Verlag Dash鰂er |  +385 1 4655 107

Naj鑕规a problematika i pitanja u javnoj nabavi

Uvod

U izvje规u o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabavejedna od karakteristi鑞ih pogre筧ka naru鑙telja navodi se da naru鑙telji  prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda, ocjenu ponuda ne vr筫 sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje, 箃o dovodi do 綼lbenog postupka. Tako餰r, najve鎖 broj izjavljenih 綼lbi prema fazama postupka (68,75%) je upravo u fazi odluke o odabiru.

Cilj webinara je dati detaljne informacije o ispravnom na鑙nu pregleda i ocjene ponuda u nadmetanjima i praksi DKOM-a te o zakonitom zavr筫tku postupka javne nabave dono筫njem odgovaraju鎒 odluke.

Namjena webinara je ukazati polaznicima na naj鑕规e pogre筴e naru鑙telja u postupku pregleda i ocjene ponuda te na pogre筴e ponuditelja prilikom izrade ponuda.

Radionica se temelji na prakti鑞im iskustvima predava鑑 i naj鑕规im pitanjima korisnika, a zamisao organizatora je i poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju u鑙nkovitije provedbe postupaka javne nabave.

DatumMjestoCijena  
25.8.2022ONLINE799 Kn + PDVPrijavite se 

Predava

Marijana ﹑eranda dipl.oec

Marijana ﹑eranda radi kao savjetnica u Dr綼vnom uredu za sredi筺ju javnu nabavu gdje obavlja sve poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada ureda. Tako餰r je anga緄rana i na pru綼nju savjeta, mi筶jenja i prijedloga, kao i na poslovima vezanima uz EU projekte. U podru鑚u javne nabave je od 2005. godine, te je redovita 鑜anica Dr綼vne ispitne komisije u podru鑚u javne nabave. Posjeduje certifikat u podru鑚u javne nabave. Intenzivno je anga緄rana na razvoju elektroni鑛e javne nabave kao i u podru鑚u primjene ekonomski najpovoljnije ponude. Kroz dodatno usavr筧vanje poha餫la je razne programe izobrazbe. Sudjeluje na stru鑞im doga餫njima i konferencijama, kao sudionik ili predava, te kao redoviti predava na razli鑙tim programima izobrazbe iz podru鑚a javne nabave. Tako餰r je autorica i koautorica stru鑞ih 鑜anaka iz podru鑚a javne nabave.

Raspored seminara

Predvi餰no trajavnje webinara od 08:30 do 10:30 sati.

Neka od pitanja s predavanja:

  • Kada koristite javni natje鑑j, a kada izravnu pogodbu?
  • U kojim slu鑑jevima ste obveznik javne nabave?
  • ﹖o kada je vrijednost nabave manja od one koja je propisana Zakonom o javnoj nabavi?
  • ﹖o kada ponuditelj ne mo緀 isporu鑙ti ugovorenu robu?
  • Kada mo緀te zatra緄ti aneks ugovora?
  • Moraju li se provoditi dva postupka za izradu projektne dokumentacije, ako su radovi na istoj katastarskoj jedinici?
  • Kako postupiti ako je vrijednost zamjenskog proizvoda ve鎍 od prvobitne cijene proizvoda?
  • Kada se sklapa ugovor o poslovno-tehni鑛oj suradnji?

Pozivamo vas da unaprijed postavite pitanje na na箄 mail adresu info@dashofer.hr kako bi dobili odgovore na pitanja na webinaru!

Prijavite se. Pristup omogu鎒n samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predava鑑:

Ovaj portal koristi kola鑙鎒 (cookies) kako bi pobolj筧o funkcionalnost stranice i prilagodio sustav ogla筧vanja.   U redu   Vi筫 o kola鑙鎖ma