Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Certificirani online tečaj: Stručnjak za radno pravo

Uvod

Radno pravo neiscrpan je izvor praktičnih i teoretskih pitanja. Najvažniji zakon radnog zakonodavstva svakako je Zakon o radu koji donosi brojne izmjene, ali i novine! Osim njega, radno pravo čine i mnogobrojni drugi propisi doneseni ne samo na temelju ovoga zakona, nego i od strane samih poslodavaca, sindikata, pa i radnika u pregovorima s poslodavcem, a na temelju zakonskih ovlasti. Zbog njihove brojnosti i čestih izmjena koje trpe, potrebno je poznavati ne samo pojedine izvore radnog prava koji se primjenjuju na konkretnu radnopravnu situaciju, nego i sustav donošenja i primjene tih izvora, kao i pravila prema kojima taj sustav funkcionira. 

Kompleksnost navedenog sustava u cjelini razlog je zbog kojeg zna doći do poteškoća u svakodnevnom poslovanju malih i velikih poslodavaca. Primjena sustava u praksi otežana je jer su radni odnosi dinamično područje koje nije u cijelosti uređeno zakonskim tekstom. 

Stoga, potrebno je ovladati određenim znanjima zakonskog teksta i podzakonskih propisa te sudske prakse iz područja radnog prava kako bi primjena radnog zakonodavstva bila točna, ispravna i ujednačena. Najbolji primjer jest izvanredni otkaz. Zakon o radu ne navodi razloge zbog kojih  se izvanredni otkaz može uručiti drugoj ugovornoj strani u radnom odnosu, Zakon je reguliran tek s nekoliko kratkih odredbi; dok u isto vrijeme, upravo ta stavka radnog zakonodavstva stvara nebrojene sudske sporove i nekonzistentnu praksu.

Polaznici tečaja će kroz pet modula naučiti kako se određenim odredbama ugovora o radu može osigurati od prekršajnih kazni, kako prepoznati koji vam je ugovor o radu zapravo potreban, koje su opasnosti primjene ugovora o radu na određeno vrijeme u baš svakom slučaju zapošljavanja i zašto za takvim izlaganjem prekršajnom progonu više nema nikakve potrebe.

Uz navedeno, saznajte koje su posljedice radnikovog odbijanja primitka odluke o otkazu, naučite sve o računanju rokova, postavljanju tužbenog zahtjeva u određenim situacijama, pravima radnika i poslodavca kod svake vrste otkaza, načinu određivanja točnog broja dana godišnjeg odmora, odlukama o rasporedu radnog vremena, pravu na sudski raskid ugovora o radu i različitim pravnim režimima kada ga traži bilo poslodavac, bilo radnik, naknadi štete zbog nezakonite odluke o otkazu, vraćanju radnika na radno mjesto, ovrsi na plaći, najnovijim rješenjima iz Zakona o radu i drugim temama iz radnih odnosa.

Polaznici tečaja koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit dobit će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao vlasnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za radno pravo" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama. 

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen zaposlenicima u ljudskim potencijalima, direktorima, voditeljima odjela, računovodstvima, knjigovodstvima, poslovnim savjetnicima, agencijama za privremeno zapošljavanje, poduzetnicima koji imaju zaposlene radnike i svima drugima koje zanima radno pravo.

DatumMjestoCijena  
22.4. – 6.5.2024ONLINE850 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

Darko Graf, dipl. iur.

Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se

Raspored seminara

Svaki modul održava se u razdoblju od 9 do 13 sati.

1. MODUL: Interaktivna radionica - Osnove radnog prava i zapošljavanja, 22.4.2024.
Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

Provjera znanja i uvodni komentari o svakoj planiranoj temi tečaja

 • Kratka provjera znanja polaznika o radnom pravu i zapošljavanju,
 • Komentari uz svako pitanje i odgovor,
 • Naznaka pitanja i problema koji će se obrađivati na seminaru,
 • Dogovor s polaznicima o detaljnijoj obradi nekih tema tijekom seminara.

Zasnivanje radnog odnosa i popratna pitanja

 • Natječaji za upražnjena radna mjesta,
 • Propisi koji reguliraju diskriminaciju,
 • Zabrana nejednakog postupanja i zabranjena pitanja kod zapošljavanja,
 • Vrste ugovora o radu (kakav mi ugovor o radu zapravo treba?),
 • Razlikovanje ugovora o radu od drugih ugovora građanskog prava,
 • Primjeri iz prakse.

Vrste ugovora o radu

 • Bitni elementi ugovora o radu,
 • Tko sve može biti radnik?,
 • Probni rad,
 • Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
 • Razlike između punog, nepunog te skraćenog radnog vremena,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

2. MODUL: Obveze i prava tijekom radnog odnosa, 24.4.2024.
Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

Raspored radnog vremena i prekovremeni rad

 • Radno vrijeme,
 • Raspored radnog vremena,
 • Smjenski i noćni rad,
 • Rad za više poslodavaca,
 • Prekovremeni rad,
 • Primjeri iz prakse.

Stanke i odmori, plaća

 • Stanke, dnevni, tjedni i godišnji odmori,
 • Pretvaranje godišnjeg odmora u novčanu naknadu,
 • Plaćeni i neplaćeni dopust,
 • Načini vrednovanja rada i ugovaranja plaće,
 • Ovrha na plaći radnika,
 • Primjeri iz prakse.

Evidencije i zaštita dostojanstva

 • Vođenje evidencije o radnicima i njihovom radnom vremenu,
 • Obračuni plaće i njihov sadržaj,
 • Naknada štete iz radnog odnosa, ugovaranje paušalnog iznosa,
 • Zaštita dostojanstva radnika,
 • Obveze poslodavaca pri imenovanju osoba na različite funkcije (zaštita na radu, zaštita dostojanstva, zaštita osobnih podataka itd.),
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

3. MODUL: Prestanak ugovora o radu, 29.4.2024.
Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

Prestanak ugovora o radu

 • Načini prestanka ugovora o radu s naglaskom na otkazivanje,
 • Kako odabrati kakvom odlukom otkazati ugovor o radu,
 • Razlike između pojedinih vrsta otkaza,
 • Otkazni rokovi i njihov tijek,
 • Izvanredni otkaz,
 • Primjeri iz prakse.

Otkazni rokovi i zastoj u njihovom tijeku

 • Zastoji u tijeku otkaznih rokova i kako utvrditi zadnji dan radnog odnosa?,
 • Koje pretpostavke mora ispunjavati svaka odluka o otkazu?,
 • Kako napisati dobru odluku o otkazu?,
 • Prava radnika u postupku otkazivanja,
 • Što je otkazni rok i koja su prava radnika i poslodavca dok on teče?,
 • Primjeri iz prakse.

Prava i obveze radnika i poslodavca u slučaju otkazivanja

 • Otpremnina i uvjeti za njezinu isplatu,
 • Naknada za neiskorištene dane godišnjeg odmora,
 • Radni sporovi,
 • Primjeri tužbenih zahtjeva za isplatu neisplaćenih plaća,
 • Primjer tužbenog zahtjeva za naknadu štete koju je počinio radnik,
 • O sudskim postupcima i teretu dokazivanja,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

4. MODUL: Zaštita kolektivnih interesa, inspekcijski postupci i prekršaji te ponavljanje stečenog znanja, 6.5.2024.
Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

Zaštita kolektivnih interesa

 • Radnička vijeća i poslodavac,
 • Sindikati i njihova uloga u radnopravnim odnosima,
 • Kolektivni ugovori i njihova primjena,
 • Primjeri iz prakse.

Inspekcijski postupci i prekršaji

 • Inspekcija rada te njezin ustroj, ovlasti i način rada,
 • Kratko o prekršajnim postupcima i upravnim mjerama,
 • Ponavljanje i priprema za provjeru znanja,
 • Primjeri iz prakse.

Završna provjera znanja i konzultacije

 • Konzultacije s polaznicima,
 • Provjera znanja,
 • Završna diskusija i rasprava.

5. MODUL: Ispit po dogovoru 

Po uspješnom završetku ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za radno pravo" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.


Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima