Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Certificirani online tečaj: Stručnjak za ljudske potencijale i radne odnose

Uvod

Jeste li menadžer ljudskih resursa, direktor, knjigovođa ili zaposlenik u kadrovskom odjelu koji se u tvrtci brine za radnike i za područje radnog prava - ukratko, osoba za koju se pretpostavlja da ima sve odgovore u vezi radnih odnosa, zapošljavanja i komunikacije? Tada je ovaj online tečaj  od čak osam modula idealna prilika za vas jer će se temeljiti na praktičnim primjerima, iskustvu i pronalaženju optimalnih rješenja za najčešće probleme.

Morate li provesti strukturne ili kadrovske promjene? Želite li održati pozitivnu sliku vaše tvrtke? Strateški razvoj, ekonomska previranja, restrukturiranje, smanjivanje broja radnika - ništa od ovog nije lak posao kako za odgovorne osobe tako za cjelokupno poslovanje tvrtke. Kao poslodavcu, menadžeru i voditelju, zadatak je aktivno oblikovati i uspješno provoditi promjene u svom području, jasno komunicirati i zaposliti pravu osobu. Ugovor o radu najvažniji je i istodobno "najopasniji" dokument radnog prava, jer sadržaj njegovih članaka ovisi o obvezama zaposlenika prema poslodavcu i njegovim pravima. Na tečaju će se obraditi i radno-pravna pitanja povezana s cijepljenjem u smislu Zakona o radu, sigurnosti na radu i zaštite osobnih podataka.

Poslodavcima često ponestane vremena za postavljanje pitanja i pronalazak kreativnih rješenja u radnom pravu. Razloga i izgovora je mnogo, ali oni nam neće pomoći kada zaposlenik podnese tužbu na sudu i zatraži od poslodavca da prizna prava zapisana u ugovoru o radu, koja poslodavac nije znao jer nije znao sadržaj njegovih članaka. Preventivno ponašanje ključno je u radnim odnosima - regulacija svih relevantnih osnova i osmišljavanje rješenja koja su prilagođena procesu rada poslodavca, omogućuju mu fleksibilnu organizaciju i uvažavanje njegovih želja, uz poštivanje zakona o radu. Svi su postupci i odluke lakši (uključujući otkaz ugovora o radu), kad postoji unaprijed dogovoreni sustav i jasna te kvalitetna komunikacija.

Polaznici online tečaja koji obave sve predviđene zadatke i polože završni ispit dobit će certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju:

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashöfer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema,
 2. Kao vlasnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje,
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka,
 4. Po uspješnom završetku ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za ljudske potencijale i radne odnose" na hrvatskom i engleskom jeziku,
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Kotizacija uključuje: 

 • sudjelovanje na tečaju, 
 • video zapise predavanja,
 • potvrdu o usavršavanju, 
 • materijale s predavanja u elektroničkom obliku, 
 • interaktivan razgovor s predavačem,
 • konzultantske usluge tokom trajanja tečaja,
 • razmjenu iskustava s kolegama.

Ciljna skupina

Obuka je namijenjena svim zaposlenicima u ljudskim resursima, poslovnim tajnicima, računovođama, menadžerima i voditeljima, direktorima i svima ostalima koji provode kadrovske postupke i brinu o radnim odnosima.

DatumMjestoCijena  
14.6. – 28.6.2024ONLINE850 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

Mirta Škaljac, mag. oec.

Mirta Škaljac, mag. oec.

Nakon završenog magisterija ekonomije, upisuje postdiplomski studij Međunarodnih odnosa te završava Akademiju poslovne izvrsnosti Human Resource Mangement. Konzultantica je u području radnog prava, organizacije rada i pripreme za tržište rada. Sudjelovala je na brojnim predavanjima, konferencijama i projektima te je

Darko Graf, dipl. iur.

Nakon završenog pripravničkog staža u odvjetništvu, položenog pravosudnog ispita i upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, osniva i započinje rad u vlastitom odvjetničkom društvu Alija Hrastinski & Graf, j.t.d. sa sjedištem u Zagrebu, u kojem i trenutno radi kao odvjetnik. U odvjetništvu je neprekidno od 2003. godine, od kada se

Raspored seminara

Svaki modul održava se online:

1. MODUL: Uvod u strateški HR i selekcija zaposlenika, 14.6.2024. 09:00 - 13:00 sati

Predavač: Darko Graf, dipl.iur.

 • Što je HR strategija, što sve uključuje i kako definirati dobru HR strategiju
 • Procesi u HR-u, kako ih definirati i kako njima upravljati
 • Onbording - uvođenje radnika u posao
 • Praćenje radne uspješnosti
 • Sustavi bonusa i nagrada
 • Razvoj zaposlenika
 • Retention - zadržavanje zaposlenika
 • Offbording - proces izlaska zaposlenika iz tvrtke
 • Succession - nasljeđivanje

2. MODUL: Definiranje i upravljanje selekcijskim procesom, 17.6.2024., 09:00 - 13:00 sati

Predavač: Darko Graf, dipl.iur.

 • Uspješan proces selekcije zaposlenika: od kuda krenuti, a kako završiti?
 • Određivanje faza selekcijskog procesa
 • Analiza radnog mjesta, opis poslova, uvjeti zapošljavanja, organizacijska struktura, uvjeti rada
 • Pisanje oglasa i određivanje kanala za oglašavanje, definiranje budžeta za oglašavanje
 • Recruitment marketing, vidljivost tvrtke, Employer Branding
 • Kako raditi CV selekciju
 • Organiziranje intervjua, provođenje, postavljanje pitanja na intervjuu, nedozvoljena pitanja na intervjuu, razvoj upitnika, modeliranje procesa u skladu s etičkim i profesionalnim načelima, polustrukturirani i strukturirani intervjui
 • Definiranje best fit kandidata, tko je on/ona?
 • Odabir finalnih kandidata i top lista
 • Softveri za pomoć pri upravljanju selekcijskim postupkom

3. MODUL: Donošenje odluka u HR-u i komunikacija s upravom VS komunikacija sa zaposlenicima, 19.6.2024.,09:00 - 13:00 sati

Predavač: Darko Graf, dipl.iur.

 • Multidisciplinarnost u HR-u i povezivanje pravnih odredbi, ekonomskih potreba poduzeća te psiholoških efekata
 • Kako donositi odluke u HR-u? Koja odluka je ispravna?
 • Koje su zadaće i funkcije HR-ovaca? Kako balansirati između uprave i zaposlenika?
 • Stvaranje odnosa povjerenja prema upravi, ali i prema zaposlenicima
 • HR „mama/tata“ - postavljanje granica u komunikaciji
 • Uvođenje pravila i procedura VS prilagođavanje pravila i procedura pojedincima
 • Što je kultura kompanije i komunikacijska kultura? Vertikalne i horizontalne organizacije
 • Verbalna komunikacija, pismena komunikacija, jasna komunikacija, semantika
 • Davanje jasnih uputa (tijek komunikacije) 
 • Kako davati konstruktivnu kritiku? Kako komunicirati s „teškim“ zaposlenicima?

4. MODUL: Zasnivanje radnog odnosa, radno vrijeme, evidencija, 24.6.2024.,09:00-13:00 sati

Predavačica: Mirta Škaljac, mag. oec.

 • Kraća uvodna pitanja radi (samo)provjere znanja polaznika o temama seminara i najavu njihove obrade na ovom modulu;
 • Kojim je propisima regulirano zasnivanje radnih odnosa?
 • Provedba postupka odabira, prikupljanje osobnih podataka kandidata
 • Koje osobne podatke možemo prikupiti od kandidata s kojim ćemo sklopiti ugovor o radu?
 • O čemu treba obavijestiti zaposlenika prije zaposlenja? (obvezne izjave zaposlenika, upoznavanje s pravilima, praktično uvođenje u posao - tko i na koji način, obuka zaposlenika i liječnički pregled);
 • Vrste ugovora o radu i njihove međusobne razlike (puno, nepuno, skraćeno radno vrijeme; određeno i neodređeno vrijeme), sadržaj ugovora o radu, što trebamo dogovoriti prije zapošljavanja radnika?
 • Managerski ugovori, njihove specifičnosti i razlike u odnosu na ugovor o radu i druge ugovore građanskog prava;
 • Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, definicije i primjeri;
 • Ugovori o radu na određeno vrijeme, pravila sklapanja, ograničenja, najčešće pogreške u sklapanju ugovora na određeno vrijeme, trajanje ugovora na određeno vrijeme, produljenje ugovora na određeno vrijeme, raskid ugovora na određeno vrijeme i otpremnina);
 • Rad na izdvojenom mjestu rada;
 • Agencije za privremeno zapošljavanje, posredovanje pri zapošljavanju;
 • Obveze poslodavca u vezi sa zaštitom zdravlja, dostojanstva i privatnosti radnika;
 • Probni rad, specifičnosti;
 • Radno vrijeme, rad uz mirovinu, prekovremeni rad, dodatni rad;
 • Raspored radnog vremena (jednak i nejednak raspored, specifičnosti i uvjeti), evidencija o radnicima i radnom vremenu;
 • U čemu poslodavci čine najviše grešaka u praksi s gore navedenim pitanjima i kako možemo izbjeći ove pogreške?
 • Usporedni pregled novina od 1.1.2023. i 1.1.2024. u odnosu na prethodni režim za svaku od gore navedenih tema.

5. MODUL: Probni rad, evidencija radnog vremena, plaće i godišnji odmori, 26.6.2024., 09:00-13:00 sati

Predavačica: Mirta Škaljac, mag. oec.

 • Kraća uvodna pitanja radi (samo)provjere znanja polaznika o temama seminara i najavu njihove obrade na ovom modulu;
 • Vrste odmora i dopusta, specifičnosti svake od njih;
 • Dnevni, tjedni, godišnji odmor (o čemu ovisi trajanje godišnjeg odmora radnika, najkraće trajanje godišnjeg odmor, dodatni dani, godišnji odmor u punom trajanju i razmjerni dio godišnjeg odmora, način izračuna točnog broja dana, što ako se na radni odnos primjenjuje više izvora radnog prava itd.);
 • Pravo radnika na plaćeni, neplaćeni dopust i odsutnost s rada zbog važnih osobnih potreba;
 • Plaća radnika, od čega se sastoji (osnovna plaća radnika, stimulacije, dodaci, druga primanja iz radnog odnosa);
 • Isprave o plaći (obračunski listići, njihov sadržaj i propisi kojima je reguliran);
 • Ukratko o ovrsi na plaći (pravila izuzimanja od ovrhe, iznos prosječne neto plaće u državi, prednosni red, usporedba s postupkom izravne ovrhe na novčanim sredstvima na računu);
 • Mogući izvori radnog prava, njihova pravna narav, usporedba i međudjelovanje, primjena na radnika najpovoljnijeg prava;
 • Kolektivni ugovori, pravilnici o radu, ugovori o radu, sporazumi radničkog vijeća i poslodavca;
 • U čemu poslodavci čine najviše grešaka u praksi s gore navedenim pitanjima i kako možemo izbjeći ove pogreške?
 • Usporedni pregled novina od 1.1.2023. i 1.1.2024. u odnosu na prethodni režim za svaku od gore navedenih tema.

6. MODUL: Pravne osnove prestanka radnog odnosa, vrste i razlozi otkaza, otkazni rokovi, 28.6.2024., 09:00-13:00 sati

Predavačica: Mirta Škaljac, mag. oec.

 • Kraća uvodna pitanja radi (samo)provjere znanja polaznika o temama seminara i najavu njihove obrade na ovom modulu;
 • Pravne osnove prestanka radnog odnosa i njihove specifičnosti;
 • Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme i pravo radnika na otkazni rok, otpremninu;
 • Navršenje 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža;
 • Sporazum radnika i poslodavca o prestanku ugovora o radu, specifičnosti, oblik, prava i obveze ugovornih strana, prava radnika u slučaju sporazumnog raskida;
 • Vrste otkaza ugovora o radu (poslovno, osobno uvjetovan, skrivljen, izvanredni) – specifičnosti i primjeri iz sudske prakse;
 • Razlozi za izvanredni otkaz i mogućnost njihovog reguliranja internim pravilima poslodavca;
 • Upozorenje na mogućnost otkazivanja;
 • Otkazni rokovi, njihovo računanje, zastoji u njegovom tijeku;
 • Utjecaj bolovanja na tijek otkaznog roka, specifičnosti;
 • Dostava odluke o otkazu i pitanje potvrde radnika o primitku odluke o otkazu;
 • Na što obratiti pozornost u postupku otkazivanja ugovora o radu? 
 • Zahtjev za zaštitu prava radnika iz radnog odnosa;
 • Primjeri iz prakse, odgovori na pitanja polaznika seminara.

  7. MODUL (video seminar): Učinkovitost delegiranja i praćenje produktivnosti rada

  8. MODUL: Ispit 

  Po uspješnom završetku ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za ljudske potencijale i radne odnose" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

  *NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmjene termina održavanja i redoslijeda tema unutar programa zbog koordinacije s predavačima. 


   Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
   Prijavite se.

   Ostali seminari predavača:

   Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima