Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Uvjeti

 1. Uvodne odredbe

1.1. Ovi Opći uvjeti poslovanja društva Verlag Dashöfer d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grge Tuškana 23, OIB: 92176483054, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem subjekta upisa (MBS) 080525293 (dalje u tekstu: „Verlag“ i/ili „Verlag Dashöfer“) odnose se na korištenje mrežnih stranica Verlaga i tamo dostupnih informacija, uključujući i „online“ kupnju proizvoda i usluga, slanje ponuda na kupnju proizvoda i usluga Verlaga te marketinških poruka sredstvima elektroničke komunikacije (tzv. newsletter), uključujući tu i proizvode i usluge u digitaliziranom obliku, kao što su elektroničke knjige, zatim predavanja, seminari, obuke, tečajevi i slični oblici poduke i predavanja koji se održavaju na daljinu uz pomoć odgovarajuće informatičke i telekomunikacijske opreme („online seminari“; „webinari“), seminare koji se organiziraju uživo, te bilo koji drugi proizvod ili uslugu u ponudi Verlaga, ako za određene proizvode i/ili usluge nije drugačije izričito navedeno, a primjenjuju se na sve kategorije korisnika tih proizvoda i usluga (neregistrirane anonimne korisnike, besplatno registrirane korisnike i pretplatnike), kako su definirani čl. 6. ovih Općih uvjeta.

1.2. Verlag Dashöfer d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja bez obveze prethodne najave te neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi korisnicima proizvoda i/ili usluga ili trećim osobama mogla nastati zbog takvih promjena.

1.3. Prije korištenja mrežne stranice odnosno naručivanja ili kupnje bilo kojeg proizvoda i/ili usluge Verlaga, korisnik je dužan upoznati se s odredbama ovih Općih uvjeta i drugim pravilima i propisima koji se na njegov odnos ili potencijalni odnos s Verlagom primjenjuju. Korištenje mrežne stranice, proizvoda ili usluga Verlaga podrazumijeva da je korisnik u cijelosti upoznat sa sadržajem ovih Općih uvjeta, da su mu oni jasni i da ih prihvaća. Ako korisnik nije u cijelosti suglasan s bilo kojom odredbom ovih Općih uvjeta, ne smije koristiti mrežnu stranicu odnosno proizvod ili uslugu Verlaga, jer u suprotnome snosi sav teret takvog korištenja. Bilo koja odredba ovih Općih uvjeta ne može se pojedinačno izuzimati od primjene, osim u iznimnim slučajevima kada je zakonom ili zasebnim ugovorom s korisnikom predviđeno drugačije. Za sva pitanja i nejasnoće u vezi s odredbama ovih Općih uvjeta, načina njihove primjene, značenja i slično, korisnik se može obratiti na adresu elektroničke pošte: info@dashofer.hr

1.4. Korisnik je slobodan preuzeti ove Opće uvjete poslovanja s mrežne stranice Verlaga, izvršiti u njih uvid, ispisivati ih, kopirati, snimiti ih ili koristiti na drugi način za svoje osobne potrebe.

 1. Kupovina putem mrežnih stranica (portala)

2.1. Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji na daljinu putem mrežnih stranica Verlaga, Prodavatelj je društvo Verlag Dashöfer d.o.o., a kupac je posjetitelj njegovih mrežnih stranica, punoljetna i poslovno sposobna osoba, koja ispuni narudžbu u elektroničkom obliku u vlastito ime ili u ime i za račun pravne osobe u kojoj je ovlaštena osoba, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje putem predračuna poslanog elektroničkom poštom ili na drugi odgovarajući način. Kupac koji je potrošač ima pravo na raskid ugovora sklopljenog na daljinu sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" br. 19/22., 59/23.). Ovo pravo može ostvariti u rokovima i na način predviđen navedenim zakonom i drugim primjenjivim propisima.

2.2. Ponuda proizvoda i usluga društva Verlag usmjerena je na trgovce odnosno pravne osobe, pa su zbog toga cijene na mrežnim stranicama Verlaga izražene u neto iznosu (bez PDV-a), koji se dodatno obračunava i iskazuje prema stopi važećoj na dan plaćanja. No, ovo ne znači da proizvode i/ili usluge Verlaga ne mogu kupiti i fizičke osobe (potrošači).

2.3. Ugovore na daljinu s društvom Verlag Dashöfer putem njegovih mrežnih stranica sklapaju se na hrvatskom jeziku, a ugovor je sklopljen kada Verlag Dashöfer prihvati narudžbu korisnika, o čemu će ga izvijestiti u pravilu porukom elektroničke pošte ili na drugi pogodan način. Obavijest Verlaga o primitku narudžbe korisnika ne predstavlja akt sklapanja ugovora.

2.4. Na mrežnim stranicama izdavačke kuće Verlag Dashofer mogu se naručiti i kupiti proizvodi i/ili usluge navedeni u daljnjim odredbama ovih Općih uvjeta, ali i drugi koji nastanu naknadno, te će se ista pravila primjenjivati i na te naknadno nastale proizvode, bez obzira na njihov naziv.

2.4.1. Online proizvodi:

2.4.1.1. Online proizvodi mogu biti:

 1. a) Online portali kao što su: „Knjižica za računovođe“, „Online učilište“, „PDV aktualno“, „Radni odnosi u praksi“, „Zaštita na radu“, „Obračun plaća u praksi“, „Zaštita okoliša“, „Knjižica za javni sektor“, „Zaštita osobnih podataka (GDPR Uredba)“, „Pravilnici za poslovanje (Primjeri)“, „Vodič za škole – Računovodstvo, obračun plaća, radno pravo, GDPR“, „Općine.hr“, „Knjižica za zapošljavanje stranaca i izaslane radnike“, „EU fondovi aktualno“, „Porezi u praksi“ i drugi;
 2. b) Online časopisi kao što su: „Računovodstveno porezni savjetnik“, „Savjetnik za radno pravo i obračun plaća“, „Računovodstveno porezni stručnjak“, „Imovinsko-pravni odnosi u praksi“ i drugi;
 3. c) Online knjige kao što su: „Vodič kroz obračun plaća u praksi“, „Vodič kroz konta knjiženja i protuknjiženja“, „Komentar Zakona o PDV-u s primjerima iz prakse“, „Vodič kroz javnu nabavu sukladno novom zakonskom okviru“, „Računovodstveni vodič za škole“, „Pripreme i upute za izradu završnog računa“, „Računovodstveni vodič“, „Komentar Zakona o radu“, „Interni pravilnici za poduzetnike“, „Komentar zakona povezanih s hranom“, „Digitalizacija računovodstva“ i druge;
 4. d) Online tečajevi kao što su: „Online tečaj Business english za menadžere“, „Online tečaj menadžerske vještine“, „Online tečaj korak po korak do sredstava iz EU fondova“, „Analiza financijskih izvještaja i njeno korištenje u poslovanju trgovačkog društva“, „Online tečaj poslovni njemački jezik“, „Računovodstveni online tečaj“ i drugi;
 5. e) E-novine kao što su: „Zaštita okoliša“, „Zaštita okolišta/zaštita na radu“, „Javni sektor“, „Zaštita osobnih podataka“, „Zaštita na radu“, „Online učilište“, „Radni odnosi u praksi“, „PDV aktualno“, „Pravilnici za poslovanje“, „Knjižnica za računovođe“, „Radno pravo i obračun plaća“, „Računovodstveno-porezne novosti“ i druge.

2.4.1.2. Registracija je preduvjet za dobivanje pristupa on-line proizvodu.

2.4.1.3. Registrirani korisnici: u sustav se prijavite korištenjem svoga korisničkog imena i lozinke koja Vam je dodijeljena prilikom registracije. Registrirani korisnici ste već u slučaju da ste se pretplatili na neke od naših tzv. „e-novina“ ili druge on-line proizvode, pa se u tom slučaju ne morate ponovno registrirati. Unesite svoje korisničko ime i lozinku i kliknite na "Nastavi". Nakon toga prikazat će se narudžbenica u koju je potrebno unijeti tražene podatke. Nakon što potvrdite narudžbu, na Vašu adresu elektroničke pošte stići će potvrda o uspješno dovršenoj narudžbi.

2.4.1.4. Novi korisnici: Unesite svoje korisničko ime i lozinku prema vašem izboru. Označite okvir pored "Nisam registrirani korisnik" i kliknite na "Nastavi". Odaberite vrstu registracije između 'pravna osoba' ili 'fizička osoba' i kliknite "Nastavi". Da biste nastavili proces unesite potrebne podatke. Polja označena zvjezdicom su obavezna. Po završetku registracije na Vašu adresu elektroničke pošte stići će automatizmom potvrda o uspješno provedenoj registraciji. Molimo vas da ne odgovarate na tu poruku. Nakon završetka procesa registracije automatski ćete biti preusmjereni na mrežnu stranicu Verlaga s koje ste krenuli u postupak registracije.

2.4.2. On-line mrežne stranice (portali):

Kako biste se pretplatili na određene online mrežne stranice (portal), morate prvo izvršiti prijavu s korisničkim imenom i lozinkom koja Vam je dodijeljena. Registrirani korisnici ste već u slučaju da ste se pretplatili na jedne od naših tzv. „e-novina“ (npr. „Radno pravo i obračun plaća“) ili druge on-line proizvode, pa se u tom slučaju ne morate ponovno registrirati. Unesite svoje korisničko ime i lozinku i kliknite na „Nastavi“. Odaberite željenu pretplatu te potvrdite svoju narudžbu i podatke na narudžbenici. Provjerite podatke i kliknite na "Narudžba". Nakon što potvrdite narudžbu, na Vašu adresu elektroničke pošte stići će potvrda o uspješno dovršenoj narudžbi.

2.4.3. Seminari:

2.4.3.1. Seminari u ponudi društva Verlag Dashöfer mogu biti seminari koji se održavaju „uživo“ i online seminari. U postupku naručivanja, kliknite na odabrani seminar, a zatim kliknite na opciju "Prijavite se". U sljedećem koraku otvorit će se obrazac pod nazivom seminara, datumom i načinom njegovog održavanja i drugim podacima, gdje u prazna polja unesite potrebne podatke i potvrdite narudžbu klikom na "Poslati prijavnicu". O primljenoj prijavnici bit ćete obaviješteni porukom elektroničke pošte. Slanjem prijavnice prihvaćate ove Opće uvjete poslovanja, a posebice sve uvjete sudjelovanja na odabranom seminaru, kao i uvjete plaćanja navedene na obrascu prijavnice.

2.4.3.2. Uplatu izvršite nakon primitka predračuna ili računa koji ćemo Vam poslati zajedno s rasporedom odnosno terminom edukacije (ili terminima, ako je riječ o višednevnoj edukaciji) putem elektroničke pošte.

2.4.3.3. U cijenu online seminara uključeni su radni materijali u digitalnom obliku, a u cijenu seminara koja se odvija „uživo“ uključeno je osvježenje uz bezalkoholno piće i troškovi radnih materijala u tiskanom obliku. Svi putni i ostali povezani troškovi kao što su troškovi smještaja i drugi u vezi s osobnim (fizičkim) sudjelovanjem korisnika na odabranom seminaru, padaju na njegov trošak. Na troškove sudjelovanja na online seminarima primijenit će se odredbe čl. 4. ovih Općih uvjeta.

2.4.3.4. Stručni seminar bit će održan samo u slučaju dovoljnog broja prijavljenih polaznika seminara. Isto vrijedi za seminare uživo, kao i za online seminare. Verlag Dashöfer pridržava pravo na eventualne izmjene predavača, mjesta održavanja seminara ili njegovog otkazivanja. O svim izmjenama korisnik će biti pravovremeno obaviješten pisanim putem, telefonom ili elektroničkom poštom. Korisnik bi trebao voditi računa o tome da je  prisustvovanjem na stručnom seminaru obvezan poštivati zabranu snimanja svih vrsta audio, video ili audio/video zapisa, te se pridržavati općih pravila lijepog ponašanja, ne ometati druge polaznike i na primjeren način sudjelovati u radu svih osoba uključenih u održavanje predmetnog seminara.

2.4.3.5. Verlag Dashöfer može organizirati fotografiranje i snimanje za vrijeme održavanja seminara u marketinške svrhe, pri čemu polaznik seminara ima pravo prije početka takvog snimanja iskazati svoju želju da ne bude sniman samo na određeni ili na bilo koji način, što je Verlag dužan poštivati.

2.4.3.6. U slučaju da korisnik želi opozvati svoju prijavu za seminar koji se održava uživo (odustati od toga seminara), dužan je to učiniti u pisanom obliku najmanje 10 (deset) dana prije održavanja seminara. Ukoliko korisnik kontaktira Verlag u vezi s opozivom semiara za koji se prijavio manje od 5 (pet) dana prije planiranog dana održavanja seminara, dužan je snositi troškove u punom iznosu plaćenog seminara, a ako Verlag obavijesti o svome odustanku u roku od 5 (pet) do 10 (deset) dana - 50% (pedeset posto) od pune cijene seminara. U slučaju spriječenosti osobe čiji je dolazak na seminar prvotno bio planiran, moguće je ustupiti prijavu za seminar drugoj osobi.

2.4.3.7. U slučaju nestanka električne energije na lokaciji na kojoj se nalaze serveri društva Verlag preko kojih se održavaju online seminari ili drugog kvara odnosno većeg (dugotrajnijeg) ispada na opremi Verlaga i posljedične nemogućnosti održavanja planiranog seminara, Verlag će u dogovoru sa svim prijavljenim polaznicima dogovoriti alternativni termin njegovog održavanja te o njemu obavijestiti sve prijavljene polaznike. 

2.4.4. Tečajevi

2.4.4.1. Na tečajeve se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta koje se odnose na seminare.

2.4.5. Konferencije

2.4.5.1. Na konferencije se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta koje se odnose na seminare, osim ukoliko je drugačije određeno daljnjim odredbama ovog odjeljka.

2.4.5.2. Ukoliko je korisnik spriječen prisustvovati konferenciji, dužan je o tome u pisanom obliku obavijestiti Verlag najkasnije tri radna dana prije datuma održavanja predmetne konferencije. U slučaju neotkazivanja ili otkazivanja manje od tri radna dana prije konferencije, Verlag nije dužan izvršiti povrat uplaćene kotizacije u novcu. Umjesto toga, dostavit će korisniku vaučer u vrijednosti uplaćene kotizacije za konferenciju kojoj korisnik nije nazočio. Rok valjanosti takvog vaučera je 6 (šest) mjeseci, a može ga koristiti bilo koja osoba koju naznači uplatitelj kotizacije, što je dužan učiniti prilikom prijave za idući željeni seminar ili konferenciju.

2.4.6. E-novine

2.4.6.1. E-novine predstavljaju periodički i besplatan tzv. „newsletter“ koji sadrži informacije, novosti, članke autora iz određenih stručnih područja i slično, a koji se korisniku šalje elektroničkom poštom i za njega je besplatan. Korisnik se može pretplatiti na ovaj proizvod putem mrežne stranice www.dashofer.hr ili drugih mrežnih stranica društva Verlag, a po završetku postupka registracije korisnik će dobiti elektroničku poštu s potvrdom provedenog postupka.

2.4.6.2. Podaci koje korisnik daje društvu Verlag Dashöfer u postupku pretplaćivanja na određene „e-novine“ mogu se koristiti za marketinška istraživanja i daljnju prodaju proizvoda i usluga Verlaga. Tako prikupljeni podaci se koriste u skladu s pravilnikom iz odredbe čl. 11. ovih Općih uvjeta te se ne prosljeđuju trećim osobama, osim povezanim društvima članovima grupacije Verlag Dashöfer. Korisnik ima pravo na brisanje njegovih osobnih podataka u bilo koje vrijeme, koje može realizirati slanjem odgovarajućeg zahtjeva društvu Verlag Dashöfer u skladu s odredbeom čl. 11.6. ovih Općih uvjeta.

 1. Dostupnost portala

3.1. Društvo Verlag Dashöfer mrežne stranice održava način da su u pravilu dostupne korisnicima 24 sata dnevno, svaki dan u godini.

3.2. Društvo Verlag Dashöfer zadržava pravo onemogućiti pristup korisnika mrežnim strancima (portalima) radi njihovog održavanja. Takvi radovi odvijat će se u pravilu u vrijeme najmanje moguće potražnje za sadržajima mrežnih stranica Verlaga, utvrđenih prema dotadašnjem prometu većine korisnika. Također, Verlag ne može jamčiti da, nevezano za redovite i planirane radove na održavanju opreme, ni u kojem trenutku neće postojati određene poteškoće s pristupom njegovim mrežnim stranicama (portalima) zbog kvarova ili tehničkih kvarova na opremi Verlaga i/ili davatelja internetskih usluga i/ili opreme korisnika, za koje Verlag Dashöfer ne preuzima nikakvu odgovornost.

 1. Oprema za korištenje portala

4.1. Korisnici su dužni osigurati odgovarajuću opremu za pristup mrežnim stranicama (portalima) Verlaga te ona ni na koji način nije predmet ugovora između Verlaga i korisnika. Načelno, Verlag Dashöfer d.o.o. savjetuje korisnicima da uvijek instaliraju najnoviji softver sa svim ažuriranjima koja su trenutno na raspolaganju i koriste odgovarajuću komunikacijsku opremu, koja uzima u obzir sve važeće sigurnosne propise i preporuke.

4.2. Korisnik snosi troškove telekomunikacijskog prometa, pristupa Inernetu i sve druge troškove koji mu nastaju kako bi bio u mogućnosti pristupiti sadržajima mrežnih stranica Verlaga na daljinu.

4.3. Za bilo kakve neugodnosti ili štetu koja pretplatniku nastane zbog poteškoća u pristupu portalu koje proizlaze iz neodgovarajuće opreme ili iz neodgovarajućeg načina uporabe takve opreme od strane samog klijenta, njegovog pružatelja usluga pristupa internetu, telekomunikacijskoj infrastrukturi, isključenja do kojega je došlo neplaćanjem usluga pristupa internetu i slično, Verlag Dashöfer d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost.

 1. Zaštita autorskih prava

5.1. Sva prava, posebice autorska prava, prava licenciranja i intelektualno vlasništvo svih djela, bez obzira na oblik (analogni ili digitalni), sadržaj (tekst, fotografije, skice, pregledi, sažeci, animacije, crteži, web stranice, softverski kod itd.), format u kojemu su dostupni (.pdf, .html., .doc., .docx i sl.), način na koji je korisnik ostvario pristup djelu (naplatno ili besplatno) i bez obzira na bilo koji drugi razlikovni element tih djela, isključivo su vlasništvo društva Verlag Dashöfer d.o.o. Portali društva Verlag Dashöfer d.o.o. i cjelokupan njihov sadržaj zaštićeni su autorskim i srodnim pravima temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ("Narodne novine" br. 111/21.).

5.2. Društvo Verlag Dashöfer d.o.o. zadržava sva prava, a posebno pravo na reprodukciju, umnažanje, distribuciju i prevođenje djela. Bez prethodnog pisanog dopuštenja društva Verlag Dashöfer d.o.o. zabranjena je reprodukcija bilo kojeg djela i dijela njegovog sadržaja u bilo kojem obliku (tisak, fotokopija, elektronički ili drugi oblici reprodukcije), kao i skladištenje, obrada, prenošenje u fizičkom obliku, dijeljenje ili širenje sadržaja elektroničkim putem, osim u mjeri dopuštenoj odredbama ovih Općih uvjeta.

5.3. Bez obzira na način ostvarenog pristupa sadržaju zaštićenog autorskim pravima i njegovu zakonitost, u najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno odredbama čl. 187. i 188. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ("Narodne novine" br. 111/21.), društvo Verlag Dashöfer d.o.o. pridržava sva prava koja se odnose na rudarenje teksta i podataka, kako je definirano odredbom čl. 187. st. 4. navedenog zakona, te ono izvan mjere dopuštene navedenim zakonskim odredbama nije dopušteno. Sadržaj prikupljen automatiziranom obradom u skladu sa zakonom, kao i rezultate takve obrade, umnožavanja i izvlačenja, nije dopušteno pohraniti niti pojedinačno ili skupno postaviti na javno dostupnoj mrežnoj stranici, a mjesto na kojemu se takvi rezultati pohranjuju mora biti zaštićeno odgovarajućom razinom sigurnosti propisano zakonom.

5.4  Korisnici mogu koristiti mrežne stranice i podatke odnosno sadržaj koji te mrežne stranice  sadrže samo za svoje vlastite potrebe. Također, korisnici mogu, u granicama uobičajene pojedinačne (individualne) upotrebe, koristiti informacije i podatke s mrežnih stranica, pod uvjetom da u svakom takvom slučaju navedu kao izvor informacije adresu mrežne stranice na kojoj se sadržaj nalazi i društvo Verlag Dashöfer d.o.o. kao nositelja prava na sadržaj na koji se korisnik referira.

5.5. Korisnici ne smiju koristiti, kopirati, prikupljati, grupirati, dijeliti, raspačavati odnosno širiti u većim količinama podatke odnosno sadržaj s mrežnih stranica društva Verlag Dashöfer d.o.o., s ciljem daljnjeg korištenja odnosno stvaranja neizvorne baze podataka, bez obzira ima li ona komercijalnu svrhu.

5.6. Isto tako, korisnicima i bilo kojoj trećoj osobi, nije dopušteno koristiti sredstva i tehnike za obuku tzv. „LLM-ova“ (Large Language Model) ili usporedivih rješenja na bazi umjetne inteligencije („AI“ – Artificial Intelligence), za obradu podataka i sadržaja dostupnih korisnicima na mrežnim stranicama društva Verlag Dashöfer d.o.o., kao niti za stvarnu uporabu tih ili sličnih sredstava i tehnika radi postizanja kakvog drugog cilja, bez obzira na to ima li taj cilj komercijalnu komponentu ili ona u konkretnom slučaju nedostaje i bez obzira na to ima li korisnik ili treća osoba zakonit pristup sadržaju i informacijama dostupnima na mrežnoj stranici. Zabranjeno je korištenje softverskih rješenja za indeksiranje sadržaja dostupnog na mrežnim stranicama društva Verlag Dashöfer d.o.o., njegovo dohvaćanje iz baze podataka i obradu na bilo koji automatizirani način odnosno korištenje tehnologija za čitanje sadržaja on-line i video seminara i drugih digitaliziranih dokumenata, osim u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom.

5.7. Poveznice („linkove“) na mrežne stranice društva Verlag Dashöfer d.o.o. dopušteno je koristiti pod uvjetom da je uz poveznicu stoji naznaka "Izvor Verlag Dashöfer d.o.o." te na način da će se nakon odabira (klika) naznačene poveznice („linka“) mrežne stranice otvarati u posebnom dijaloškom okviru („prozoru“) sa svim njihovim elementima, osobito s oznakama zaštićenih i drugih znakova (loga) društva Verlag Dashöfer d.o.o.

5.8. Korisnici mrežnih stranica odgovorni su za bilo kakvu štetu koja može nastati društvu Verlag Dashöfer d.o.o. zbog kršenja u ovim Općim uvjetima navedenih autorskih prava.

5.9. Verlag Dashőfer d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje njegovih mrežnih stranica i/ili na njima dostupnog sadržaja, za bilo koje radnje korisnika prouzročene uporabom ili zlouporabom sadržaja te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s radnjama na koje se korisnik odlučio uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja tih mrežnih stranica.

 1. Kategorije korisnika proizvoda i usluga

6.1. Anonimni neregistrirani korisnik

Anonimni neregistrirani korisnik portala je svaki posjetitelj mrežne stranice Verlaga i bilo kojeg njegovog „portala“ odnosno kupac bilo kojeg proizvoda i/ili usluge, a koji se prethodno nije registrirao te je Verlagu njegov identitet nepoznat.

6.2. Besplatno registrirani korisnik

Besplatno registrirani korisnik je svaki registrirani korisnik kojemu Verlag, nakon provedenog procesa registracije, dodjeljuje korisničke podatke kojim će se moći prijaviti za korištenje određene mrežne stranice (portala) odnosno proizvoda i/ili usluge u većem opsegu nego bi na to imao pravo u svojstvu anonimnog neregistriranog korisnika, dakle, s pravom na pregled odnosno korištenje određene manje količine sadržaja namijenjenog pretplatnicima, na način da:

Korisničkim imenom i lozinkom, korisnik se može prijaviti samo na jednom računalu, dužan je čuvati ih kao poslovnu tajnu i ne smije ih prosljeđivati u bilo kojem obliku ili na bilo koji drugi način omogućiti njihovo korištenje trećim osobama, osim u slučaju da je dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke stekao na zakonit način od Verlaga višekorisničku licencu za korištenje odgovaraćeg proizvoda i/ili usluge. U slučaju zlouporabe korisničkih podataka Verlag može bez prethodne najave korisniku odmah otkazati u cijelosti i/ili djelomično pristup odgovarajućem portalu odnosno proizvodu i/ili usluzi u odnosu na koji je utvrđena zlouporaba. U slučaju da besplatno registrirani korisnik više ne želi biti registrirani korisnik, dovoljno je da takav svoj zahtjev dostavi Velagu na adresu elektroničke pošte: info@dashofer.hr, uz jasnu naznaku korisničkog imena odnosno profila na koji se njegov zahtjev odnosi, nakon čega će ga Verlag izbrisati iz evidencije besplatno registriranih korisnika i ukloniti sva pristupna prava koja je tim statusom stekao, osim u opsegu koji je inače dodijeljen anonimnim neregistriranim korisnicima.

6.3. Pretplatnik

Pretplatnik je korisnik koji je zaključio ugovor s društvom Verlag Dashöfer d.o.o. o pretplati na određeni proizvod odnosno uslugu i platio za takvu pretplatu ugovorenu cijenu.

 1. Korisničko ime i lozinka

Besplatno registrirani korisnik i pretplatnik dužni su razumno koristiti svoje korisničko ime i lozinku za vlastite potrebe te ih čuvati od svake zlouporabe. Društvo Verlag Dashöfer d.o.o. odriče se bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu zlouporabu korisničkog imena i lozinke do koje dođe zbog nezakonitog djelovanja neovlaštenih korisnika ili trećih osoba.

 1. Korisnička podrška

8.1. Verlag Dashöfer d.o.o. pruža pretplatniku besplatnu korisničku potporu tijekom radnog vremena od ponedjeljka do petka između 8:00 i 16:00 sati, putem elektroničke pošte ili telefona.

8.2. Korisnici proizvoda i/ili usluga društva Verlag Dashöfer mogu u pisanom obliku ukratko opisati problem ili pitanje i navesti svoje podatke te će najkasnije u roku od dva radna dana dobiti odgovor.

 1. Pravo na postavljanje pitanja stručnjacima

9.1. Verlag Dashöfer korisnike mrežnih stanica (portala) upozorava da su informacije i podaci na ovim internetskim stranicama dostupni u opće informativne svrhe i da niti jedan portal Verlaga nije namijenjen rješavanju specifičnih okolnosti, situacija, pravne pozicije, problema, nedoumica, nejasnoća i slično, bilo koje određene fizičke ili pravne osobe. U slučaju da korisnik treba posebne upute, mišljenja i savjete za njegovu konkretnu pravnu i činjeničnu poziciju u kojoj se nalazi, društvo Verlag Dashöfer d.o.o. preporučuje izravne konzultacije korisnika s odgovarajućim kvalificiranim stručnjakom po izboru samog korisnika. U tom smislu, Verlag Dashöfer se odriče bilo kakve odgovornosti za posljedice koje za korisnika mogu proizaći iz postupanja u skladu sa sadržajem objavljenim na mrežnim stranicama Verlaga.

9.2. Pretplatnici koji imaju godišnju pretplatu na bilo koju mrežnu stanicu (portal) Verlaga, imaju pravo postavljanja pitanja u pisanom obliku te će Verlag organizirati da na takva svoja pitanja dobiju besplatan (u pretplatu uključen) odgovor također u pisanom obliku i to od stručnjaka odgovarajućeg područja na koje se pitanje odnosi, a iz autorskog tima društva Verlag Dashöfer d.o.o. Broj pitanja koja korisnici imaju pravo postaviti  ovisi o modulu portala na koji su pretplaćeni. Individualni odgovor na pitanje pretplatnika bit će poslan elektroničkom poštom najkasnije u roku od tjedan dana računajući od dana postavljanja pitanja.

9.3. Zbog posredničke uloge Verlaga u odgovaranju na specifično pitanje pretplatnika iz prethodnog stavka, Verlag niti u tom slučaju ne preuzima bilo kakvu odgovornost za posljedice savjeta, mišljenja, preporuke, upute i slično, danoga u okviru odgovora stručnjaka, te se i u takvom slučaju pretplatnicima preporučuje da prije poduzimanja daljnjih pravnorelevantnih koraka ili postupaka istraže svoja prava i obveze u izravnom kontaktu s odgovarajućim stručnjakom prema vlastitom izboru.

 1. Završne odredbe

10.1. Verlag Dashöfer u dobroj vjeri ulaže najveći mogući napor s ciljem da sve informacije i podaci objavljeni na mrežnim stranicama Verlaga o proizvodima i uslugama koje nudi korisnicima, rokovima, načinu, sredstvima plaćanja, rokovima isporuke, datumima održavanja različitih oblika edukacije (seminara, webinara i slično) i svi drugi podaci budu istiniti i točni. No, postoji mogućnost da se zbog različitih razloga u takvim naporima potkrade pogreška, pa da objavljeni podaci nisu točni i istiniti. U tim i takvim slučajevima Verlag pridržava pravo na tiskarske odnosno pogreške u tipkanju i druge pogreške, te ne može biti držan odgovornim za bilo kakvu štetu ili neugodnost koja zbog tako objavljenih pogrešnih informacija može nastati korisnicima i/ili trećim osobama. U tom smislu, Verlag poziva korisnike da prije poduzimanja bilo kakvih pravnih i stvarnih radnji u cilju sklapanja kakvih ugovora (primjerice – o prijevozu na seminar koji se održava uživo), dodatno provjere telefonom ili na kakav drugi pogodan način točnost odnosno ažurnost informacija objavljenih na mrežnim stranicama Verlag Dashöfer d.o.o.

10.2.  Verlag Dashöfer na svojim mrežnim stranicama može imati poveznice na mrežne stranice trećih osoba, kojima obavještava svoje korisnike o novim događajima, vijestima iz određenog stručnog područja, ukazuje na nove propise koji su stupili ili će tek stupiti na snagu, upućuje na drugačije stavove različitih autora i slično. U svakom takvog slučaju, Verlag Dashöfer ne može biti odgovoran za sadržaj mrežne stranice treće osobe, niti preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili neugodnost koja korisniku može proizaći iz radnji i/ili propuštanja koje je poduzeo temeljem informacija koje su mu postale dostupne na takvoj mrežnoj stranici treće osobe.

 1. Zaštita osobnih podataka

11.1.  Verlag Dashöfer poduzima sve moguće pravne i stvarne radnje s ciljem zaštite osobnih podataka registriranih korisnika odnosno ovlaštenih osoba registriranih korisnika, ako je riječ o korisnicima koji su pravne osobe.

11.2.  U skladu s odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka - eng. General Data Protection Regulation (GDPR), dalje u tekstu: „Uredba“) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/2018) Verlag Dashöfer donio je i pridržava se vlastitog Pravilnika o zaštiti podataka, kojim su, između ostaloga, regulirane kategorije osobnih podataka koje se od registriranih korisnika prikupljaju u postupku registracije, način i svrha njihove obrade te vrijeme njihovog čuvanja.

11.3.  Osobni podaci registriranih korisnika obrađuju se u svrhu olakšane komunikacije, stavljanja ponuda za druge, nove i/ili dodatne proizvode i/ili usluge Verlag Dashöfer, upoznavanje korisnika s mogućnostima objedinjavanja različitih pretplata i uštede kroz pretplate na "paket proizvoda", ispitivanje zadovoljstva korisnika pruženim proizvodima i/ili uslugama, pružanje podrške i davanje savjeta o korištenju proizvoda i/ili usluga, istraživanje zahtjeva i prijedloga  korisnika za poboljšanje proizvoda i/ili usluga, te druge marketinške aktivnosti s ciljem razvoja i unapređenja odnosa Verlag Dashöfera s postojećim korisnicima.

11.4.  Navedeni podaci mogu u određenim iznimnim slučajevima biti proslijeđeni drugim članicama grupacije Dashöfer Holding koje predstavljaju grupu poduzetnika u smislu odredbe čl. 4. toč. 19. Uredbe i u skladu s njome, što je također regulirano Pravilnikom iz čl. 11.2. ovih Općih uvjeta.

11.5.  U svakom slučaju, kada je riječ o registriranim korisnicima, osnova obrade svih traženih podataka jest privola samog korisnika iz odredbe čl. 6. st. 1. toč. a) Uredbe ("ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha"), pa se registrirani korisnik u bilo kojem trenutku može usprotiviti daljnoj obradi njegovih osobnih podaaka koje je dao u postupku registracije, povući svoju privolu u cijelosti ili djelomice, zatražiti i dobiti informaciju o bilo kojem aspektu obrade njegovih osobnih podataka, ograničiti svrhu u koju se dani osobni podaci koriste i slično, sve u skladu s Uredbom, ali je u tom slučaju Verlag Dashöfer ovlašten, ovisno o naravi podataka i svrhe u odnosu na koje korisnik uskraćuje privolu, ograničiti u cijelosti ili djelomično pristup mrežnim stranicama (portalima) odnosno proizvodima i uslugama koji je ovaj korisnik imao do povlačenja privole, ako se bez obrade podataka kojima je pristup uskaćen ne može na odgovarajući način ispuniti ugovorna obveza Verlaga prema tom korisniku. U tom slučaju, neće postojati niti obveza Verlag Dashöfera na povrat bilo kojeg, pa ni razmjernog, dijela pretplate koje je korisnik prethodno platio za odabrani proizvod i/ili uslugu.

11.6   Svoju privolu za obradu njegovih osobnih podataka korisnik odnosno ovlaštena osoba korisnika na koju se primjenjuju odredbe Uredbe, može povući u bilo koje vrijeme slanjem izjave odgovarajućeg sadržaja u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte: info@dashofer.hr ili slanjem iste pisane izjave na adresu sjedišta Verlag Dashöfer iz čl. 1.1. ovih Općih uvjeta.

 1. Sporovi, sudska nadležnost i mjerodavno pravo

12.1.  U slučaju da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta ništetna ili izgubi pravnu snagu odnosno postane nevaljanom, ili se ne može primijeniti zbog promijenjenih okolnosti, valjanost i primjena preostalih odredbi neće time biti dovedena u pitanje, a korisnik i Verlag dužni su nejasnoće koje nastanu takvom okolnošću sporazumno otkloniti, poštujući namjere, ciljeve, svrhu sklapanja određenog ugovora i sve okolnosti na obje ugovorne strane.

12.2. Na sva pitanja koja nisu regulirana odredbama ovih Općih uvjeta primijenit će se odredbe pojedinačnog ugovora Verlaga i korisnika, te relevantnog materijalnog prava Republike Hrvatske.

12.3.  Svi sporovi koji proizađu iz odnosa korisnika i Verlaga ili u vezi s njime, ugovorne će strane pokušati razriješiti mirnim putem. Ne riješi li se spor mirnim putem, za rješavanje spora o kojemu je riječ bit će nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.

 1. Stupanje na snagu

13.1.  Ovi Opći uvjeti poslovanja doneseni su u Zagrebu i objavljeni na mrežnim stranicama društva Verlag Dashöfer d.o.o. dana 7. srpnja 2023., a stupit će na snagu s 1. kolovoza 2023. godine.

 

VERLAG DASHÖFER d.o.o.

___________________________

Rostislav Forejt, direktor društva


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima