Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Certificirani online tečaj: Brza škola računovodstva

Uvod

Računovodstvo je u svojoj biti vještina opisivanja, mjerenja i tumačenja svih ekonomskih aktivnosti jedne tvrtke. Termini koji se upotrebljavaju u računovodstvu kao što su: aktiva, pasiva, prihod, rashod, primitak, izdatak, zalihe, dobitak i drugi su primjeri tehničkih računovodstvenih naziva koji se upotrebljavaju u svakodnevnom poslovanju poslovnog subjekta. Računovodstvo ne moraju poznavati samo računovođe. Svaki manager, investitor ili u širem smislu svaki donositelj odluka u poslovanju, da bi donio ispravnu odluku za svoju okolinu mora imati jasnu sliku o računovodstvenim terminima i konceptima. Danas se to nameće kao osnova financijske pismenost. Računovodstvo se ne smije doživljavati samo kao zakonska nužnost već je ono i koristan alat u poslovanju poduzetnika.

U brzoj školi računovodstva prenijeti ćemo Vam temeljna računovodstvena znanja i upozoriti Vas na što se mora pripaziti prilikom vođenja poslovnih knjiga i osnovnih poreznih evidencija. Pomoći ćemo Vam da iz knjigovodstvenih evidencija i financijskih izvještaja iščitate osnovne informacije koje su potrebne za donošenje dobrih poslovnih odluka.

Tečaj je zamišljen u obliku radionica te se održava u malim grupama do maksimalno 10 polaznika.

Polaznici tečaja će kroz pet modula naučiti osnovne knjigovodstvene kategorije (imovina, kapital, obveza, prihod, rashod i financijski rezultat) i osnovne knjigovodstvene transakcije prikazane kroz temeljne porezne evidencije. Shvatit će razliku između pojmova prihod i primitak, trošak i izdatak, uvidjet će razliku između dobiti ili gubitka utvrđenih prema računovodstvenim i poreznim propisima.

Kroz primjere iz prakse bit će prezentirana metodologija sastavljanja temeljnih financijskih izvještaja i čitanja osnovnih podataka iz njih. Uputit ćemo polaznike u porezno priznate i porezno nepriznate troškove kao i zlatna pravila poreza na dodanu vrijednost.

Polaznici tečaja, koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit, dobiti će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za računovodstvo" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen računovođama i knjigovođama početnicima te direktorima i vlasnicima tvrtki koji žele u kratkom roku dobiti kvalitetnu podlogu za praćenje, povezivanje i razumijevanje temeljnih računovodstvenih koncepata. Također, tečaj je namijenjen svima koji žele proširiti svoja znanja i naučiti nešto novo.

DatumMjestoCijena  
22.8. – 1.9.2022ONLINE6000 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

Mira Ognjan mag.oec.

Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Bila je dugogodišnji profesor knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Dugi niz godina bavi se računovodstvenim consultingom. Bila je predavač na nekoliko Međunarodnih konferencija iz područja računovodstva. Predavačica je redovita suradnica "On line

Raspored seminara

1. MODUL: Temeljni računovodstveni pojmovi i bilanca 22.08.2022.

Uvod u temeljne računovodstvene pojmove

 • Pojam, cilj i zadatci računovodstva,
 • Prikaz knjigovodstvenih isprava,
 • Dvojno knjigovodstvo,
 • Pojam i sadržaj knjigovodstvenog konta,
 • Sastav i obilježja imovine,
 • Sastav i obilježja kapitala i obveza,
 • Prihodi i primici,
 • Rashodi, troškovi i izdaci,
 • Financijski rezultat,
 • Primjeri iz prakse.

Knjigovodstveni konto i temeljna pravila knjiženja

 • Pojam i sadržaj knjigovodstvenog konta,
 • “Duguje” - “Potražuje”,
 • Pravila evidencije na kontima imovine, kapitala i obveza,
 • Pravila evidencije na kontima prihoda i rashoda,
 • Knjiženje ulaznih računa,
 • Knjiženje izlaznih računa,
 • Primjeri iz prakse.

Radionica – razvrstavanje knjigovodstvenih kategorija i primjer knjiženja knjigovodstvenih transakcija

 • Praktična vježba razvrstavanja knjigovodstvenih kategorija,
 • Praktičan primjer knjiženja osnovnih knjigovodstvenih transakcija,
 • Završna diskusija i rasprava.

2. MODUL: Sastavljanje jednostavnih primjera financijskih izvještaja 24.08.2022.

Bilanca kao temeljni financijski izvještaj

 • Pojam bilance,
 • Aktiva i pasiva bilance,
 • Bilančne pozicije,
 • Primjer sastavljanja bilance,
 • Primjeri iz prakse.

Račun dobiti i gubitka

 • Pojam računa dobiti i gubitka,
 • Sastavnice računa dobiti i gubitka,
 • Primjer sastavljanja računa dobiti i gubitka,
 • Primjeri iz prakse.

Radionica – sastavljanje računa dobiti i gubitka

 • Sastavljanje računa dobiti na integralnom primjeru poslovanja poduzetnika,
 • Sastavljanje računa gubitka na integralnom primjeru poslovanja poduzetnika,
 • Završna diskusija i rasprava.

3. MODUL: Računovodstvo i porezi 29.08.2022.

Porez na dodanu vrijednost

 • Smisao i značaj PDV-a,
 • Zlatna pravila PDV-a,
 • Obveza za PDV i pretporez,
 • Temeljne isprave za knjigovodstveno praćenje PDV-a,
 • Primjer prijave poreza na dodanu vrijednost,
 • Primjeri iz prakse.

Prijava poreza na dobit

 • Dobit utvrđena prema poreznim i računovodstvenim propisima,
 • Prijava poreza na dobit i utvrđivanje porezne obveze,
 • Korekcija dobiti za nepriznatu reprezentaciju i nepriznate troškove osobnih automobila,
 • Primjer sastavljanja prijave poreza na dobit,
 • Primjeri iz prakse.

Radionica – porezne evidencije

 • Sastavljanje jednostavnijeg primjera PDV obrasca,
 • Sastavljanje jednostavnijeg primjera PD obrasca,
 • Završna diskusija i rasprava.

4. MODUL: Analitička knjigovodstva i obračun plaće 1.9.2022.

Analitička knjigovodstva

 • Korelacija između analitičkih knjigovodstava i glavne knjige,
 • Analitičko knjigovodstvo kupaca,
 • Analitičko knjigovodstvo dobavljača,
 • Analitičko knjigovodstvo materijala,
 • Primjer vođenja analitike kupaca,
 • Kako čitati račun dobiti i gubitka između redova?,
 • Primjeri iz prakse.

Obračun plaće

 • Bruto i neto plaća,
 • Doprinosi iz plaće i na plaću,
 • Osobni odbitak,
 • Porezni razredi,
 • Obračuni plaća na konkretnim primjerima,
 • Osnovno o popunjavanju JOPPD obrasca,
 • Primjeri iz prakse.

Radionica – vođenje analitike kupaca i obračuni plaća

 • Praktični primjeri vođenja analitike kupaca,
 • Obračuni plaća na konkretnim primjerima,
 • Završna diskusija i rasprava.

5. MODUL: Ispit u dogovoru s predavačem

Po uspješnom završetku ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za računovodstvo" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima