Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

Uvod

Tvrtka Verlag Dashöfer ovlaštenik je za provođenje programa izobrazbe u području javne nabave. Program izobrazbe odobren je od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave, prema zakonskoj osnovi: sukladno Zakonu o javnoj nabavi, KLASA: UP/I-406-01/14-01/11; URBROJ: 526-06-02-02-02/1-17-07 za provođenje izobrazbe u području javne nabave, evidencijski broj: 40.

Postupak javne nabave specifičan je i posebno pravno reguliran proces kojega prema europskim standardima kontrolira Državna komisija. Za sudjelovanje u postupku javne nabave potrebno je proći izobrazbu i steći certifikat.

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave propisani je program koji se sastoji od dva dijela:

1. Programa izobrazbe u području javne nabave,

2. Pisanog ispita.

Program izobrazbe provodi se prema nastavnom programu propisanom u Pravilniku te se provodi u trajanju od 50 nastavnih sati.

Certifikat je potrebno obnavljati te u periodu od tri godine potrebno je sakupiti 32 boda, odnosno prisustvovati predavanjima koja se boduju. Polaznicima našeg Specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave osiguravamo 4 besplatna predavanja kroz period od tri godine na kojima mogu sakupiti potrebne bodove za obnovu certifikata.

Predavanja i radionice Specijalističkog programa izobrazbe Vas vode kroz postupak i načine javne nabave; od zakonodavnog i institucionalnog okvira sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji do pripreme  postupka  javne  nabave, kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata, pravna zaštita u sustavu javne nabave na praktičnim primjerima.

Program obuhvaća predavanja i vježbe. Na predavanjima se usvajaju teorijska znanja o sustavu javne nabave, a vježbe se odnose na praktičnu primjenu teoretskih znanja i samostalnu pripremu i provedbu postupaka javne nabave. Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje certifikata za specijalistu javne nabave. Nakon uspješno položenog ispita stječe se certifikat za javnu nabavu i pravo na upis u registar predstavnika u području javne nabave sa certifikatom. Certifikat izdaje središnje tijelo za javnu nabavu u roku 30 dana od dana položenog pisanog ispita kojega je potrebno obnavljati svake tri godine.

 • Kotizacija uključuje: 
 • Sudjelovanje na Specijalističkom programu,
 • Potvrda o pohađanju izobrazbe (važeća je tri godine u kojem roku polaznik mora pristupiti pisanom ispitu),
 • Materijale s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, 
 • Interaktivan razgovor s predavačem,
 • Razmjenu iskustava s kolegama, 
 • 4 besplatna predavanja potrebna za obnovu certifikata u razdoblju od 3 godine,
 • Ručak,
 • Osvježenja u pauzama.

Ciljna skupina

Specijalistički program izobrazbe iz područja javne nabave namijenjen je svim javnim i sektorskim naručiteljima, ovlaštenim državnim revizorima i ovlaštenim internim revizorima, menadžerima, direktorima, načelnicima, gradonačelnicima i svim rukovoditeljima koji su odgovorni za provođenje sustava javne nabave. Također, program je namijenjen svim gospodarskim subjektima, ponuditeljima koji se nadmeću za poslove financirane iz proračuna gradova, općina, županija, i drugih sredstava izvanproračunskih korisnika, javnih i sektorskih naručitelja te svim zainteresiranim fizičkim osobama koje žele pristupiti ispitu te stjeći certifikat iz područja javne nabave.

DatumMjestoCijena  
28.9. – 2.10.2020Zagreb8400 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

Karmen Meić

Meić Karmen - višegodišnje iskustvo stekla je na poslovima javne nabave za potrebe Grada Varaždina, a između ostalog i pohađajući različite nacionalne i međunarodne seminare i radionice na temu javne nabave. Od 2009. posjeduje certifikat o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave obnovljen 2014. godine, KLASA:

Raspored seminara

1. MODUL, 28.9.2020.

8,00 – 8,30      Predstavljanje programa, predavača i načina rada, te ostale informacije  o programu   

8,30 – 10,45     

 1. Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u RH i EU 2. Načela javne nabave
 2. Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
 3. Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
 4. Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja

(3 nastavna sata )

10,45 – 11,00    Kratka pauza

11,00 – 13,15  

 1. Planiranje u sustavu javne nabave (plan nabave i predmet nabave) i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s prikazom na praktičnim primjerima
 2. Priprema postupka javne nabave; Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja

(3 nastavna sata )

13,15 – 14,15   Pauza

14,15 – 16,30    

      8. Postupci  javne nabave – s prikazom na praktičnim primjerima (3 nastavna sata )

 • Početak i odabir postupka javne nabave
 • Otvoreni postupak
 • Ograničeni postupak

2. MODUL, 29.09.2020.

8,30 – 10,45

     8. Postupci javne nabave – s prikazom na praktičnim primjerima (3 nastavna sata)

 • Natjecateljski postupak  uz  pregovore/Pregovarački  postupak  s  prethodnom objavom poziva na nadmetanje
 • Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave • Natjecateljski dijalog 
 • Partnerstvo za inovacije
 • Posebni režimi nabave

10,45 – 11,00    Kratka pauza

11,00 – 13,15  

9. Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu (3 nastavna sata)  

 • Okvirni sporazum / vježbe
 • Dinamički sustav nabave
 • Elektronička dražba
 • Elektronički katalog
 • Sustav kvalifikacije

13,15 – 14,15    Pauza

14,15 – 15,45 

 1. Objavljivanje i statistička izvješća u javnoj nabavi - s prikazom na praktičnim primjerima (2 nastavna sata)

3. MODUL, 30.09.2020.

8,00 – 10,15    

 1. Dokumentacija o nabavi s prikazom na praktičnim primjerima ( 3 nastavna sata )
 • Oblik i sadržaj
 • Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije

10,15 - 10,30     Kratka pauza

10,30 – 12,45 

 1. Kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (3 nastavna sata)
 • Osnove za isključenje
 • Uvjeti sposobnosti

12,45 – 13,30   Pauza

12,30 – 15,30 

 • Ogledni primjer dokumentacije o nabavi  - vježba
 • ESPD (Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi)

(4 nastavna sata)

15,30 – 15,45    Kratka pauza

15,45 -   16,15 

 1. Kriterij za odabir ponude  (2 nastavna sata)

4. MODUL, 1.10.2020.

8,00 – 10,15         

 1. Ponuda – s prikazom na praktičnim primjerima   (3 nastavna sata )
 • Oblik i sadržaj
 • Zaprimanje i otvaranje ponuda - ogledni primjer  otvaranja i zapisnika                    

10,15 – 10,30    Kratka pauza

10,30 – 12,00 

 1. Postupak pregleda i ocjene ponuda - ogledni primjer zapisnika (2 nastavna sata )

12,00 – 13,00   Pauza

13,00 – 15,15 

 1. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s prikazom na praktičnim primjerima
 2. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja

(3 nastavna sata)

15,15 -15,30     Kratka pauza

15,30 – 18,30    

 1. Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s prikazom na praktičnim primjerima (4  nastavna sata ) 

5. MODUL,  2.10.2020.

8,30 – 10,45 

Vježbe provedbe postupka javne nabave 1. dio  ( 3 nastavna sata )

10,45 - 11,15    Kratka pauza

11,15 – 13,45 

Vježbe provedbe postupka javne nabave 2. dio  ( 3 nastavna sata )

13,45 – 14,15  Pauza

14,15 – 16,30 

 1. Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
 2. Održiva i zelena javna nabava

(3 nastavna sata)

Zaključak i dodjela propisanih potvrda     

Lokacija održavanja:

Učilište Trinom, Strojarska cesta 29, Zagreb.

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima