Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Kalendar seminara 12/2015

20. 11. 2015

Plan gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave

Prema čl. 28., stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) jedinice lokalne samouprave (JLS) dužne su na svom području osigurati donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom JLS (PGO), čiji je sadržaj propisan čl. 21. Zakona. JLS dužna je za prijedlog PGO ishoditi prethodnu suglasnost nadležnog upravnog tijela, koje utvrđuje je li prijedlog PGO usklađen s odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona i važećeg Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. PGO donosi predstavničko tijelo JLS za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune po potrebi, te ga objavljuje u službenom glasilu JLS. Nacrt PGO objavljuje se radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. ...više

Novosti iz javne nabave na prijelazu u 2015. Godinu

Hrvatski sabor je na svojoj sjednici održanoj dana 15. srpnja 2011. godine usvojio novi tekst Zakona o javnoj nabavi koji je bio objavljen u Narodnim novinama broj 90/11 (dalje u tekstu: "ZJN 2011"), te koji je stupio na snagu dana 1. siječnja 2012. godine, izuzev pojedinih njegovih odredbi koje su stupile na snagu tek s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a čijim je stupanjem na snagu u potpunosti prestao važiti raniji tekst Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08). ...više

Mora li poduzeće u likvidaciji predati GFI-OPD izvještaj i završni račun?

Trgovačko društvo u likvidaciji posluje kao i svako drugo trgovačko društvo jer mu se samo mijenja cilj odnosno cilj mu je okončanje poslova koji su u tijeku, naplata tražbina, unovčenje imovine društva i podmirenje vjerovnika. ...više
Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima