Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Kalendar seminara 6/2016

25. 5. 2016

VIES sustav za razmjenu informacija o PDV-u

Zakon o porezu na dodanu vrijednost propisuje da su porezni obveznici, osim malih poreznih obveznika te onih koji povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva i koji obavljaju isključivo transakcije oslobođene plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza, koji obavljaju transakcije unutar Europske unije obvezni od Porezne uprave zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja. ...više

IZMJENE I DOPUNE OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, objavljenom u Narodnim novIinama br. 44/2016 i koji stupa na snagu dana 19.5.2016. godine, taj se zakon usklađuje s Direktivom Vijeća EU br. 2014/107 od 9. prosinca 2014. kojom se dopunjuje Drektiva Vijeća EU br. 2011/16 o obveznoj automatskoj razmjeni informacija u području oporezivanja kao akcijskom planu za jačanje borbe protiv prekograničnih poreznih prijevara i poreznih utaja a koju obvezno primjenjuju sve države članice EU. Dopuna se odnosi na obvezu automatske razmjene između država članica EU s podacima o financijskim računima koje će izvještajne financijske institucije biti dužne utvrditi sukladno pravilima dubinske analize i dostaviti Poreznoj upravi. Direktivom Vijeća 2011/16/EU već je utvrđena obvezna automatska razmjena informacija među državama članicama o određenim kategorijama dohotka i kapitala koje porezni obveznici drže u državama članicama koje nisu država u kojoj su rezidenti. ...više

BLAGAJNIČKI MAKSIMUM

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom uređuje područje poslovanja gotovinom pa je tim zakonom uređeno, osim plaćanja gotovim novcem, i postupanje gotovim novcem koji obveznici fiskalizacije prime tijekom dana. Gotov novac, u smislu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, jesu novčanice kune i kovani novac kune i lipe. Plaćanje gotovim novcem jest izravna predaja gotovog novca između sudionika u plaćanju, uplata gotovog novca na račun i isplata gotovog novca s računa. Plaćanje karticama, koje se u slučaju plaćanja dobara ili usluga smatraju gotovinskim prometom, ne smatra se primitkom gotovog novca. ...više
Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima