Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Uvod

Novosti u zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Cilj ovog seminara je da obveznike primjene upozna s novostima koje donosi novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma te obvezama koje imaju u provedbi usklađenja svojeg postupanja prema odredbama ovog Zakona.

Od dana 2. siječnja 2019. objavljeni su novi Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. 
Namjena ovog seminara je polaznike pobliže upoznati s promjenama koje novi zakon donosi kako bi obveznicima provedbe zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma omogućili implementaciju promjena i usklađenost s propisima provedbe mjera za sprječavanje pranja novca.

Znate li kolike su kazne?

"Novčanom kaznom u iznosu od 35.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

ako ne izradi analizu rizika tako da bude razmjerna veličini obveznika te vrsti, opsegu i složenosti njegova poslovanja ili ju propusti redovito ažurirati, uskladiti sa smjernicama nadležnoga nadzornog tijela ili ju dostaviti nadzornom tijelu na njegov zahtjev te ako pri izradi analize rizika ne uzme u obzir izvješća o rezultatima Nacionalne procjene rizika i Nadnacionalne procjene rizika. "

Izvor: 

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17)

U Narodnim novinama broj 1/19 od 3. siječnja 2019. objavljen je novi Zakon o izmjemana i dopunama o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 39/2019)

Ciljna skupina

Seminar je namjenjen svim obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma:

 • ovlaštenici banaka, štednih banaka,
 • društva za upravljanje investicijskim fondovima,
 • društva koja obavljaju određene usluge platnog prometa,
 • mirovinska društva,
 • računovodstvene usluge,
 • odvjetničke i javnobilježničke usluge,
 • usluge poreznog savjetovanja,
 • revizorska društva i samostalni revizori.

Namjena seminara je temeljito upoznati polaznike sa svim aktualnim obvezama vezano uz primjenu samog zakona, posebice s mjerama koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma i načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke.

DatumMjestoCijena  
20.11.2019Zagreb1499 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

Jakša Lucarić mag. iur.

Diplomirao 2003. godine na Pravnom Fakultetu u Zagrebu. Od 2003. godine radi u Odvjetničkom društvu Anić i partneri iz Zagreba te se od 2010. godine pa do danas nastavlja baviti odvjetništvom u svojem odvjetničkom uredu u Zagrebu. Tijekom odvjetničke prakse bavi se zastupanjem kako poslodavaca tako i radnika u okviru svih pravnih područja koja se

Raspored seminara

08:45-09:00

prijem i registracija polaznika

09:00-11:00

Zakonski okvir za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

 •   uvod i temeljni pojmovi
 •   tko su obveznici primjene Zakona o SPNFT
 •   provedba nadzora nad obveznicima primjene Zakona o SPNFT
 •   zadaće i dužnosti Ureda za sprječavanje pranja novca

11:00-11:30

pauza za kavu

11:30-13:00

Obveze, način i mjere postupanja obveznika u primjeni Zakona

 •    odgovornost obveznika
 •    procjena rizika
 •    praćenje poslovnog odnosa
 •    dubinska analiza klijenta (pojačana i pojednostavljena)
 •    obavještavanje Ureda o sumnjivim transakcijama

13:00-14:00

pauza za ručak

14:00-16:00

Praktični dio

 •   praktični primjeri na obrascima, aktima i slučajevima iz prakse
 •   utvrđivanje identiteta pravne i fizičke osobe
 •   provođenje mjera dubinske analize za revizore, javne bilježnike i porezne savjetnike
 •   primjeri odvjetnik i javni bilježnik
 •   primjeri pojednostavljene dubinske analize
 •   primjeri pojačana dubinska analiza
 •   primjeri interna revizija
 •   primjeri prijave sumnji na aktivnost protivnu Zakonu
 •   primjeri međunarodne institucije, standardi i dokumenti

 Zaključna diskusija i rezime

Lokacija održavanja seminara:

Verlag Dashofer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima