Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Intrastat – metodološka i tehnička pitanja

Uvod

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara

Namjena seminara:

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, ukinute su granične kontrole i carinske formalnosti pri fizičkom kretanju roba između RH i drugih zemalja članica EU. Jedinstvena carinska deklaracija je prestala biti izvor podataka za statistiku robne razmjene sa zemljama članicama EU, stoga je u statistički sustav RH implementirano novo istraživanje INTRASTAT, čija je karakteristika izravno prikupljanje podataka od poslovnih subjekata koji obavljaju robnu razmjenu sa zemljama članicama EU.

Obzirom da su statistički podaci o robnoj razmjeni s inozemstvom važan pokazatelj gospodarske uspješnosti i razvoja svake zemlje, veoma je važno da statistički podaci sa INTRASTAT obrazaca budu precizni, realni i ažurni. Iz tog razloga, neophodno je da osobe, koje rade na poslovima sastavljanja INTRASTAT izvještaja, budu educirane i stručne.

Na seminaru će polaznicima biti prezentirane općenite informacije o INTRASTAT istraživanju, tehnička podrška, precizne informacije o metodologiji sustava INTRASTAT (triangular, oplemenjivanje, nerezidenti, itd.), novosti u primjeni od 2017. godine kao i praktični primjeri najčešćih pogrešaka koje se u praksi pojavljuju.

Osim predavanja i rasprave, predviđeno je i interaktivno rješavanje praktičnih primjera koji se pokazuju problematičnim u sastavljanju INTRASTAT izvještaja. Državni zavod za statistiku i Carinska uprava ne odgovaraju za pogrešno ispunjene INTRASTAT obrasce i nemogućnost dostave podataka u INTRASTATsustav, nastale zbog pogrešnih informacija i instrukcija dobivenih na seminarima koje nisu održali predavači iz DZS-a i CURH-a. Izvještajne jedinice odgovorne su za pravodobno i točno izvještavanje podataka za INTRASTAT, stoga same snose odgovornost i sve posljedice nastale iz spomenutog razloga.

Program seminara:

 • INTRASTAT – uvod i metodološke osnove
 • Tehnička podrška korisnicima
 • Metodologija INTRASTATa u praksi - primjeri problematičnih situacija
 • Rasprava
 • Nadzor i najčešće pogreške u prikupljenim podacima
 • Primjeri iz prakse

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Ciljna skupina

Svi koji popunjavaju INTRASTAT obrasce: gospodarstvenici koji se bave vanjskotrgovinskim poslovanjem izastupnici koji mogu podnositi INTRASTAT obrasce u ime izvještajne jedinice (npr. špediteri, računovodstveni servisi, itd.).

DatumMjestoCijena  
17.12.2018Zagreb1499 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

Tamara Babić CURH, Služba za Intrastat

Viši stručni referent u Odjelu za tehničku podršku Službe za Intrastat. Zaposlena u Carinskoj upravi od 1994. do 1996. na poslovima carinjenja, a potom od 2004. do danas u Službi za međunarodnu suradnju i europske integracije, Službi za protokol, odnose s javnošću i koordinaciju aktivnosti Carinske uprave te u Službi za Intrastat. Sudjelovala u

Saša Tomašević mag.oec.

Stručni suradnik u Službi statistike robne razmjene s inozemstvom

Zaposlen u Državnom zavodu za statistiku od svibnja 2014. na poslovima izrade Priopćenja i Prvih rezultata, analize Intrastat i Extrastat podataka te analize i obrade Comext podataka. Rješavam korisničke zahtjeve te pružam korisničku podršku.

Surađujem sa Carinskom upravom, drugim

Snježana Šala dipl.oec.

Viša stručna savjetnica u Službi statistike robne razmjene s inozemstvom

Zaposlena sam u Državnom zavodu za statistiku od svibnja 2014. na poslovima analize i provjere statističkih podataka (Intrastat, Extrastat i PDV), obradi podataka, izradi Comext podataka, Priopćenja i Prvih rezultata, SLJRH, te pripremi metodologije. Rješavam korisničke

Dario Sitar struč. spec. oec.,

CURH, Sektor za informacijski sustav, Služba za IntrastatViši stručni referent u Odjelu za prikupljanje podataka i podršku korisnicima. Zaposlenik Carinske uprave od 1999. na poslovima granične kontrole, nadzora i carinjenja. Trenutno djelatnik Službe za Intrastat, radi na poslovima obrade i kontrole podataka, tehničke podrške korisnicima

Raspored seminara

08:45 - 09:00 - Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00

 • predavanje

11:00-11:30 - Pauza za kavu

11:30-13:00

 • predavanje

13:0-14:00- Pauza za ručak

14:00-16:00

 • predavanje

Lokacija održavanja seminara:

Verlag Dashofer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

 

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima