Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Certificirani online tečaj: Stručnjak za izaslanje radnika i rad u dvije ili više država

Uvod

Slobodno kretanje radnika temeljno je načelo Ugovora o funkcioniranju Europske unije (članak 45) i razvijeno je od strane sekundarnog zakonodavstva EU-a te sudske prakse Europskog suda.

Uredba (EZ) br. 883/2004 – o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti navodi zajednička pravila zaštite prava socijalne sigurnosti u slučaju kretanja radnika unutar EU-a (kao i unutar Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske). Isto tako, Republika Hrvatska ima i sporazume o socijalnom osiguranju sa svim državama koje su bile u sastavu Jugoslavije i još nekim državama. Kod migracija radnika nije dovoljno primijeniti samo Ugovore o socijalnom osiguranju već i poreznu regulativu.

U tu svrhu, potrebno je poznavanje Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Trenutno su u primjeni 62 Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Procjenjuje se da je iz Republike Hrvatske izaslano oko 40.000 djelatnika. U situaciji izaslanja djelatnika poslodavac može vrlo lako doći u konflikt s propisima matične države i propisima države rada. Isto podliježe kaznama u obje države.

Pogreške se vrlo teško i mukotrpno ispravljaju a vrlo često se lome „preko leđa“ djelatnika.

Kako Vam se ne bi dogodila takva situacija i kako bi ovu materiju upoznali do same srži, ovaj certificirani tečaj je pravo rješenje za Vas:

 • Tečaj je zamišljen kao kombinacija interaktivnog teorijskog dijela i radionica, te se održava u malim grupama do maksimalno 10 polaznika.
 • Mali broj polaznika omogućuje da predavač ima prema svakom polazniku individualan pristup.
 • Naši predavači su iskusni stručnjaci i praktičari koji znanja prenose na jednostavan i pristupačan način.
 • Znanja se prenose kroz konkretne primjere iz prakse uz minimalno teoretiziranje.
 • Tečaj se održava kroz tri modula, a nakon odslušanih modula predviđen je ispit koji polaznici mogu riješiti bez ikakvih poteškoća ako su aktivno sudjelovali na svim modulima.

Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu za "Stručnjaka o izaslanim radnicima" na hrvatskom i engleskom jeziku.
5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa i na izradi konkretnog primjera vođenja PDV evidencije.

Ciljna skupina

Kome je namijenjen tečaj?

Tečaj je namijenjen osobama koje na bilo koji način moraju rješavati pravni, porezni ili računovodstveni tretman izaslanih i ustupljenih radnika te radnika koji rade u dvije ili više država.

DatumMjestoCijena  
25.9. – 29.9.2023ONLINE850 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

Darko Graf dipl. iur.

 Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se

dr.sc. Mira Ognjan

Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Bila je dugogodišnji profesor knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Dugi niz godina bavi se računovodstvenim consultingom. Bila je predavač na nekoliko Međunarodnih konferencija iz područja računovodstva. Predavačica je redovita suradnica "On line

Raspored seminara

1. MODUL - Porezni aspekti izaslanja djelatnika i rada u dvije ili više država te izaslani djelatnici u Republiku Hrvatsku 
predavač: Mira Ognjan, mag. oec., stalni sudski vještak za financije i računovodstvo 25.9.2023.

 • temeljna pravila na kojima su koncipirani ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • određivanje rezidentnosti fizičkih osoba prema međ. ugovorima
 • ulazak i izlazak iz rezidentnosti
 • kojoj državi pripada pravo oporezivati dohodak od nesamostalnog rada
 • plaćanje predujmova poreza na dohodak iz plaće u inozemstvu i godišnja porezna prijava u RH – obvezno,
 • dobrovoljno
 • metode kojima se izbjegava dvostruko oporezivanja
 • mogu li se izaslanim radnicima isplaćivati primici koji se prema hrvatskim propisima o porezu na dohodak smatraju neoporezivim primicima
 • temeljna razlike između službenog puta, rada na terenu i izaslanja
 • uvjeti isplate neoprezive dnevnice za službeni put, dnevnice za rad na terenu i naknade za odvojeni život
 • izaslanje i rad u više država članica EU-primjeri iz prakse
 • porezne obveze izaslanih radnika u druge države EU i treće zemlje
 • obveze radnika vezane uz izvještavanje na obrascu JOPPD
 • izaslani radnici u Republiku Hrvatsku
 • primici u naravi koje tuzemni poslodavac omogućava radniku izaslanom na rad u RH (primjeri: plaćanje
 • stana, korištenje službenog automobila u privatne svrhe); izvještavanje na obrascu JOPPD
 • INO DOH obrazac
 • korištenje osobnog odbitka, prava rezidenata EU
 • obveze radnika vezane uz izvještavanje na obrascu JOPPD
 • primici u naravi koje tuzemni poslodavac omogućava radniku izaslanom na rad u RH (primjeri: plaćanje stana, korištenje službenog automobila u privatne svrhe); izvještavanje na obrascu JOPPD
 • neoporezive naknade troškova koje tuzemni poslodavac može isplaćivati radniku ustupljenom iz inozemstva


2. MODUL - Sve varijante ustupanja osoblja te RADIONICA konkretni primjeri obračuna plaća izaslanih radnika i izvještavanje na JOPPD obrascu. Bolovanja izaslanih radnika i kratkotrajni prekidi izaslanja, specifični primjeri izaslanja u Saveznu Republiku Njemačku i Republiku Austriju 
predavač: Mira Ognjan,mag. oec., stalni sudski vještak za financije i računovodstvo 27.9.2023.

 • ustupanje djelatnika putem agencije za privremeno zapošljavanje
 • ustupanje osoblja povezanom društvu u tuzemstvu
 • ustupanje u tuzemstvu osoblja koje obavlja građevinske usluge
 • ustupanje osoblja povezanom društvu u inozemstvu - u EU; u treće države
 • izaslanje osoblja u poslovnu jedinicu tuzemnog poslodavca u inozemstvu
 • usluga ustupanja osoblja kao predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost
 • prefakturiranje troškova službenog puta i drugih troškova ustupljenog osoblja
 • ulazni račun za ustupanje osoblja primljen iz tuzemstva
 • ulazni račun za ustupanje osoblja primljen iz inozemstva
 • dospijeće PDV-a/prava na pretporez, izvještavanje
 • RADIONICA
 • Obračun plaće djelatnika izaslanih u EU gdje pravo oporezivanja dohotka ima Republika Hrvatska
 • Obračun plaće djelatnika izaslanih u EU gdje pravo oporezivanja dohotka ima država rada
 • Izaslanje radnika u treće zemlje
 • Obračuni plaće djelatnika ustupljenog u treće zemlje s kojima Republika Hrvatska nema sporazum o
 • socijalnom osiguranju a djelatnik je osiguran
 • konkretni primjeri popunjavanja INO-DOH obrasca
 • obračun plaća djelatnika izaslanih u Republiku Hrvatsku
 • obračun plaće kod rada u dvije i više država
 • ispravci JOPPD-a za izaslane radnike i specifikacija nepovezanih uplata
 • obračun plaća za izaslane djelatnike na bolovanju
 • utvrđivanje i priznavanje prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti u inozemstvu
 • specifični primjeri izaslanja u Republiku Njemačku i Republiku Austriju
 • rekapitulacija iznesene materije

3. MODUL Pravni aspekti izaslanja radnika i rada u dvije ili više država 
predavač: Darko Graf, odvjetnik 29.9.2023.

 • propisi radnog prava o izaslanju radnika u inozemstvo odnosno ustupanju radnika u zemlji/inozemstvu izaslanje i ustupanje radnika - sličnosti, razlike
 • ustupanje i pristanak radnika
 • izaslanje/ustupanje u inozemstvo – dodatni uglavci ugovora o radu
 • rad u dvije ili više država
 • obveze poslodavca prema radniku koji je ustupljen/izaslan
 • evidencija radnog vremena za ustupljene/izaslane radnike
 • ustupanje radnika povezanom društvu u zemlji
 • pravo na plaću izaslanih/ustupljenih radnika
 • ostala materijalna prava izaslanih/ustupljenih radnika; primjena pravilnika o radu i kolektivnih ugovora
 • Uvjeti izaslanja/ustupanja radnika u inozemstvo
 • izaslanje u države članice EU i pravila koordinacije sustava socijalne sigurnosti u EU - nadležnost HZMO-a
 • izaslanje u države s kojima RH primjenjuje dvostrane socijalne ugovore - nadležnost HZZO-a
 • primjena Uredbe EZ 883/2004 i naknadno donesenih uredbi o izmjenama i dopunama
 • što uređuje Uredba EZ 987/2009
 • uvjeti koje mora ispunjavati poslodavac
 • uvjeti koje mora ispunjavati radnik
 • dužina izaslanja, prekidi, kada obavijest HZMO-u/HZZO-u
 • je li moguće izaslanje u države koje nisu dio EU i s kojima RH ne primjenjuje dvostrane socijalne ugovore – uvjeti, postupak
 • Zdravstvena zaštita radnika izaslanih/ustupljenih u inozemstvo
 • uvjeti pribavljanja Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO)
 • koje troškove zdravstvene zaštite pokriva EKZO
 • zdravstvena zaštite u državama s kojima RH primjenjuje dvostrane ugovore
 • zdravstvena zaštita u državama s kojima RH nema socijalni ugovor
 • ozljeda na radu u inozemstvu i prava radnika
 • korištenje prava po osnovi roditeljstva u inozemstvu
 • Ovrha na plaći za izaslane radnike
 • Promjena EU direktive za izaslane radnike

4. MODUL: Završetak postupka certificiranja kroz ispit u pisanom obliku za stjecanje naziva: "Stručnjak za izaslane radnike "

 


Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima