Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Certificirani online tečaj: Stručnjak za izaslanje radnika i rad u dvije ili više država

Uvod

Slobodno kretanje radnika temeljno je načelo Ugovora o funkcioniranju Europske unije (članak 45.) i razvijeno je od strane sekundarnog zakonodavstva EU-a te sudske prakse Europskog suda.

Uredba (EZ) br. 883/2004 – o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti navodi zajednička pravila zaštite prava socijalne sigurnosti u slučaju kretanja radnika unutar EU-a (kao i unutar Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske). Isto tako, Republika Hrvatska ima i sporazume o socijalnom osiguranju sa svim državama koje su bile u sastavu bivše Jugoslavije te s još nekim državama. Kod migracija radnika nije dovoljno primjenjivati samo Ugovore o socijalnom osiguranju, već i poreznu regulativu.

U tu svrhu, potrebno je poznavanje Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Trenutno su u primjeni 62 Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Procjenjuje se da je iz Republike Hrvatske izaslano oko 40.000 djelatnika. U situaciji izaslanja djelatnika poslodavac vrlo lako može doći u konflikt s propisima matične države i/ili propisima države rada. Jednako podliježe kaznama u obje države.

Pogreške se vrlo teško i mukotrpno ispravljaju, a vrlo često se lome „preko leđa“ djelatnika.

Kako Vam se ne bi dogodila takva situacija i kako biste ovu materiju upoznali do same srži, ovaj certificirani tečaj pravo je rješenje za Vas:

 • Tečaj je zamišljen kao kombinacija interaktivnog teorijskog dijela i radionica, te se održava u malim grupama do maksimalno 10 polaznika.
 • Mali broj polaznika omogućuje da predavač ima prema svakom polazniku individualan pristup.
 • Naši predavači iskusni su stručnjaci i praktičari koji znanja prenose na jednostavan i pristupačan način.
 • Znanja se prenose kroz konkretne primjere iz prakse uz minimalno teoretiziranje.
 • Nakon odslušanih modula predviđen je ispit koji polaznici mogu riješiti bez ikakvih poteškoća ako su aktivno sudjelovali na svim modulima.

Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
2. Kao vlasnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za izaslanje radnika i rad u dvije ili više država" na hrvatskom i engleskom jeziku.
5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa i na izradi konkretnog primjera vođenja PDV evidencije.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen osobama koje na bilo koji način moraju rješavati pravni, porezni ili računovodstveni tretman izaslanih i ustupljenih radnika te radnika koji rade u dvije ili više država.

DatumMjestoCijena  
22.4. – 30.4.2024ONLINE850 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

dr. sc. Mira Ognjan

Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Bila je dugogodišnji profesor knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Dugi niz godina bavi se računovodstvenim consultingom. Bila je predavač na nekoliko Međunarodnih konferencija iz područja računovodstva. Predavačica je redovita suradnica "On line

Darko Graf, dipl. iur.

Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se

Raspored seminara

1. MODUL - Porezni aspekti izaslanja djelatnika i rada u dvije ili više država te izaslani djelatnici u Republiku Hrvatsku 
predavač: dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije i računovodstvo, 22.4.2024.

 • temeljna pravila na kojima su koncipirani ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • određivanje rezidentnosti fizičkih osoba prema međunarodnim ugovorima
 • ulazak i izlazak iz rezidentnosti
 • kojoj državi pripada pravo oporezivati dohodak od nesamostalnog rada
 • plaćanje predujmova poreza na dohodak iz plaće u inozemstvu i godišnja porezna prijava u RH – obvezno, dobrovoljno
 • metode kojima se izbjegava dvostruko oporezivanje
 • mogu li se izaslanim radnicima isplaćivati primitci koji se prema hrvatskim propisima o porezu na dohodak smatraju neoporezivim primicima
 • temeljne razlike između službenog puta, rada na terenu i izaslanja
 • uvjeti isplate neoporezive dnevnice za službeni put, dnevnice za rad na terenu i naknade za odvojeni život
 • izaslanje i rad u više država članica EU - primjeri iz prakse
 • porezne obveze izaslanih radnika u druge države EU i treće zemlje
 • obveze radnika vezane uz izvještavanje na obrascu JOPPD
 • izaslani radnici u Republiku Hrvatsku
 • primici u naravi koje tuzemni poslodavac omogućava radniku izaslanom na rad u RH (primjeri: plaćanje stana, korištenje službenog automobila u privatne svrhe); izvještavanje na obrascu JOPPD
 • INO DOH obrazac
 • korištenje osobnog odbitka, prava rezidenata EU
 • obveze radnika vezane uz izvještavanje na obrascu JOPPD
 • neoporezive naknade troškova koje tuzemni poslodavac može isplaćivati radniku ustupljenom iz inozemstva


2. MODUL - Sve varijante ustupanja osoblja te RADIONICA: konkretni primjeri obračuna plaća izaslanih radnika i izvještavanje na JOPPD obrascu. Bolovanja izaslanih radnika i kratkotrajni prekidi izaslanja, specifični primjeri izaslanja u Saveznu Republiku Njemačku i Republiku Austriju 
predavač: dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije i računovodstvo, 26.4.2024.

 • ustupanje djelatnika putem agencije za privremeno zapošljavanje
 • ustupanje osoblja povezanom društvu u tuzemstvu
 • ustupanje osoblja koje obavlja građevinske usluge u tuzemstvu
 • ustupanje osoblja povezanom društvu u inozemstvu - u EU; u treće države
 • izaslanje osoblja u poslovnu jedinicu tuzemnog poslodavca u inozemstvu
 • usluga ustupanja osoblja kao predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost
 • prefakturiranje troškova službenog puta i drugih troškova ustupljenog osoblja
 • ulazni račun za ustupanje osoblja primljen iz tuzemstva
 • ulazni račun za ustupanje osoblja primljen iz inozemstva
 • dospijeće PDV-a/prava na pretporez, izvještavanje
 • RADIONICA
 • Obračun plaće djelatnika izaslanih u EU gdje pravo oporezivanja dohotka ima Republika Hrvatska
 • Obračun plaće djelatnika izaslanih u EU gdje pravo oporezivanja dohotka ima država rada
 • Izaslanje radnika u treće zemlje
 • Obračuni plaće djelatnika ustupljenog u treće zemlje s kojima Republika Hrvatska nema sporazum o socijalnom osiguranju, a djelatnik je osiguran
 • konkretni primjeri popunjavanja INO-DOH obrasca
 • obračun plaća djelatnika izaslanih u Republiku Hrvatsku
 • obračun plaće kod rada u dvije i više država
 • ispravci JOPPD-a za izaslane radnike i specifikacija nepovezanih uplata
 • obračun plaća za izaslane djelatnike na bolovanju
 • utvrđivanje i priznavanje prava u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti u inozemstvu
 • specifični primjeri izaslanja u Saveznu Republiku Njemačku i Republiku Austriju
 • rekapitulacija iznesene materije

3. MODUL - Pravni aspekti izaslanja radnika i rada u dvije ili više država 
predavač: Darko Graf, dipl. iur., 30.4.2024.

 • propisi radnog prava o izaslanju radnika u inozemstvo, odnosno o ustupanju radnika
 • izaslanje i ustupanje radnika - sličnosti, razlike
 • ustupanje i pristanak radnika
 • izaslanje/ustupanje u inozemstvo – dodatni uglavci ugovora o radu
 • rad u dvije ili više država
 • obveze poslodavca prema radniku koji je ustupljen/izaslan
 • evidencija radnog vremena za ustupljene/izaslane radnike
 • ustupanje radnika povezanom društvu u zemlji
 • pravo na plaću izaslanih/ustupljenih radnika
 • ostala materijalna prava izaslanih/ustupljenih radnika; primjena pravilnika o radu i kolektivnih ugovora
 • uvjeti izaslanja/ustupanja radnika u inozemstvo
 • izaslanje u države članice EU i pravila koordinacije sustava socijalne sigurnosti u EU - nadležnost HZMO-a
 • izaslanje u države s kojima RH primjenjuje dvostrane socijalne ugovore - nadležnost HZZO-a
 • primjena Uredbe EZ 883/2004 i naknadno donesenih uredbi o izmjenama i dopunama
 • što uređuje Uredba EZ 987/2009
 • uvjeti koje mora ispunjavati poslodavac
 • uvjeti koje mora ispunjavati radnik
 • dužina izaslanja, prekidi, kada obavijestiti HZMO/HZZO
 • je li moguće izaslanje u države koje nisu članice EU i s kojima RH ne primjenjuje dvostrane socijalne ugovore – uvjeti, postupak
 • zdravstvena zaštita radnika izaslanih/ustupljenih u inozemstvo
 • uvjeti pribavljanja Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO)
 • koje troškove zdravstvene zaštite pokriva EKZO
 • zdravstvena zaštita u državama s kojima RH primjenjuje dvostrane ugovore
 • zdravstvena zaštita u državama s kojima RH nema socijalni ugovor
 • ozljeda na radu u inozemstvu i prava radnika
 • korištenje prava po osnovi roditeljstva u inozemstvu
 • ovrha na plaći za izaslane radnike
 • promjena EU direktive za izaslane radnike

4. MODUL - Video seminar: Izaslanje radnika i zapošljavanje stranaca, predavač Darko graf dipl.iur.

 • Važni propisi
 • Izaslanje/Upućivanje i ustupanje radnika
 • Rad stranaca u RH bez dozvole, na temelju dozvole za boravak i rad i na temelju potvrde o prijavi rada
 • Ulazak, boravak i rad državljana država članica EGP-a
 • EU plava karta

5. MODUL - Završetak postupka certificiranja kroz ispit u pisanom obliku za stjecanje naziva: "Stručnjak za izaslane radnike" 


Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima