Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Certificirani online tečaj: Stručnjak za forenzično računovodstvo

Uvod

Nezakonito izvještavanje i namjerne manipulacije financijskim izvještajima zbog zloupotrebe računovodstvenih standarda, načela i metoda sve su učestalije. Procjenjuje se da na godišnjoj razini društvo zbog prijevara gubi 5% svojih prihoda, međutim, koliki su stvarni gubici? Iako su prijevarama izložena sva društva, bez obzira na veličinu, rezultati globalnog istraživanja pokazuju da se najviše prijevara događa u privatnim i malim društvima te od strane zaposlenika. Upravo je takva struktura društava iz privatnog sektora dominantna u Republici Hrvatskoj. Također, mogućnost prijevara veća je u subjektima u kojima ne postoji odgovarajući sustav internih kontrola. 

Svrha je forenzičnog računovodstva otkriti nepravilnosti i prijevare u poslovanju, a s obzirom na to da se radi o multidisciplinarnoj djelatnosti, potrebna su znanja iz područja računovodstva, posebice standarda financijskog izvještavanja, revizije, statistike, pravne regulative, informatike te istražiteljskih vještina.

Kako detektirati i utvrditi postojanje prijevara te koji su načini na koje se događaju prijevare u samim društvima, tko ih provodi te kako spriječiti njihovo pojavljivanje, pitanja su na koja će odgovoriti ovaj tečaj. Kroz praktične primjere, prezentaciju i osobno iskustvo u području forenzičnog računovodstva polaznicima će se približiti tehnike i modeli forenzičnog računovodstva.

Polaznici online tečaja će kroz šest modula naučiti osnove forenzičnog računovodstva, zadatke forenzičnog revizora, karakteristike prijevara, indikatore prijevara, karakteristike kreativnog računovodstva i upoznati se s najčešćim područjima pogrešnih iskazivanjima u financijskim izvještajima, kao i metodama i tehnikama za otkrivanje prijevara.

Polaznici tečaja koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit dobit će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao vlasnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za forenzično računovodstvo" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja,
 • video zapis predavanja,
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama.

Ciljna skupina

Tečaj je namijenjen osobama koje su spremne stjecati nova znanja i sistematizirati postojeća znanja iz područja forenzičnog računovodstva. Također,  tečaj je namijenjen šefovima računovodstva, zaposlenicima u računovodstvenim servisima, kontrolingu, računovodstvenim menadžerima, revizorima te svima koji žele proširiti svoja znanja i naučiti nešto novo.

DatumMjestoCijena  
23.2. – 4.3.2024ONLINE850 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale

Dijana Ivanković, bacc. oec.

Radi u računovodstvima privatnih tvrtki. Posljednjih 17 godina radi samostalno u vlastitom knjigovodstvenom servisu.
Dugogodišnji je stručnjak iz prakse, čije iskustvo potvrđuje veliki broj zadovoljnih klijenata (trgovačka društva, obrti, udruge). Osim računovodstvene ekspertize, poseban naglasak na njezin rad obuhvaća razumijevanje i ispravna

Kristian Plazonić, dipl. iur.

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgovačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr. Osim stručnih

Raspored seminara

Svaki modul održava se u razdoblju od 9 do 13 sati.

1. MODUL: Forenzično računovodstvo i prijevare, 23.2.2024.
Predavač: mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni i interni revizor

Općenito o forenzičnom računovodstvu i prijevarama

 • Što je forenzično računovodstvo?,
 • Karakteristike forenzičara,
 • Eksterna revizija vs. forenzična revizija,
 • Definiranje prijevare i vrste prijevare,
 • Primjeri iz prakse.

Procjena rizika prijevare

 • Trokut prijevare (elementi prisutni kod prijevare),
 • Počinitelji i žrtve prijevare,
 • Indikatori prijevare (Red flags),
 • Procjena rizika prijevare,
 • Primjeri iz prakse.

Kreativno računovodstvo i utjecaj na financijske izvještaje

 • Karakteristike kreativnog računovodstva,
 • Najčešće manipulacije i područja pogrešnih prikazivanja u financijskim izvještajima,
 • Sprječavanje i otkrivanje prijevara,
 • Zviždači (zakonski propisi: Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti),
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

2. MODUL: Forenzično računovodstvo kao dio interne revizije i kontrole, 26.2.2024.
Predavač: mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni i interni revizor

Interne kontrole

 • Pojam i elementi sustava interne kontrole,
 • Kontrolne aktivnosti i vrste internih kontrola,
 • Implementacija internih kontrola,
 • Uloga interne revizije u sprječavanju i otkrivanju prijevara,
 • Primjeri iz prakse.

Primjena analitičkih postupaka, tehnika i modela u forenzici

 • Analitički postupci (horizontalna i vertikalna analiza, pokazatelji),
 • Tehnike i modeli (Benfordov zakon, Beneishov model i dr.),
 • Primjeri prijevara iz prakse (forenzična analiza zaliha, prihoda, krađa gotovine i sl.).

Proces forenzične revizije

 • Faze provođenja forenzične revizije,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

3. MODUL: Forenzika poreza, 1.3.2024.
Predavačica: Dijana Ivanković, bacc. oec.

Uvod

 • Izbjegavanje poreza,
 • Ključni pojmovi u forenzici poreza,
 • Prijevare u Kaznenom zakonu RH,
 • Metode za utvrđivanje štete,
 • Primjeri metoda za utvrđivanje štete,
 • Primjeri iz prakse.

Aspekt poreza na dodanu vrijednost i forenzika

 • Što podrazumijeva forenzika PDV-a,
 • Opći tijek forenzike PDV-a,
 • PDV prijevare – Vrste prijevara na području PDV-a,
 • Kako se odvija prijevara na području PDV-a,
 • Primjeri prijevara na području PDV-a s analizom,
 • Primjeri iz prakse.

Aspekt poreza na dobit i poreza na dohodak i forenzika

 • Što podrazumijeva forenzika poreza na dobit?,
 • Opći tijek forenzike poreza na dobit,
 • Što podrazumijeva forenzika poreza na dohodak,
 • Opći tijek forenzike poreza na dohodak,
 • Primjeri iz prakse,
 • Završna diskusija i rasprava.

4. MODUL: Pravni aspekt forenzičnog računovodstva, 4.3.2024.
Predavač: Kristian Plazonić, dipl. iur.

Kada je u pravnom smislu potrebno forenzično računovodstvo?

 • Oštećenje vjerovnika,
 • Pobojnost ugovora,
 • Opcije kroz stečaj i predstečaj,
 • Porezni aspekt,
 • Primjeri iz prakse.

Odgovornost uprave

 • Odgovornost uprave za oštećenje vjerovnika,
 • Odgovornost uprave za oštećenje društva,
 • Kaznena i prekršajna odgovornost uprave,
 • Odgovornost uprave u slučaju otvaranja stečaja,
 • Primjeri iz prakse.

5. MODUL: Video – seminar: Analitički postupci u forenzičnoj reviziji
Predavačica: Dijana Ivanković, bacc. oec.

6. MODUL: Ispit 

Po uspješnom završetku ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za forenzično računovodstvo" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

 

*NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima.


Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima