Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu

Uvod

Sigurnost u području zaštite na radu, važan su dio sustava za ostvarivanje ljudskih prava, naročito pravo na rad, dostojanstvo, zaštitu zdravlja i života radnika, te predstavljaju nedjeljivi dio ukupne socijalne sigurnosti, kao i gospodarske politike održivog razvoja ljudskih potencijala području zaštite na radu.

Održivost i razvoj ljudskih potencijala u području zaštite na radu kao jednog od najvažnijih resursa naročito u gospodarskom pogledu, nije moguće bez napretka u sprječavanju ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti vezanih uz rad, uslijed djelovanja rizika, tj. rizičnih pojava (opasnosti, štetnosti i napori)  u procesu rada na radnike, druge osobe u radnoj okolini, kao i djelovanje rizika na radni i životni okoliš. Zaštita zdravlja i života radnika je temeljna zadaća zaštite na radu, a što se može i mora postići primjenom mjera, pravila i načela zaštite na radu, te primjenom dobre prakse u domeni važećih propisa kojima je uređeno područje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Poznavanje i pravovremena primjena propisa u području zaštite na radu, polazište su za uspješnu zaštitu zdravlja i života radnika, ali i za uspješno smanjivanje troškova poslovanja, povećavanje produktivnosti, zadovoljstva radnika, stabilnost poslovanja i postizanje ugleda dobrog poslodavca.

Namjena seminara je polaznicima prikazati:

 • Obveze radnika i poslodavca na temelju odredbi temeljnog zakona i podzakonskih akata,
 • Način provođenja inspekcijskog nadzora, sudjelovanje poslodavca, ovlaštenika, povjerenika radnika za zaštitu na radu i radnika u postupku,
 • Koje inspekcijske mjere se provode temeljem odredbi temeljnog zakona i pripadajućih podzakonskih propisa (pokretanje upravog postupka bez kazne i s kaznom),
 • Primjeri dobre prakse koje proizlaze iz propisanih obveza, a koje su propisima okvirno opisane (npr. provođenje evakuacije i spašavanja),
 • Prikaz nesreća na radu koje su se dogodile i za koje je provedena analiza i utvrđeni stvarni propusti radnika i poslodavaca, vodeći računa o zakonski propisanoj obvezi zaštite podataka (analize se odnose na stvarne događaje, bez navođenja mjesta događaja, imena i prezimena dionika događaja)
 • Mogućnosti upravljanja rizicima, primjena normi u području zaštite zdravlja i života radnika,
 • Mjere, pravila i načela zaštite na radu koje treba poduzeti,
 • Obaveze poslodavca kao što su ispitivanja radne opreme i okoline, provedba osposobljavanja u području zaštite na radu.
 • Obveze radnika u području zaštite na radu.

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

 

Ciljna skupina

Seminar je namijenjen za viši i srednji menadžment u gospodarstvu, predstavnici radnika, stručnjaci zaštite na radu i svi koji su obveznici provedbe propisa zaštite na radu.

DatumMjestoCijena  
10.3.2020Zagreb1499 Kn + PDVPrijavite se 

Predavač

mr. sig. Stanislav Topić

Magistar sigurnosti, trenutno zaposlen u KBC Zagreb na poslovima zaštite na radu i zaštite od požara. Provodi i osigurava organizaciju radnika za rad na siguran način iz zaštite od požara te programa osposobljavanja iz zaštite na radu, organiziranje i provedba evakuacije i spašavanja, praćenje ozljeda i profesionalnih bolesti, vođenje evidencija iz

Raspored seminara

08:45 - 09:00

Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00

Sustav zaštite na radu u RH

 • Temeljni zakon i podzakonski akti u području zaštite na radu,
 • Obaveze poslodavca i radnika u provođenju mjera zaštite na radu,
 • Inspekcijski nadzor u području zaštite na radu,
 • Podaci koje Inspekcija rada prati u području zaštite na radu,
 • Analiza primjera - stvarna nesreća na radu (propusti poslodavca i radnika),
 • Komentar i rasprava.

11:00 - 11:30

Pauza za kavu

11:30 - 13:00

Upravljanje rizicima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

 • Općenito o upravljanju rizicima,
 • Mjere, pravila i načela zaštite na radu koje treba poduzeti,
 • Primjeri dobre prakse (npr. provođenje evakuacije i spašavanja),
 • Poboljšavanje procesa upravljanja rizicima u području zaštite na radu - primjena  međunarodnih normi,
 • Međunarodna norma ISO 31000:2018. Upravljanje rizikom. Smjernice.
 • Međunarodna norma ISO 45001:2018. Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu - Zahtjevi s uputama za uporabu
 • Norme nisu obavezne, ali podižu standarde u procesima upravljanja rizicima

13:00 - 14:00

Pauza za ručak

14:00 - 16:00

Propisane obaveze u području zaštite na radu,

 • Ispitivanje radne opreme,
 • Ispitivanje radnog okoliša,
 • Osposobljavanja u području zaštite na radu,
 • Temeljni i drugi propisi vezani uz osposobljavanje,
 • Obvezne isprave u području zaštite na radu.
 • Ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu,

Završna diskusija i rasprava

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Prijavite se. Pristup omogućen samo registriranim korisnicima.
Prijavite se.

Ostali seminari predavača:

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima