Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Certificirani online tečaj: Visoki stručnjak za obračun plaća

Uvod

Obračun plaća i pravila u oporezivanju dohotka smatra se jednim od najsloženijih područja rada u računovodstvu. Fluktuacija radne snage za sobom nosi sve više posebnosti kod zapošljavanja, potrebe analize troška rada te češće zapošljavanje stranaca. Također, česte izmjene zakonskih propisa traži redovito usavršavanje i educiranje na tu temu.

Na tečaju ''Visoki stručnjak za obračun plaća'' dobiti ćete odgovore kroz praktične primjere i predavače iz prakse:

Teme: 

 • Prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • Uvjeti rada i pogodnosti radnika
 • Upravljački organi društva: uprava, nadzor, skupština - mogućnosti i troškovi rada
 • Putni troškovi
 • Ovrhe
 • Oporezivanje dohotka zaposlenika
 • Socijalni fond
 • Zakon o radu za platne spiskove

Polaznici online tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobiti će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka
 4. Po uspješnom završetku ispita dobivate potvrdu "Visoki stručnjak za obračun plaća" na hrvatskom i "Senior Expert in Payroll" na engleskom jeziku
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja

Kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja,
 • video zapis predavanja,
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama.

Ciljna skupina

Tečaj je namjenjen zaposlenicima koji rade na obračunu plaća, odnosno računovođama s iskustvom koje žele proširiti svoje znanje. Certificirani tečaj nudi veću konkurentsku prednost na tržištu rada i povjerenje poslodavaca u vaše znanje.

DatumMjestoCijena  
4.10. – 13.10.2022ONLINE6000 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

mr. sc. Kornela Paunović dipl. oec.

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, smjer financije i računovodstvo stekla je višegodišnje bogato iskustvo u poslovima savjetovanja, upravljanja, vođenja financija, kontrolinga i računovodstva. Trenutno se bavi edukacijama, savjetovanjem i knjigovodstvom kroz vlastito poduzeće.

Raspored seminara

1. MODUL: Interaktivni trening - Plaće, 4.10.2022.

Prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje 

 • Prijava na mirovinsko
 • Prijava na zdravstveno
 • Prijava radnika sa oslobođenjem plaćanja doprinosa
 • Prijava radnika sa beneficiranim radnim stažom
 • Prijava stranog radnika ( EU i treće zemlje )
 • Prijava radnika umirovljenika
 • Vanjski suradnici – što je potrebno imati
 • Dopunski rad već zaposlenih radnika
 • Zapošljavanje i rad trudnice
 • Komplikacije u trudnoći
 • Korištenje porodiljnog dopusta
 • Korištenje roditeljskog dopusta
 • Odobrenje i korištenje plaćenog i neplaćenog dopusta
 • Neopravdano odsustvo s posla

Primanja radnika - trenutni trendovi u pogledu poreza i ostalih davanja

 • Prava i obaveze radnika
 • Ugovor o radu i naknade
 • Mogućnosti oslobođenja plaćanja doprinosa
 • Mjere HZZ-a
 • Pogodnosti radnicima i porezni tretman:
  • radna odjeća i sredstva za rad
  • službeni mobitel
  • prehrana radnika i napici
  • posebni popusti kod prodaje vlastitih proizvoda i usluga
  • posebne kamate stope za dane pozajmice
  • troškovi stanovanja
  • CRO kartica i godišnji odmor
  • edukacija
  • team building
  • mirovinsko III stup
  • sistematski pregledi
  • dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje
  • rekreacija i sport,
  • donacije za zdravstvene potrebe
  • opcije, dionice i ostalo

2. MODUL: Interaktivni trening - Plaće, 6.10.2022.

Upravljački organi društva: uprava, nadzor, skupština - mogućnosti i troškovi rada

 • Mogućnosti upravljanjem društva i mandati – Zakon o trgovačkim društvima tijela
 • Članovi sa i bez ugovora o radu
 • Menadžerski ugovor o radu
 • Prijava na mirovinsko i zdravstveno sa i bez radnog odnosa
 • Članovi strane osobe ( EU i treće zemlje )
 • Bonusi, stimulacije i ostale povlastice
 • Korištenje osobnog automobila 24 h na dan
 • Obračun plaće i plaće u naravi
 • Maksimalni iznos doprinos za mirovinsko osiguranje
 • Dividende

Službena putovanja prema važećem zakonodavstvu

 • Definicija službenog putovanja
 • Nalog za službeno putovanje – Putni nalog
 • Zahtjevi, odobrenje i obračuni službenog putovanja u Hrvatskoj
 • Zahtjevi, odobrenje i obračuni službenog putovanja u inozemstvu
 • Upotreba osobnih vozila na službenom putu
 • Izvještaji – što ide u JOPPD obrazac
 • Isplata troškova službenog putovanja
 • Zdravstvena zaštita na službenom putu
 • Predujmovi za službeno putovanje
 • Prava i obaveze na službenom putu
 • Službeni put i prekovremeni rad

3. MODUL: Interaktivni trening – Plaće, 11.10.2022.

Odbici i ovrhe na plaći

 • Obustave uz suglasnost zaposlenika
 • Ovrhe prema nalogu izvršenja
 • Zaštićeni račun
 • Obveze poslodavca prema izvršitelju ovrhe
 • Obračun ovrhe, obustave i uplate na zaštićeni račun
 • Primanja izuzeta iz ovrhe
 • Redoslijed naplate

Materijalna prava radnika i porezni tretman

 • Otpremnine
 • Božićnica i regres
 • Dar u naravi i dar djetetu
 • Prijevoz s posla i na posao
 • Jubilarne nagrade
 • Potpore
 • Troškovi službenog putovanja i rada na terenu
 • Korištenje službenog i privatnog automobila
 • Donacije za zdravstvene potrebe

Oporezivanje dohotka od samostalnog rada - plaće

 • Porezna kartica: izdavanje i promjena
 • Neoporezivi dijelovi porezne osnovice i ostale porezne olakšice
 • Osobni odbici za uzdržavane članove
 • Osobni odbici za djecu
 • Konačni obračun plaće
 • Porezni tretman mladih do 30 godina
 • Porezni tretman na području posebne državne skrbi
 • INO-DOH kad je potreban
 • Zahtjev za posebni postupak
 • Porezna prijava: kad je potrebna i zašto
 • Godišnji i konačni porez na dohodak

4. MODUL: Interaktivni trening - Zakon o radu, 13.10.2022.

Zakon o radu  i  otkazi

 • Zakon o radu, Kolektivni ugovori
 • Pravilnik o radu
 • Vrste zaposlenja: na nepuno i puno radno vrijeme
 • Ugovor o radu i mogućnosti izmjene ugovora o radu
 • Ugovor o radu na određeno i neodređeno vrijeme
 • Bitni elementi ugovora o radu
 • Plaća i način kako se definira
 • Rad za drugog za vrijeme i nakon radnog odnosa
 • Zabrana tržišne utakmice
 • Otkazi i načini otkazivanja ugovora o radu
 • Otpremnina

5. MODUL: Online ispit znanja, strjecanje certifikata "Visoki stručnjak za obračun plaća"

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima