Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

CERTIFICIRANI TEČAJ: STRUČNJAK ZA OSIGURANJE I NAPLATU POTRAŽIVANJA 6.7.2018. - 20.7.2018.

Uvod

Osiguranje i naplata potraživanja izuzetno je važan element svake poslovne aktivnosti i oduvijek zanimljiva tema širokom krugu ljudi, budući da se svatko može naći i u poziciji vjerovnika i u poziciji dužnika. U našem dinamičnom zakonodavstvu, česte izmjene dovode do nesigurnosti poduzetnika oko nadležnosti, procedura, troškova i drugih bitnih činjenica o kojima ovisi odluka o pokretanju ili nepokretanju postupka naplate nekog potraživanja odnosno zahtijevanja ili nezahtijevanja određenog instrumenta osiguranja.

Najvažniji propis koji regulira osiguranje i naplatu potraživanja je Ovršni zakon (Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) koji je posljednje izmjene pretrpio 26.7.2017. i to u dijelu koji se odnosi na zaštitu dužnika (ovršenika), a prije toga je Odlukom Ustavnog suda br. U-I-2881/2014 i dr. od 1.6.2016. ukinut suviše strogi formalitet kod pokretanja ovršnog postupka, iako je sam postupak u svojoj biti i dalje ostao suviše tegotan za vjerovnike zbog svoje pretjerane formalnosti. Ovršni zakon uveo je određene novine kod ovrhe na temelju ovršnih isprava, sadržaja računa kao vjerodostojnih isprava, formalnosti oko izdavanja i naplate zadužnica, bjanko zadužnica, suglasnosti o zapljeni plaće i drugog stalnog novčanog primanja, te je u postupak uveo Financijsku agenciju (FINA-u) kao tijelo koje provodi ovrhu, ne samo na novčanim sredstvima dužnika, već ona sudjeluje i u postupku prodaje nekretnina na način da prikuplja ponude zainteresiranih kupaca nekretnina koje se prodaju na dražbi.

Kompleksnost navedenog ovršnog sustava i sustava osiguranja u cjelini razlog je zbog kojeg zna doći do poteškoća u svakodnevnom poslovanju malih i velikih poslodavaca i primjeni tog kompleksnog sustava na konkretnu situaciju, tim više jer je postupak osiguranja i naplate potraživanja izuzetno dinamično područje na kojemu nije dovoljno reagirati ispravno, već je dodatno potrebna i brzina u odlučivanju.
Upravo je zbog toga potrebno ovladati određenim znanjima ne samo iz zakonskog teksta i podzakonskih propisa, nego i sudske i druge prakse iz područja osiguranja i naplate potraživanja kako bi primjena zakonskih instituta i donošenje odluka bilo ispravno i dosljedno, a potraživanje u konačnici i naplaćeno.

Na tečaju naučite kako nastaju i prestaju tražbine, kako izabrati odgovarajući instrument osiguranja naplate potraživanja, koje je značenje opomena i priznanja duga, na koji način pokrenuti postupak naplate potraživanja na temelju vjerodostojnih i ovršnih isprava i u čemu se ti postupci razlikuju, u čemu je privlačnost zadužnice i kakva je njezina pravna narav, što je suglasnost o zapljeni plaće i drugih stalnoh novčanih primanja, koja su primanja izuzeta od ovrhe i u kojem dijelu, može li se išta učiniti u smjeru naplate potraživanja ako nemamo niti jedan instrument osiguranja, koje je razgraničenje u nadležnosti sudova i javnih bilježnika u ovršnim postupcima i kako nedavna sudska praksa o nepodobnosti odluka javnih bilježnika za ovrhu na području drugih država članica Europske unije utječe na tu vrstu ovršnog postupka u Republici Hrvatskoj, što kao poslodavci moramo činiti povodom ovršnih isprava koje nam stižu na naplatu, kako voditi prednosni red osnova za plaćanje, što je predmet a što sredstvo ovrhe, koji su zastarni rokovi za potraživanja, zatezne kamate, razlika između izravne i sudske ovrhe te kako se ta dva postupka nadopunjuju, detalji postupka izravne naplate putem Financijske agencije, istraživanje imovine dužnika putem javno dostupnih alata itd.

Kroz stvarne, praktične, primjere doznajte sve o postupcima osiguranja i naplate potraživanja i učinite interne procedure osiguranja i naplate učinkovitijima.

Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashofer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu o stjecanju svojstva "Stručnjaka za osiguranje i naplatu potraživanja" na hrvatskom i engleskom jeziku
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Ciljna skupina

Kome je tečaj namjenjen?

 • ·radnicima,
 • ·članovima uprava (direktorima) društava
 • ·voditeljima odjela

ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca koji se u svome svakodnevnom radu služe navedenim propisima odnosno na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom naplate ili osiguranja naplate potraživanja.

Tečaj ima višestruku namjenu:

 • ·upoznati polaznike sa sustavom osiguranja i naplate potraživanja i njegovim osnovnim praktičnim zakonitostima i pravilima, kako bi im ta znanja olakšala snalaženje u poslovnoj praksi,
 • ·provjeriti postupaju li polaznici u svome radu u skladu sa zakonskim odredbama, te ih po potrebi ispraviti i uputiti u propise kojima je regulirano određeno pitanje kojim se u praksi bave,
 • ·u interakciji s predavačima i drugim sudionicima edukacije moći ćete riješiti nedoumice koje Vas muče,
 • ·po završetku edukacije dobit ćete certifikat kojim ćete zasigurno poboljšati svoju zapošljivost na tržištu rada.
DatumMjestoCijena  
6.7. – 20.7.2018Ispričavamo se, ali nije moguće naručiti seminar u ovom terminu

Pošaljite upit za novi termin radionice
8000 Kn + PDVIspričavamo se, ali nije moguće naručiti seminar u ovom terminu

Pošaljite upit za novi termin radionice
 

Predavač

Darko Graf dipl. iur.

 Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se

Raspored seminara

1. Interaktivna radionica: NASTANAK I PRESTANAK POTRAŽIVANJA 6.7.2018.

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00-09:30

 • ·Kratka provjera znanja polaznika o osiguranju i naplati potraživanja
 • ·što je tražbina i kako nastaje

09:30-11:00

 • ·Formalnosti kod nastanka tražbina, oblik ugovora, izvanugovorna odgovornost;
 • ·Vrijednosni papiri u kontekstu zadužnica, bjanko zadužnica i suglasnosti o zapljeni plaće
 • ·Što su solemnizacija i ovjera potpisa i kako ih koristiti;
 • ·Zašto jačati pravni učinak ugovora (ovršne klauzule);

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00

 • ·Koji sve načini prestanka tražbina postoje
 • ·prijeboj (kompenzacija), red uračunavanja;

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00

 • ·Propisi koji reguliraju nastanak i prestanak tražbina;
 • ·Što je zastara potraživanja;
 • ·Zastarni rokovi;
 • ·Kamate i zatezne kamate, troškovi postupka naplate potraživanja;
 • ·Koja su sredstva osiguranja tražbina i kako ih pravilno odabrati;

2. Interaktivna radionica: OSIGURANJE POTRAŽIVANJA 13.7.2018.

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00-09:30

 • ·Založno pravo
 • ·Fiducija

09:30-11:00

 • ·Zadužnica kao sredstvo osiguranja i naplate potraživanja;
 • ·Bjanko zadužnica;
 • ·Suglasnost o zapljeni plaće;

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00

 • ·Što sa starim zadužnicama (registracija-neregistracija), različiti pravni režimi – novo rješenje;
 • ·Izravna ovrha
 • ·Što je osnova za plaćanje i kakva mora biti da bi FINA po njoj postupala;
 • ·Mjenica i ček;
 • ·Prethodna ovrha, prethodne i privremene mjere kao sudski instrumenti osiguranja tražbina;
 • ·Javni registri (Upisnik FINE, zemljišne knjige, katastar, evidencija vozila);

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00

 • ·Vjerodostojna i ovršna isprava
 • ·Sadržaj računa kao vjerodostojne isprave od 1.9.2014.;
 • ·Kada je obračun neisplaćene plaće ovršna isprava i što to znači;
 • ·Radnopravni propisi o obračunu plaće, isplati plaće, minimalnoj plaći

 

3. Interaktivna radionica: NAPLATA POTRAŽIVANJA 20.7.2018.

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika
09:00-11:00

 • ·Sadržaj prijedloga za ovrhu i rješenja o ovrsi (nastali i predvidivi troškovi);
 • ·Kako po važećim propisima teče postupak ovrhe na temelju računa poduzetnika, a kako na temelju ovršne isprave (npr. sudske presude);
 • ·Kako odabrati stvarno i mjesno nadležno tijelo za vođenje postupka ovrhe i što je s ulogom javnih bilježnika u ovršnom postupku;
 • ·Kako funkcionira ovrha na novčanim sredstvima putem FINA-e;

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:00

 • ·Koji su troškovi ovršnog postupka pred Financijskom agencijom, javnim bilježnikom i sudom;
 • ·Ovršna prodaja nekretnina – dražba ili prikupljanje ponuda putem FINE?
 • ·Osnovno o stečaju i predstečaju i mogućnosti naplate u tim postupcima;
 • ·Koje su promjene u prisilnoj naplati tražbina radnika u odnosu na poslodavce;
 • ·Kako provoditi ovrhu na plaći radnika;
 • ·Koje je sve osnove za plaćanje poslodavac dužan provoditi;
 • ·Koji su štićeni dijelovi plaće i kako ih izračunati;
 • ·zašto je bitno znati radi čega se ovrha vodi;
 • ·naplata potraživanja posredstvom agencija za naplatu potraživanja

 

13:00-14:00 Pauza za ručak
14:00-16:00 PONAVLJANJE STEČENOG ZNANJA, KONZULTACIJE I PROVJERA

 • ·Pregled najvažnijih pravila iz prethodnih radionica;
 • ·Utvrđivanje izloženog gradiva
 • ·provjera znanja
 • ·Konzultacije s polaznicima

 

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashofer
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima