Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Certificirani online tečaj: Stručnjak za gospodarenje otpadom

Uvod

Namjena online tečaja jest stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom. Također, namjena je dodatno obrazovati i pomoći polaznicima u ispunjavanju obveza prema novom Zakonu.

Neke od novina koje je donio novi Zakon o gospodarenju otpadom:

- propisuje se nadležnost županijskog upravnog tijela za vođenje Očevidnika sakupljača i oporabitelja
- propisuje se da Ministarstvo izdaje dozvole za gospodarenje otpadom za opasni otpad i za neopasni otpad
- propisuje se nadležnost županijskih upravnih tijela za vođenje evidencija i očevidnika za djelatnosti gospodarenja otpadom, a očevidnik o ukidanju statusa otpada vodi Ministarstvo
- propisuje se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada
- propisuju se centri za ponovnu uporabu
- propisuje se postupak vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada te obveznici vođenja tog očevidnika
- propisuje se da su obveznici izrade plana gospodarenja otpadom Republika Hrvatska i županije
- određuju se posebne kategorije otpada za koje se propisuju posebni uvjeti gospodarenja i/ili plaćanje posebnih naknada
- propisuju se ekonomski instrumenti gospodarenja otpadom
- određuje se sadržaj i nadležnost za informacijski sustav gospodarenja otpadom
- propisuje se inspekcijski i upravni nadzor nad primjenom zakona te prekršajne odredbe

Za Vas smo pripremili online tečaj od 5 modula na kojemu ćete moći detaljno proći kroz sav sadržaj vezan uz zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom te naposljetku saznati odgovore na svoja pitanja.

Polaznici uz materijale dobivaju i video sa tečaja nakon svakog održanog predavanja.

Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashofer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu za "Stručnjaka za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša" na hrvatskom i engleskom jeziku.
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama.

Ciljna skupina

Online tečaj namijenjen je svim gospodarskim subjektima koji generiraju otpad (tvrtke, obrti, ustanove i slično) te svim gospodarskim subjektima koji gospodare otpadom (skupljači, obrađivači, prijevoznici, trgovci otpadom).

Program predavanja osmišljen je na način da nije namijenjen isključivo profesionalcima koji su zaduženi za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom u svojim tvrtkama, već nudi znanje, praktična rješenja i smjernice onim zaposlenicima koji nisu specijalizirani za navedeno područje kako bi im pružili znanje potrebno za rad.

DatumMjestoCijena  
25.7. – 29.7.2022Ispričavamo se, ali nije moguće naručiti seminar u ovom terminu

Pošaljite upit za novi termin radionice
6000 Kn + PDVIspričavamo se, ali nije moguće naručiti seminar u ovom terminu

Pošaljite upit za novi termin radionice
 

Predavač

Ksenija Papa dipl.ing.

Po struci diplomirani inženjer kemije, svoje 16-godišnje iskustvo je stekla radom u industriji na poslovima zaštite okoliša i sustavima upravljanja (ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001) te radom kao lead auditor prema ISO 14001 za akreditiranu certifikacijsku kuću. Kroz svoj posao sudjelovala je u procesu donošenja propisa s područja

Raspored seminara

Predavanja se održavaju od 09:00 do 13:00 sati.

1. MODUL: Kontekst gospodarenja otpadom u RH sa primjerima iz prakse, 25.07.2022.

 •  EU i relevantna regulativa
 • Regulativa RH
 • Opće odredbe Zakona o gospodarenju otpadom
 • Proširena odgovornost proizvođača proizvoda
 •  Informacijski sustav gospodarenja otpadom

2. MODUL: Bitne odredbe gospodarenja otpadom sa primjerima iz prakse, 27.07.2022.

 • Sprječavanje nastanka  (nusproizvod i drugo)
 • Obaveze proizvođača otpada i posjednika otpada
 • Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje, odlaganje, obrada, ukidanje statusa otpada i drugo)
 • Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada
 • Prekogranični promet otpadom

3. MODUL: Specifičnosti gospodarenja otpadom sa primjerima iz prakse, 29.07.2022.

 • Posebne kategorije otpada pod nadzorom FZOEU
 • Ostale posebne kategorije otpada
 • Otpad iz rudarske industrije

4. MODUL: VIDEO SEMINAR: Eko označavanje proizvoda i usluga          

                          VIDEO SEMINAR: Plastika i kružno gospodarstvo

5. MODUL: Ispit u dogovoru sa predavačicom, stjecanje certifikata "Stručnjak za gopodarenje otpadom"

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima