Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Održivo gospodarenje otpadom - obveze prema novom Zakonu

Uvod

EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana. Kako poslovni i industrijski sektori spadaju među glavne generatore otpada, suočeni su s potrebom izmjene svoje poslovne prakse kako bi poštivali zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje otpadom te povećali svijest o zaštiti okoliša. Usvojen je Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša, stupio je na snagu 18.01.2022, veliki broj obrazaca i članaka se moraju uskladiti te stupaju na snagu 01.01.2023.

Gospodarenje otpadom obuhvaća cijeli niz aktivnosti od organizacije odvojenog prikupljanja otpada, obrade otpade do vođenja dokumentacije o otpadu, a novi zakon donio je brojne promjene ali i nedoumice proizvođača i prijevoznika.

Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima uključujući i obveze vođenja dokumentacije o otpadu i prijave podataka o načinu gospodarenja otpadom.

Neke od novina koje je donio novi Zakon o gospodarenju otpadom:
- propisuje se nadležnost županijskog upravnog tijela za vođenje Očevidnika sakupljača i oporabitelja
- propisuje se da Ministarstvo izdaje dozvole za gospodarenje otpadom za opasni otpad i za neopasni otpad
- propisuje se nadležnost županijskih upravnih tijela za vođenje evidencija i očevidnika za djelatnosti gospodarenja otpadom, a očevidnik o ukidanju statusa otpada vodi Ministarstvo
- propisuje se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada
- propisuju se centri za ponovnu uporabu
- propisuje se postupak vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada te obveznici vođenja tog očevidnika
- propisuje se da su obveznici izrade plana gospodarenja otpadom Republika Hrvatska i županije
- određuju se posebne kategorije otpada za koje se propisuju posebni uvjeti gospodarenja i/ili plaćanje posebnih naknada
- propisuju se ekonomski instrumenti gospodarenja otpadom
- određuje se sadržaj i nadležnost za informacijski sustav gospodarenja otpadom
- propisuje se inspekcijski i upravni nadzor nad primjenom zakona te prekršajne odredbe

Namjena webinara je dodatno obrazovati polaznike i pomoći polaznicima u ispunjavanju obveza prema zakonskim obvezama o gospodarenju otpadom. Na webinaru će se polaznike upoznati za važnim direktivama, propisima i prekršajnim odredbama iz područja gospodarenja otpadom.

Ciljna skupina

Webinar je namijenjen svim proizvođačima, posjednicima otpada, odgovornim osobama za gospodarenje otpadom, ovlaštenim osobama za gospodarenje otpadom, povjerenicima ili odgovornim osobama za gospodarenje otpadom uprave te javnim poduzećima. 

DatumMjestoCijena  
23.5.2022Ispričavamo se, ali nije moguće naručiti seminar u ovom terminu

Pošaljite upit za novi termin radionice
1199 Kn + PDVIspričavamo se, ali nije moguće naručiti seminar u ovom terminu

Pošaljite upit za novi termin radionice
 

Predavač

Ksenija Papa dipl.ing.

Po struci diplomirani inženjer kemije, svoje 16-godišnje iskustvo je stekla radom u industriji na poslovima zaštite okoliša i sustavima upravljanja (ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001) te radom kao lead auditor prema ISO 14001 za akreditiranu certifikacijsku kuću. Kroz svoj posao sudjelovala je u procesu donošenja propisa s područja

Raspored seminara

Predviđeno trajanje webinara od 9 do 13 sati.

Iz rasporeda izdvajamo:

Zakonodavni okvir u RH

 • novi Zakon o gospodarenju otpadom
 • nadležnost i obveze u gospodarenju otpadom
 • obavljane djelatnosti gospodarenja otpadom
 • posebne kategorije otpada
 • postupci gospodarenja otpadom,
 • kategorizacija otpada, određivanje nusproizvoda, ukidanje statusa otpada
 • ispunjavanje obveze proizvođača proizvoda
 • obveze Operatera u sustavu gospodarenja otpadom
 • Plan gospodarenja otpadom
 • Očevidnik o nastanku i tijeku otpada, e-ONTO
 • Prateći list
 • djelatnost gospodarenja otpadom (dozvole, očevidnici, evidencije)
Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima