Verlag Dashöfer |  +385 1 4655 107

Kalendar seminara 2/2016

29. 1. 2016

Ostvarivanje prava na starosnu mirovinu

Zakonom o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., broj: 157/13., 33/15 i 93/15. - u daljnjem tekstu: ZOMO) koji je u primjeni od 1. siječnja 2014. propisani su uvjeti za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu na način da pravo na starosnu mirovinu u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2030. ima osiguranik kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža. ...više

Obrazac PD-IPO - Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama

U Nar. nov., br. 137/15 od 23.12.2015. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (nadalje Pravilnik) koji je stupio na snagu 24.12.2015. godine, osim čl. 7. i čl. 9. Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016. godine, a odnose se na Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama; Obrazac PD-IPO. ...više

Bolovanje na teret poslodavca

Prema članku 54. stavku 1. i 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13. i 137/13., nastavno: Zakon), naknada plaće određuje se od osnovice za naknadu koju čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, neovisno o tome na čiji se teret isplaćuje (na teret poslodavca, HZZO-a ili državnog proračuna), osim u slučaju kada je posebnim zakonom drukčije propisano. ...više
Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima