Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Certificirani online tečaj: Visoki stručnjak za plaće

Uvod

Obračun plaća i pravila u oporezivanju dohotka smatraju se jednim od najsloženijih područja rada u računovodstvu. Fluktuacija radne snage sa sobom nosi sve više posebnosti kod zapošljavanja, dolazi do potrebe analize troška rada te za češćim zapošljavanjem stranaca. Također, česte izmjene zakonskih propisa traže redovito usavršavanje i educiranje na tu temu. Na tečaju su obuhvaćeni svi aspekti plaća, od definiranja plaće i radnog mjesta, zakonskih normi i obaveza, te samog obračuna plaća u različitim situacijama.

Savladajte sva znanja iz plaća i sve vještine koje su potrebne kako bi plaće bile motivator za rad! Jeste li znali da osjećaj zadovoljstva plaćom traje u prosjeku 3 sata od trenutka kada zaposlenik vidi plaću na računu? Kako to zadovoljstvo produljiti? 

Na jednom mjestu naučit ćete sva računovodstvena, zakonska i HR pravila koja će Vašu tvrtku uzdignuti iznad konkurencije, ali ćete imati i radnike koji su zadovoljni svojim plaćama!

Polaznici online tečaja koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit dobit će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema
 2. Kao vlasnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstvo i savjetovanje stručnjaka
 4. Po uspješnom završetku ispita dobivate certifikat "Visoki stručnjak za plaće" na hrvatskom i "Senior payroll specialist" na engleskom jeziku
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja

Kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja,
 • video zapis predavanja,
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen zaposlenicima koji rade na obračunu plaća, odnosno računovođama s iskustvom koji žele proširiti svoje znanje. Certificirani tečaj nudi veću konkurentsku prednost na tržištu rada i povjerenje poslodavaca u vaše znanje.

DatumMjestoCijena  
10.4. – 26.4.2024Ispričavamo se, ali nije moguće naručiti seminar u ovom terminu

Pošaljite upit za novi termin radionice
850 Kn + PDVIspričavamo se, ali nije moguće naručiti seminar u ovom terminu

Pošaljite upit za novi termin radionice
 

Predavač

mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, smjer financije i računovodstvo stekla je višegodišnje bogato iskustvo u poslovima savjetovanja, upravljanja, vođenja financija, kontrolinga i računovodstva. Trenutno se bavi edukacijama, savjetovanjem i knjigovodstvom kroz vlastito poduzeće.

Mirta Škaljac, mag. oec.

Mirta Škaljac, mag. oec.

Nakon završenog magisterija ekonomije, upisuje postdiplomski studij Međunarodnih odnosa te završava Akademiju poslovne izvrsnosti Human Resource Mangement. Konzultantica je u području radnog prava, organizacije rada i pripreme za tržište rada. Sudjelovala je na brojnim predavanjima, konferencijama i projektima te je

Darko Graf, dipl. iur.

Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se

Raspored seminara

 1. MODUL: Procjena složenosti radnih mjesta, 10.4.2024., 9 - 13 h

Predavačica: Mirta Škaljac, mag. oec.

 • Popisi i opisi radnih mjesta - kako ih raditi za potrebe procjene složenosti RM
 • Tehnike prikupljanja podataka i evidencija podataka
 • Tijekovi u radnim procesima - koliko detaljno treba ići u analizu i popisivanje?
 • Radionica: izrada opisa radnih mjesta za potrebe procjene složenosti radnih mjesta
 • Radionica: izračun faktora složenosti radnih mjesta i usporedbe radnih mjesta prema faktorima složenosti te dozvoljena odstupanja
 • Izgradnja sustava „fer“ plaća - kako osmisliti sustav plaća u kojem su svi zadovoljni?
 1. MODUL: Izgradnja sustava plaća i bonusa, 12.4.2024., 9 - 13 h

Predavačica: Mirta Škaljac, mag. oec.

 • Radionica: mjesečni troškovi života - koliki je naš osobni egzistencijalni minimum, a koliki onaj naših radnika?
 • Kako pripremiti upitnik faktora motivacije? Što pitati zaposlenike, a što ne?
 • Kako postaviti skalu vrijednosti da nam pruži podatke koje trebamo?
 • Radionica: Upitnik faktora motivacije - Što mene osobno motivira? Što motivira moje radnike?
 • Neoporezivi i oporezivi dodaci na plaću - koliko nas koštaju dodaci na plaću?
 • Kako izgraditi sustav bonusa i plaća koji zaista funkcionira?
 • Koliko tvrtku košta kompenzacijski sustav? Kako se planiraju budžeti plaća?
 • Radionica: planiranje i izrada budžeta troškova plaća i dodataka na plaću
 1. MODUL: Video seminar: Zakon o radu

Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

Zakon o radu i otkazi

 • Zakon o radu, kolektivni ugovori
 • Pravilnik o radu
 • Vrste zaposlenja: na nepuno i puno radno vrijeme
 • Ugovor o radu i mogućnosti izmjene ugovora o radu
 • Ugovor o radu na određeno i neodređeno vrijeme
 • Bitni elementi ugovora o radu
 • Plaća i način kako se definira
 • Rad za drugog za vrijeme i nakon radnog odnosa
 • Zabrana tržišne utakmice / tržišnog natjecanja
 • Otkazi i načini otkazivanja ugovora o radu
 • Otpremnina
 1. MODUL: Interaktivni trening - Plaće, 22.4.2024., 9 - 13h

Predavačica: mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje 

 • Prijava na mirovinsko
 • Prijava na zdravstveno
 • Prijava radnika s oslobođenjem plaćanja doprinosa
 • Prijava radnika s beneficiranim radnim stažem
 • Prijava stranog radnika (EU i treće zemlje)
 • Prijava radnika umirovljenika
 • Vanjski suradnici – što je potrebno imati
 • Dopunski rad već zaposlenih radnika
 • Zapošljavanje i rad trudnice
 • Komplikacije u trudnoći
 • Korištenje porodiljnog dopusta
 • Korištenje roditeljskog dopusta
 • Odobrenje i korištenje plaćenog i neplaćenog dopusta
 • Neopravdano odsustvo s posla

Primanja radnika - trenutni trendovi u pogledu poreza i ostalih davanja

 • Prava i obaveze radnika
 • Ugovor o radu i naknade
 • Mogućnosti oslobođenja plaćanja doprinosa
 • Mjere HZZ-a
 • Pogodnosti radnicima i porezni tretman:
  • radna odjeća i sredstva za rad
  • službeni mobitel
  • prehrana radnika i napitci
  • posebni popusti kod prodaje vlastitih proizvoda i usluga
  • posebne kamatne stope za dane pozajmice
  • troškovi stanovanja
  • CRO kartica i godišnji odmor
  • edukacije
  • team building
  • mirovinsko III. stup
  • sistematski pregledi
  • dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje
  • rekreacija i sport
  • donacije za zdravstvene potrebe
  • opcije, dionice i ostalo
 1. MODUL: Interaktivni trening - Plaće, 24.4.2024., 9 - 13h

Predavačica: mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Upravljački organi društva: uprava, nadzor, skupština - mogućnosti i troškovi rada

 • Mogućnosti upravljanjem društva i mandati – Zakon o trgovačkim društvima tijela
 • Članovi sa i bez ugovora o radu
 • Menadžerski ugovor o radu
 • Prijava na mirovinsko i zdravstveno sa i bez radnog odnosa
 • Članovi strane osobe (EU i treće zemlje)
 • Bonusi, stimulacije i ostale povlastice
 • Korištenje osobnog automobila 24 h na dan
 • Obračun plaće i plaće u naravi
 • Maksimalni iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje
 • Dividende

Službena putovanja prema važećem zakonodavstvu

 • Definicija službenog putovanja
 • Nalog za službeno putovanje – putni nalog
 • Zahtjevi, odobrenje i obračuni službenog putovanja u Hrvatskoj
 • Zahtjevi, odobrenje i obračuni službenog putovanja u inozemstvu
 • Upotreba osobnih vozila na službenom putu
 • Izvještaji – što ide u JOPPD obrazac
 • Isplata troškova službenog putovanja
 • Zdravstvena zaštita na službenom putu
 • Predujmovi za službeno putovanje
 • Prava i obaveze na službenom putu
 • Službeni put i prekovremeni rad
 1. MODUL: Interaktivni trening – Plaće, 26.4.2024., 9 - 13h

Predavačica: mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Odbici i ovrhe na plaći

 • Obustave uz suglasnost zaposlenika
 • Ovrhe prema nalogu izvršenja
 • Zaštićeni račun
 • Obveze poslodavca prema izvršitelju ovrhe
 • Obračun ovrhe, obustave i uplate na zaštićeni račun
 • Primanja izuzeta iz ovrhe
 • Redoslijed naplate

Materijalna prava radnika i porezni tretman

 • Otpremnine
 • Božićnica i regres
 • Dar u naravi i dar djetetu
 • Prijevoz s posla i na posao
 • Jubilarne nagrade
 • Potpore
 • Troškovi službenog putovanja i rada na terenu
 • Korištenje službenog i privatnog automobila
 • Donacije za zdravstvene potrebe

Oporezivanje dohotka od samostalnog rada - plaće

 • Porezna kartica: izdavanje i promjena
 • Neoporezivi dijelovi porezne osnovice i ostale porezne olakšice
 • Osobni odbici za uzdržavane članove
 • Osobni odbici za djecu
 • Konačni obračun plaće
 • Porezni tretman mladih do 30 godina
 • Porezni tretman na području posebne državne skrbi
 • INO-DOH: kad je potreban
 • Zahtjev za posebni postupak
 • Porezna prijava: kad je potrebna i zašto
 • Godišnji i konačni porez na dohodak
 1. MODUL: Online ispit znanja, stjecanje certifikata "Visoki stručnjak za plaće"


Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima