Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Kalendar seminara 3/2016

26. 2. 2016

Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada - plaće

Prilikom obračuna i isplate plaće poslodavac mora uzeti u obzir odredbe Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08-143/14; nadalje Zakon DOP), Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br.177/04-136/15; nadalje Zakon DOH) i Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br.95/05-137/15; nadalje Pravilnik DOH), te obračunati i uplatiti doprinose za obvezna osiguranja te porez i prirez porezu na dohodak (ako je propisano za mjesto prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta poreznog obveznika). ...više

Oporezivanje inventurnih razlika

Prema odredbama Općeg poreznog zakona i Zakona o računovodstvu svaki poduzetnik je dužan popisivati svu svoju imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i u novčanom iznosu. Popisi se obvezno sastavljaju na početku poslovanja te najmanje jednom godišnje i to krajem svake poslovne godine kao godišnji popis. ...više

Rashodovanje i isknjiženje dugotrajne materijalne imovine

Kada određena dugotrajna materijalna imovina nije više za upotrebu, ovlašteno tijelo, u praksi najčešće zakonski zastupnik, treba donesti odluku o njezinom rashodovanju. Prema računovodstvenim, odnosno standardima financijskog izvještavanja, knjigovodstveni iznos pojedine dugotrajne materijalne imovine treba prestati priznavati kada se od njezine upotrebe ne očekuju buduće ekonomske koristi. ...više
Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima