Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Kalendar seminara 6/2015

29. 5. 2015

Zalihe (HSFI 10 i MRS 2, 11 i 41)

Cilj ovog standarda je propisati računovodstveni postupak za utvrđivanje, obračunavanje i evidentiranje zaliha.Temeljni je zadatak računovodstva zaliha obuhvatiti sve troškove koji su nastali u formiranju zaliha i koje treba priznati kao imovinu u procesu poslovanja do priznavanja povezanih rashoda. Zalihe su kratkotrajna materijalna imovina koja se drži zbog prodaje u redovnom toku poslovanja, koja se drži u procesu proizvodnje za navedenu prodaju ili u obliku materijala ili dijelova koji će biti utrošeni u procesu proizvodnje ili u postupku pružanja usluga. Zalihe su kratkotrajna imovina, a pojavni oblici su zalihe sirovina i drugog materijala koji ulaze u supstancu gotovog proizvoda, zalihe rezervnih dijelova i drugog materijala koji ne ulazi u supstancu gotovog proizvoda, zalihe nedovršene proizvodnje i poluproizvoda, zalihe gotovih proizvoda, zalihe trgovačke robe i drugo, kratkotrajna biološka imovina. ...više

Prijenos porezne obveze u graditeljstvu

Koristi li se prijenos porezne usluge na račun po kojem fakturiramo uslugu izrade privremenih i okončanih situacija za izvoditelja radova? Inače, bavimo se projektiranjem, stručnim nadzorom u graditeljstvu i ostalim uslugama. ...više

Predstečajna nagodba

Dužnik nam je u predstečajnoj nagodbi. sklopljeni je sporazum da će nam dug plaćati po ratama, međutim dužnik se ne drži toga i svoj dug uopće ne plaća. Da li možemo pokrenuti ovrhu? Ovih dana dug će zastariti, pa me zanima da li nam datum zastare teće od datuma računa ili datuma sklopljene nagodbe? ...više

Zakon o zaštiti potrošača

Moraju li prodavači-radnici u prodavaonicama po Zakonu o radu ili nekom drugom Zakonu imati na sebi zakačene-obješene pločice sa imenom i prezimenom prodavača, poslovođe i slično? ...više
Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima