Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Uvod

Donošenjem odluke o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stabilnog zakonodavnog okvira kao temelja za učinkovito sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Rezultat toga je i vrlo visoki rang Republike Hrvatske koja je ušla u top 10 najmanje rizičnih zemalja za pranje novca prema Baselskom indeksu. Također, početkom godine objavljeni su i Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dok neki od članaka stupaju na snagu početkom 2020. godine

Znate li kolike su kazne?

"Novčanom kaznom u iznosu od 35.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: ako ne izradi analizu rizika tako da bude razmjerna veličini obveznika te vrsti, opsegu i složenosti njegova poslovanja ili ju propusti redovito ažurirati, uskladiti sa smjernicama nadležnoga nadzornog tijela ili ju dostaviti nadzornom tijelu na njegov zahtjev te ako pri izradi analize rizika ne uzme u obzir izvješća o rezultatima Nacionalne procjene rizika i Nadnacionalne procjene rizika. "

Izvor: 

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17). U Narodnim novinama broj 1/19 od 3. siječnja 2019. objavljen je novi Zakon o izmjemana i dopunama o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 39/2019)

Namjena seminara je temeljito upoznati polaznike sa svim aktualnim obvezama vezano uz primjenu samog zakona, posebice s mjerama koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma i načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke.

Radionica koja pra individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mognost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Ciljna skupina

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Seminar je namijenjen ovlaštenicima  banke, štednih banki, društvima za upravljanje investicijskih fondova, društvima koja obavljaju određene usluge platnog prometa, mirovinskim društvima, za firme koje obavljaju računovodstvene usluge, odvjetničke i javnobilježničke usluge, usluge poreznog savjetovanja, revizorska društva i samostalni revizori.

DatumMjestoCijena  
21.5.2020Zagreb1499 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

mr.sc. Darko Terek dipl.iur.

Darko Terek magistar pravnih znanosti i odvjetnik s položenim javnobilježničkim ispitom i ispitom za stečajnog upravitelja. 
Posjeduje veliko iskustvo u struci, među ostalima rad u gospodarstvu, pravosuđu i odvjetništvu. 
Objavio je veliki broj  priručnika, sudjelovao kao predavač na mnogim seminarima, simpozijima i radionicama. 

Raspored seminara

08:45 - 09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00 - 11:00

Zakonski okvir za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

 • Uvod i temeljni pojmovi,
 • Tko su obveznici primjene Zakona o SPNFT,
 • Provedba nadzora nad obveznicima primjene Zakona o SPNFT,
 • Zadaće i dužnosti Ureda za sprječavanje pranja novca.

11:00 - 11:30

Pauza za kavu

11:30 - 13:00

Obveze, način i mjere postupanja obveznika u primjeni Zakona

 • Odgovornost obveznika,
 • Procjena rizika,
 • Praćenje poslovnog odnosa,
 • Dubinska analiza klijenta (pojačana i pojednostavljena),
 • Obavještavanje Ureda o sumnjivim transakcijama.

13:00 - 14:00

Pauza za ručak

14:00 - 16:00

Praktični dio

 • Praktični primjeri na obrascima, aktima i slučajevima iz prakse,
 • Utvrđivanje identiteta pravne i fizičke osobe,
 • Provođenje mjera dubinske analize za revizore, javne bilježnike i porezne savjetnike,
 • Primjeri odvjetnika i javnih bilježnika,
 • Primjeri pojednostavljene dubinske analize,
 • Primjeri pojačana dubinska analiza,
 • Primjeri interna revizija,
 • Primjeri prijave sumnji na aktivnost protivnu Zakonu,
 • Primjeri međunarodne institucije, standardi i dokumenti.

 Zaključna diskusija i rezime

Lokacija održavanja seminara:

Draškovićeva 49,

10 000 Zagreb

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima