Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Kalendar seminara 2/2015

30. 1. 2015

Obrazac PDV-K

Odredbama članka 66. stavak 1., 3. i 4. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08 do 73/13), porezni obveznik može izvršiti ispravak prijave ako uoči da je porezna prijava koju je podnio ili koja je podnesena za njega netočna ili nepotpuna i da zbog toga može doći do manje ili više plaćenog poreza, pri čemu ispravak prijave porezni obveznik može izvršiti najkasnije u roku od dvanaest mjeseci od isteka roka za podnošenje prijave, ali ako se prije isteka roka od 12 mjeseci pokrene postupak poreznog nadzora, ispravak prijave porezni obveznik može izvršiti najkasnije do dostave obavijesti o početku poreznog nadzora. ...više

Je li nadogradnja računovodstvenog programa dugotrajna imovina?

Modul knjigovodstvenog programa se ne može koristiti bez knjigovodstvenog programa, odnosno, modul je nadogradnja postojećeg knjigovodstvenog programa i bez knjigovodstvenog programa ne može funkcionirati. ...više

Stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu

Stručne ispite iz područja zaštite na radu propisuje i definira Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N. 112/2014). ...više
Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima