

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17). U Narodnim novinama broj 1/19 od 3. siječnja 2019. objavljen je novi Zakon o izmjemana i dopunama o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 39/2019)

Namjena webinara je temeljito upoznati polaznike sa svim aktualnim obvezama vezano uz primjenu samog zakona, posebice s mjerama koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma i načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke.

DatumMjestoCijena  
18.10.2023ONLINE215 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

Darko Terek magistar pravnih znanosti i odvjetnik s položenim javnobilježničkim ispitom i ispitom za stečajnog upravitelja. 
Posjeduje veliko iskustvo u struci, među ostalima rad u gospodarstvu, pravosuđu i odvjetništvu. 
Objavio je veliki broj  priručnika, sudjelovao kao predavač na mnogim seminarima, simpozijima i radionicama. 

Raspored seminara

Predviđeno trajanje webinara je od 9 do 12 sati. 

Sadržaj:

  • Izmjene Zakona koje su stupile na snagu početkom 2023. godine
  • važeći propisi koji uređuju materiju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (zakoni, pravilnici, odluke i smjernice)
  • temeljni pojmovi radi razumijevanja i praćenja obveza vezanih uz SPNFT
  • obveznici provedbe mjera SPNFT, tj. tko je dužan primjenjivati propise iz područja SPNFT i koje su njihove obveze
  • interni akt koji obveznici moraju donijeti (politike, kontrole i postupci za SPNFT)
  • mjere dubinske analize i način provođenja tih mjera
  • tko su politički izložene osobe i njihov položaj u SPNFT
  • nadzorna tijela koja nadziru provođenje propisa o SPNFT (Ured za sprječavanje pranja novca kao FOJ, te Financijski inspektorat, Porezna uprava, HANFA i HNB)
  • specifičnosti profesionalnih djelatnosti (javnih bilježnika, odvjetnika, revizora, poreznih savjetnika i vanjskih računovođa)
  • Nacionalna i Nadnacionalna procjena rizika

Polaznici će dobiti potvrdu da su za 2023. godinu proveli stručno osposobljavanje i izobrazbu u vezi SPNFT.


Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima