Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Kalendar seminara 8/2013

25. 7. 2013
Česte promjene zakonskih okvira poslodavcima neprestano nameću konstantnu potrebu za informiranjem i prilagođavanjem tim odredbama kako bi uskladili svoje poslovanje i tako izbjegli visoke kazne. Verlag Dashofer brine da budete pravodobno i točno informirani o svemu što direktno utječe na Vaše poslovanje. Iako je sezona godišnjih odmora i svi pokušavamo “napuniti baterije” za ostatak godine osigurali smo Vam radionice koje olakšavaju primjenu novih EU propisa jer znamo koliko vrijeme prilagodbe na njih može biti teško. U ovih nekoliko tjedana primjene novog Zakona o PDV-u uvjerili smo se da je ostalo mnoštvo dvojbi i pitanja koje još treba razriješiti jer nam svakodnevno pristižu pitanja korisnika i gotovo sva se tiču PDV-a. Nudimo Vam više seminara sa tom temom i nadamo se da ćete u programima naći teme koje Vas najviše zanimaju. Neke seminare vode i predavači iz Slovenije koji su i sami doživjeli gotovo sve ove situacije u kojima se danas nalazite. Želimo Vam ugodno ljeto! Vaš Verlag Dashofer tim

Primjena novog zakona o PDV-u

Sve o promjenama u obračunu PDV-a. ...više

Slobodno kretanje roba na Unutarnjem tržištu EU

Sloboda kretanja roba zajedno sa slobodom kretanja ljudi, slobodom pružanja usluga i slobodom kretanja kapitala predstavlja glavne značajke djelovanja jedinstvenog tržišta Europske unije zahvaljujući kojoj se hrvatski proizvodi mogu naći na europskom tržištu bez prepreka. ...više

Transakcije između članica EU te vođenje i popunjavanje PDV dokumentacije

Seminar za što manje problema kod poslovanja sa stranim poslovnim partnerima. ...više

PDV u turizmu, ugostiteljstvu, prijevozu putnika i druge aktualnosti od 1.7.2013.

Sve o posebnostima u obračunu PDV-a u turizmu i ugostiteljstvu, te novosti koje se tiču PDV-a nakon pristupanja RH u EU doznajte na seminar/radionici uz predavačice iz Hrvatske i Slovenije. ...više

PDV u tijelima s javnim ovlastima

Poreznim obveznicima ne smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. ...više

Novine u Zakonu o radu i inspekcijski nadzor

Kako primjenjivati najnovije izmjene Zakona o radu? ...više
Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima