Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Certificirani online tečaj: Stručnjak za gospodarenje otpadom

Uvod

U svijetu gdje je očuvanje okoliša postalo ne samo etička obveza nego i poslovna nužnost, razumijevanje i implementacija efikasnog gospodarenja otpadom ključni su za svaku organizaciju. S tim na umu, osmislili smo sveobuhvatan certificirani online tečaj "Stručnjak za gospodarenje otpadom", namijenjen pružanju dubokog uvida u složenost gospodarenja otpadom i ekoloških inicijativa.

Ovaj tečaj, koji se odvija u interaktivnom online formatu, dizajniran je da vam pruži znanja i praktične alate za suočavanje s izazovima i prilikama u području gospodarenja otpadom. Kroz niz predavanja, fokusiramo se na razumijevanje zakonodavnog okvira koji oblikuje industriju, uključujući ključne aspekte kao što su proširena odgovornost proizvođača i obaveze vođenja dokumentacije.

Tečaj je posebno dizajniran da odgovori na potrebe onih koji se žele upoznati s osnovama, kao i onih koji traže osvježenje ili nadopunu svog postojećeg znanja. S naglaskom na praktične primjere iz poslovne prakse, tečaj olakšava razumijevanje kompleksnih propisa i pokazuje kako teoriju primijeniti u svakodnevnom radu.

Predavači, stručnjaci iz prakse, dijele svoje bogato iskustvo i znanje, nudeći vam uvid u najnovije inovacije. Interakcija s predavačima omogućena je kroz mogućnost postavljanja pitanja tijekom predavanja, osiguravajući da dobijete odgovore na specifične izazove s kojima se susrećete.

Završetkom tečaja, polaznici ne samo da stječu vrijedna znanja i vještine potrebne za uspješno upravljanje otpadom i zaštitu okoliša, već i potvrdu koja služi kao dokaz stručnosti i predanosti održivim poslovnim praksama. Ovo je vaša prilika da se istaknete u poslovnom svijetu, doprinesete očuvanju okoliša i potaknete pozitivne promjene u svojoj organizaciji i zajednici. Pridružite nam se u oblikovanju održive budućnosti.

Namjena online tečaja jest stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom. Također, namjena je dodatno obrazovati i pomoći polaznicima u ispunjavanju obveza sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i pratećim Pravilnicima. Novi zakonski okvir otvorio je brojna pitanja u praksi, a koja su nužna za učinkovito upravljanje otpadom. Za Vas smo pripremili online tečaj od 5 modula na kojemu ćete moći detaljno proći kroz sav sadržaj vezan uz zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom te naposljetku saznati odgovore na svoja pitanja.

Zakon o gospodarenju otpadom:

 • propisuje se nadležnost županijskih upravnih tijela za vođenje evidencija i očevidnika za djelatnosti gospodarenja otpadom, a očevidnik o ukidanju statusa otpada vodi Ministarstvo,
 • propisuje se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada,
 • propisuju se centri za ponovnu uporabu,
 • propisuje se postupak vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada te obveznici vođenja tog očevidnika,
 • određuju se posebne kategorije otpada za koje se propisuju posebni uvjeti gospodarenja i/ili plaćanje posebnih naknada,
 • propisuju se ekonomski instrumenti gospodarenja otpadom,
 • određuje se sadržaj i nadležnost za informacijski sustav gospodarenja otpadom,
 • propisuje se inspekcijski i upravni nadzor nad primjenom zakona te prekršajne odredbe.

Pravilnikom o gospodarenju otpadom propisuju se:

 • pojedinosti dokaza o ispunjavanju uvjeta za upis u Očevidnik nusproizvoda i sadržaj izvješća o nusproizvodima,
 • sadržaj izvješća centra za ponovnu uporabu,
 • sadržaj i obrazac pratećeg lista i obavezni podaci na pratećem listu,
 • sadržaj izjave o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu ,
 • način obavljanja postupaka gospodarenja otpadom,
 • popis vrsta otpada koje je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati bez naknade,
 • metode uzorkovanja i ispitivanja neugode uzrokovane mirisom zbog otpada,
 • popis postupaka za koje se izdaje dozvola za gospodarenje otpadom, obrazac zahtjeva i obrazac dozvole za gospodarenje otpadom,
 • postupci oporabe i način izvođenja postupaka oporabe za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom. 

Pravilnik o odlagalištima otpada:

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za prihvat otpada na odlagalište, granične vrijednosti emisija u okoliš kod odlaganja otpada, uvjeti i mjere u svezi s planiranjem, gradnjom, radom i zatvaranjem odlagališta i postupanjem nakon njihova zatvaranja, način utvrđivanja količine odloženog otpada na odlagalištu, itd.

Polaznici tečaja dobit će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju, a što označava:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashofer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
 2. Kao vlasnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu za "Stručnjaka za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša" na hrvatskom i engleskom jeziku.
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u elektroničkom obliku, 
 • video zapis predavanja dostupan tri mjeseca,
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama.

Ciljna skupina

Online tečaj namijenjen je svim gospodarskim subjektima koji generiraju otpad (tvrtke, obrti, ustanove i slično) te svim gospodarskim subjektima koji gospodare otpadom (sakupljači, obrađivači, prijevoznici, trgovci otpadom).

Program predavanja osmišljen je na način da nije namijenjen isključivo profesionalcima koji su zaduženi za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom u svojim tvrtkama, već nudi znanje, praktična rješenja i smjernice onim zaposlenicima koji nisu specijalizirani za navedeno područje kako bi im pružili znanje potrebno za rad.

DatumMjestoCijena  
29.7. – 31.7.2024ONLINE850 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

Ksenija Papa, dipl. ing.

Po struci diplomirani inženjer kemije, svoje 16-godišnje iskustvo je stekla radom u industriji na poslovima zaštite okoliša i sustavima upravljanja (ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001) te radom kao lead auditor prema ISO14001 za akreditiranu certifikacijsku kuću. Kroz svoj posao sudjelovala je u procesu donošenja propisa s područja zaštite

Raspored seminara

Predavanja se održavaju od 09:00 do 13:00 sati.

1. MODUL: Kontekst gospodarenja otpadom u RH s primjerima iz prakse, 29.7.2024.

 • EU i relevantna regulativa
 • Regulativa RH
 • Opće odredbe Zakona o gospodarenju otpadom
 • Proširena odgovornost proizvođača proizvoda
 • Informacijski sustav gospodarenja otpadom

2. MODUL: Bitne odredbe gospodarenja otpadom s primjerima iz prakse, 30.7.2024.

 • Sprječavanje nastanka otpada (nusproizvod i drugo)
 • Obaveze proizvođača otpada i posjednika otpada
 • Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje, odlaganje, obrada, ukidanje statusa otpada i drugo)
 • Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada
 • Prekogranični promet otpadom

3. MODUL: Specifičnosti gospodarenja otpadom s primjerima iz prakse, 31.7.2024.

 • Posebne kategorije otpada pod nadzorom FZOEU
 • Ostale posebne kategorije otpada
 • Otpad iz rudarske industrije

4. MODUL: VIDEOSEMINAR: Eko označavanje proizvoda i usluga          

                   VIDEOSEMINAR: Plastika i kružno gospodarstvo

5. MODUL: Ispit u dogovoru s predavačicom, stjecanje certifikata "Stručnjak za gopodarenje otpadom i zaštitu okoliša"


Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima